Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english

Home > Transactie/Modal Shift (TMS)
Titel - Subsidies Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten

Openingsdatum: 13-05-2003 Sluitingsdatum: 13-11-2003
Transactie/Modal Shift (TMS)

Het subsidieprogramma Transactie/Modal Shift (TMS) is per 30 september 2002 gesloten.

Het programma was gericht op de in het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan geformuleerde doelstelling van de overheid om de milieubelasting door en het energieverbruik van het goederenvervoer over de weg in de periode tot het jaar 2010 aanzienlijk te beperken.

Het programma Transactie/Modal Shift (TMS) was door het Ministerie van verkeer en waterstaat in samenwerking met de goederenvervoerorganisaties EVO, KNV en TLN ingesteld. Doel van dit programma was het bevorderen van de efficiency in het goederenvervoer, door het ondersteunen van activiteiten van het bedrijfsleven die leiden tot concrete ritkilometerreductie, modal shift en brandstofbesparing. TMS levert hiermee een bijdrage aan het verminderen van de CO2- en NOx-emissies.

Het programma TMS kende de volgende projectsoorten:

 1. Integrale (zelf)scan en meerjarenplan voor bedrijven en concerns
 2. Technische of logistieke pilots
 3. Collectieve brandstofbesparingsprojecten
 4. Collectieve meerjarenplannen voor bedrijventerreinen
 5. Collectieve meerjarenplannen voor winkelcentra of handelscentra

Van een aantal afgeronde projecten zijn voorbeelden opgenomen op deze site.

Ad 1: "Meerjarenplan Corus Logistics & Transport" en "Meerjarenplan Schuitema NV"

Ad 2: "Logistieke pilot Vos Logistics"

Ad 3: "Blik op Brandstof" door Transport en Logistiek Nederland regio Oost

Ad 4: "Collectief meerjarenplan Venlo Trade Port"

Ad 5: geen voorbeeld beschikbaar

Resultaten

De tot en met 31 december 2002 afgeronde TMS-projecten hebben in totaal 151,2 miljoen wegkilometers gereduceerd.

TMS Zelfscan

Het subsidieprogramma TMS is per 30 september 2002 afgesloten. Lopende projecten uit eerdere programmajaren worden tot medio 2005 afgerond.

Het projectbureau TMS van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat blijft tot 2006 actief om de kennisoverdracht in een toegankelijke en werkbare vorm te stroomlijnen. Het streven is om de opgedane kennis en ervaring zodanig vorm te geven, dat geïnteresseerde bedrijven zelf aan de slag kunnen, zonder verdere subsidie. Hiervoor is de TMS Zelfscan ontwikkeld. De ervaring leert dat per type bedrijf ongeveer de volgende jaarlijkse kilometrages gemoeid moeten zijn met te scannen goederenstromen om resultaat te behalen:

 • Verlader met eigen vervoer: 1,5 – 2,5 miljoen nationale km/jr
 • Verlader met uitbesteed vervoer: 1,0 –2,0 miljoen nationale of 2 – 4 miljoen internationale km/jr
 • Wegvervoerder met eigen wagenpark: 1,5 – 2,5 miljoen nationale of 3 – 5 miljoen internationale km/jr
 • Uitbestedende logistieke dienstverlener: 1,0 – 2,0 miljoen nationale of 2 – 4 miljoen internationale km/jr

De volgende reducties zijn dan haalbaar:

 • 75.000 tot 150.000 gereduceerde ritkilometers door logistieke efficiency of transportefficiency
 • 25.000 tot 50.000 liters bespaarde diesel door voertuig- en brandstofefficiency
 • 150.000 tot 300.000 vervangen ritkilometers door modal shift

Vanaf 1 februari 2003 is de Zelfscan beschikbaar, in de vorm van een handleiding plus diverse bijlagen op cd-rom. Aan te vragen bij het Projectbureau TMS op telefoonnummer 070-3511609 of via email contact@transactie-modalshift.nl.

Nadere informatie over het programma Transactie/Modal Shift is verkrijgbaar bij:

Novem
Postbus 8242
3503 RE Utrecht
tel.: 030-2393767
fax: 030-2393491
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Goederenvervoer
Projectbureau Transactie/Modal Shift
Postbus 20904
2500 EX Den Haag
tel.: 070-3511609
fax: 070-3511695

internet: http://www.transactie-modalshift.nl

aanvragen Transactie/Modal Shift (TMS)
Titel - Zoeken

U kunt hier zoeken op sector en/of onderwerp.
Indien u de zoekactie wilt verfijnen kunt u ook een trefwoord invoeren.
Wanneer u nog meer zoekregels (bijvoorbeeld datum) wilt invullen kunt u ook uitgebreid zoeken

en of
Zoeken

Terug
Mijn Novem | Nieuws | Agenda | Specials | Projecten | Uw sector | Onderwerpen | Over Novem | Subsidies | Publicaties