Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english

Home > Specials > PAV: Andere methoden verwerking slachtafval
Titel - Specials Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten

PAV: Andere methoden verwerking slachtafval

Programma Alternatieve Verwerkingsmethoden slachtafval

Sinds eind 2000 is het verboden om tot diermeel verwerkt slachtafval te gebruiken in veevoeders. Door deze feed-ban zijn de kosten van vleesproductie flink gestegen en is de duurzaamheid van vleesproductie achteruit gegaan. Het Ministerie van LNV en Novem hebben in nauwe samenspraak met Nederlandse slachterijen en hun vertegenwoordigers een programma opgesteld om bedrijven te helpen oplossingen te zoeken naar efficiëntere en veilige manieren om slachtafval te verwerken. Het eerste deel van dit programma is in 2002 van start gegaan.

Op deze site kunt u lezen wat het Programma Alternatieve Verwerkingsmethoden slachtafval (PAV) inhoudt en wat het voor u kan betekenen.

Nieuwe ontwikkelingen worden direct op de site geplaatst. Ook kunt u relevante achtergrondinformatie en links naar andere sites over dit thema terugvinden.

Het Programma Alternatieve Verwerkingsmethoden slachtafval (PAV)

Slachterijen

Marktpartijen

Bevoegd gezag

Onderaan deze pagina vindt u download-bare documenten en links naar sites van betrokken organisaties


Het Programma Alternatieve Verwerkingsmethoden slachtafval (PAV)

Sinds de instelling van het diermeelverbod in veevoeders zijn Nederlandse slachterijen op zoek naar alternatieve verwerkingsmogelijkheden voor slachtbijproducten in de categorie 3 (Laag Risico Materiaal). Zij lopen hierbij aan tegen wettelijke beperkingen en onduidelijkheden (Wet Milieubeheer, Destructieverordening en EU-Verordening in wording "dierlijke bijproducten voor niet-humane consumptie"). Daarnaast zijn er momenteel geen op praktijkschaal geteste installaties op de markt die het slachtafval rechtstreeks kunnen vernietigen.

Maatwerk per slachterijsector

LNV en Novem hebben het Programma Alternatieve Verwerkingsmethoden slachtafval (PAV) opgesteld om deze knelpunten te helpen wegnemen. Het programma richt zich op de varkens-, runder-, en pluimveeslachterijen. Deze hebben alledrie hun eigen knelpunten. Daarom is er uitdrukkelijk ruimte in het budget voor maatwerk per sector.

Praktijkexperimenten

Het programma werkt toe naar praktijkexperimenten met alternatieve verwerkingsinstallaties. Deze zullen via een Europese aanbesteding worden toegewezen aan consortia van bedrijven. De precieze eisen waaraan deze consortia moeten voldoen zijn nog niet vastgesteld. Wel zal de installatie in Nederland moeten worden getest, en zal er een in Nederland gevestigde slachterij bij betrokken moeten zijn.

LNV zal begin 2003 beslissen of de aanbesteding doorgang kan vinden. Dit hangt vooral af van de slaagkans van een dergelijke aanbesteding en de getoonde belangstelling vanuit de markt. Ook moet er voldoende financiële ruimte zijn.

Eisen en vergunningen

LNV heeft aan Novem opdracht gegeven het eerste deel van PAV uit te voeren. Infomil is hier nauw bij betrokken. De aanbesteding wordt in dit eerste deel voorbereid. De voornaamste activiteit is het opstellen van eisen aan de verwerkingsmethoden vanuit het Bevoegd Gezag (RVV, Vergunningverlener etc.) en het bedrijfsleven. Ook zal een inventarisatie worden gemaakt van mogelijke deelnemers aan consortia die de technologie kunnen ontwikkelen en demonstreren.

De slachterijen worden uitgenodigd hun wensen en eisen kenbaar te maken. Belangstellende marktpartijen kunnen vast nadenken over consortia. Na afsluiting van dit eerste deel, en afhankelijk van de getoonde belangstelling vanuit het bedrijfsleven, zal LNV beslissen of tot Europese aanbesteding van praktijkexperimenten en voortzetting van het programma wordt overgegaan.


Slachterijen

Slachterijen ondervinden de meeste gevolgen van de feed-ban. Daarom zullen zij in de praktijk de logische eerste initiatiefnemers zijn om alternatieven te zoeken voor de verwerking van slachtafval. In de voorbereiding van dit programma heeft Novem de slachterijen al uitvoerig geconsulteerd en gevraagd naar hun knelpunten. Deze zijn in het programma verwerkt.

Nu een eventuele Europese aanbesteding wordt voorbereid is het belangrijk dat de slachterijen ook hun eisen en wensen voor een alternatieve verwerkingsmethode bekend maken aan Novem. Als een slachterij zelf initiatief wil nemen kan Novem daarnaast mogelijk helpen bij het vinden van zakelijke partners (marktpartijen). Alle aan Novem verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

De mogelijkheden voor slachterijen zijn in het kort:

  • Novem laten weten welke wensen en eisen slachterijen hebben voor alternatieve verwerkingsmethoden;
  • Nadenken en initiatieven nemen om het probleem aan te pakken;
  • Novem laten weten waar zij daarbij tegenaan lopen (vergunningverlener, technologie);
  • Novem laten weten of ze op zoek zijn naar mogelijke partners en/of samen willen werken met andere slachterijen.

Marktpartijen

Marktpartijen zijn (Europese) bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan alternatieve verwerking van slachtafval. We denken hierbij o.a aan technologie-ontwikkelaars (met name het omzetten van biomassa naar energie), afvalverwerkers, renderingsbedrijven en bedrijven die slachtbijproducten kunnen verwaarden.

Belangstellende marktpartijen kunnen vast nadenken over consortia waaraan ook een in Nederland gevestigde slachterij deelneemt. Na afsluiting van het eerste deel van het programma, en afhankelijk van de getoonde belangstelling vanuit het bedrijfsleven, zal LNV beslissen of tot Europese aanbesteding van praktijkexperimenten en voortzetting van het programma over wordt gegaan.

U kunt nu al contact opnemen met Novem en laten weten waarvoor u belangstelling heeft. Novem kan dan eventueel helpen met het vinden van de juiste partners.

Alle aan Novem verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.


Bevoegd gezag

Tijdens het eerste deel van het Programma Alternatieve Verwerkingsmethoden slachtafval wordt een zo compleet mogelijke lijst opgesteld met eisen aan de verwerkingsmethoden vanuit het Bevoegd Gezag (RVV, Vergunningverlener etc.) en het bedrijfsleven. Hierbij is ook Infomil nauw betrokken.

Dit overzicht zal worden gebruikt om de randvoorwaarden aan een goed praktijkexperiment vast te stellen. Op termijn kan het ook voor vergunningverleners een handreiking vormen.

Vergunningverleners die te maken hebben met aanvragen voor verwerkingsinstallaties worden verzocht contact met Novem (of Infomil) op te nemen. Novem wil graag van hen weten welke informatie zij nodig hebben om een goede afweging te kunnen maken.

Titel - Zoeken

U kunt hier zoeken op sector en/of onderwerp.
Indien u de zoekactie wilt verfijnen kunt u ook een trefwoord invoeren.
Wanneer u nog meer zoekregels (bijvoorbeeld datum) wilt invullen kunt u ook uitgebreid zoeken

en of
Zoeken

Terug
English | Nieuws | Contact