Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english

Home > Specials > NAP: Nederlands Aerosol Programma
Titel - Specials Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten

NAP: Nederlands Aerosol Programma

Het is al jaren bekend dat fijn stof – zoals dat uitgestoten wordt door bijvoorbeeld industrie en verkeer – gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. De aard en omvang van deze risico’s zijn echter nog onvoldoende in kaart gebracht. Het Nederlands Aërosol Programma (NAP) wil meer inzicht krijgen in de gezondheidseffecten van de verschillende stoffen, de bijdragen van de verschillende broncategorieën aan de huidige stofconcentraties en de effectiviteit van maatregelen. Het programma diende ter voorbereiding van een effectieve Nederlandse bijdrage aan de discussie over Europese wetgeving, welke was gepland voor 2003.

Introductie

Het Nederlands Aërosol Programma is een onderzoeksprogramma rondom het onderwerp fijn stof. Verminderen van gezondheidsrisico's is de grote drijfveer achter het onderzoek. Bij de omvang van de gezondheidsrisico’s moet men denken aan de omvang van de verkeersongevallen met zijn duizend doden per jaar in Nederland.

Richtlijnen
Op Europees niveau zijn er richtlijnen voor de toelaatbare concentraties aan fijn stof in de buitenlucht. De concentratie-eisen zijn echter opgesteld op een moment dat nog veel kennis ontbrak over de gezondheidseffecten van fijn stof, de oorsprong van het stof in de buitenlucht en de effectiviteit van bestrijdingsmogelijkheden.

Handen ineen
De ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, van Economische Zaken en van Verkeer en Waterstaat zijn betrokken bij de fijn stof problematiek. Zij hebben de handen ineen geslagen om de bouwstenen te verzamelen voor de Nederlandse bijdrage aan de Europese discussie. Op basis van de resultaten die verkregen worden uit diverse onderzoeken gericht op de typisch Nederlandse aspecten van het fijn stof probleem, en de beschikbare internationale kennis, wordt een evaluatiedocument opgesteld, waarin alle kennis zoveel mogelijk wordt geïntegreerd en vertaald in antwoorden op bestaande beleidsvragen.

Resultaten
NOVEM coördineert sinds juli 2000 in opdracht van VROM het Nederlands Aërosol Programma. Het programma liep tot medio 2003. Belangrijke onderzoekspartners in het programma zijn de Universiteit Utrecht (IRAS), RIVM, TNO-MEP en ECN. De projecten begeven zich op het terrein van de epidemiologie, de stofemissies, de luchtkwaliteit en de bestrijdingsmogelijkheden. De resultaten van de afgeronde onderzoeken treft u aan op deze website (zie Projecten).
Titel - Zoeken

U kunt hier zoeken op sector en/of onderwerp.
Indien u de zoekactie wilt verfijnen kunt u ook een trefwoord invoeren.
Wanneer u nog meer zoekregels (bijvoorbeeld datum) wilt invullen kunt u ook uitgebreid zoeken

en of
Zoeken

Terug
Projecten | Contact | Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. © Novem