Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english
Home

Home > Specials > Duurzaam ondernemen voor en door overheden > Agenda > 12 februari 2004 themadag 'Onderweg naar duurzaam ondernemen'
Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten


20-11-2003 - 16-02-2004
12 februari 2004 themadag 'Onderweg naar duurzaam ondernemen'

  Themadag 2004.jpg
U wilt als overheid invulling geven aan duurzaam ondernemen. Er zijn vele wegen die daar naartoe leiden. Hoe vindt u úw weg? Op de themadag Onderweg naar Duurzaam Ondernemen vindt u alle thema's bijeen die u op weg kunnen helpen. 

Workshops ronde I (11.00-12.30 uur)

 1. Dualisme: de invloed van de gemeenteambtenaar op de politieke agenda. Hoe en bij wie kan ik als (beleids)medewerker in het nieuwe politieke systeem mijn ideeën kwijt en op welke manieren kan ik toch mijn invloed aanwenden om milieu in mijn gemeente hoog op de agenda te krijgen/houden?
  Door drs. Rinda den Besten, organisatieadviesbureau De Beuk
 2. Duurzaamheid bij burgers: verschillende smaken en stijlen. Handvaten voor actie door lokale overheden.
  Door Olle Mennema, gemeente Den Haag en dr. Puk Van Meegeren, Milieu Centraal
 3. Bedrijfsinterne Milieuzorg: zo doe je dat! Presentatie door gemeente Den Bosch over aanpak BIM binnen eigen organisatie.
  Door Abe Renema, directeur Stadsbedrijven, gemeente Den Bosch
 4. In drie stappen naar een integrale aanpak van duurzaam ondernemen in uw organisatie. Workshop waarin we aandacht besteden aan een betere afstemming tussen regulering (vergunningverlening en handhaving) en aanpalende beleidsterreinen zoals Ruimtelijke Ordening, bouw- en woningtoezicht, klimaatbeleid, BIM, EZ, etc. In de workshop krijgt u de methode 'Programmeren op 3 niveaus' aangereikt om het proces van samenwerking en afstemming op gang te krijgen. Eerste stap is het centraal stellen van het probleem waar alle afdelingen iets mee te maken hebben. Tweede stap: wie zijn de spelers, derde stap: wat zijn de problemen. Hiervan maken we een analyse. En dan een Plan van aanpak.
  Door Edwin Perdijk, provincie Zuid-Holland en dr. Geert Thijssen, Novem
 5. Er gaat niets boven duurzaam ondernemen. Provincies, gemeenten en waterschappen testen de P4-scan. Zoveel regio's, zoveel invalshoeken om vorm te geven aan duurzaam ondernemen. Hoe zijn de ervaringen met die verschillende invalshoeken? Wat moet je wel doen en wat juist niet? Gerard Taat van provincie Gelderland gaat in op de eerste stappen die gezet zijn met de in het kader van het programma ontwikkelde Provinciale People Planet Profit (P4-scan). Wendy Veenstra van provincie Groningen geeft een kijkje achter de schermen van "Duurzaam Groningen". Hoe kunt u dit instrument ook voor uw gemeente, waterschap of provincie inzetten?
  Door ir. Gerard Taat van provincie Gelderland, drs. ing. Wendy Veenstra van provincie Groningen en ir. Janika Horvath van adviesbureau Syntens 
 6. De Starterskit Product- en Ketenaanpak. Ontdek welke eerste stappen ú kunt zetten op weg naar productinnovatie en ketenaanpak. Voor diegenen die nieuw zijn in de wereld van Productinnovaties en Ketenbenaderingen en er graag mee aan de slag willen om op déze manier een bijdrage te leveren aan milieudrukvermindering. In deze interactieve workshop maken we uitgebreid kennis met de Starterskit en komen veel praktische voorbeelden aan de orde.
  Door ir. Heleen Pinkse, adviesbureau BECO.
 7. Met de staatssecretaris aan de koffie. Voor bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen is in de ochtend een koffietafel georganiseerd waarin u in gesprek kunt gaan met staatssecretaris Pieter van Geel van het ministerie van VROM.
  De staatssecretaris zal een aftrap geven waarna in een open gesprek ook ú de kans heeft uw kennis, uw mening en/of uw vragen over duurzaam ondernemen op tafel te leggen.
  Het gesprek zal worden geleid door drs. Marjolein Jansen, manager bij InfoMil.
  Voor deze koffietafel worden nadrukkelijk alléén bestuurders van lokale overheden uitgenodigd.
  Wilt u deelnemen aan deze speciale koffietafel, meld u aan bij www.congresenstudiecentrum.nl.

Workshops Ronde II

 1. Onderwerp vier proefprojecten Product- en Ketenaanpak aan uw oordeel. En ontdek hoe ook u zo de milieudruk kunt verminderen. Wat kunnen de provincies, waterschappen en gemeenten betekenen als het gaat om het verlagen van de milieudruk door middel van een product- en ketenaanpak? Wat zijn de ervaringen? Wat zijn de sterke kanten en waar liggen de kansen? De provincies Groningen, Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland starten met proefprojecten PKA. Hoe pakken ze het aan? Waar letten ze op?
  Met medewerking van de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht en Groningen
 2. Duurzaam Inkopen. Zó pak je dat aan! Gemeente Assen is de winnaar van de Duurzaam Inkopen prijs 2003. Hans Slot vertelt de ervaringen met DI en doet suggesties aan de toehoorders.
  Door drs. Hans Slot, gemeente Assen
 3. De Verruimde Reikwijdte vraagt om een andere rol. Of niet? Een van de belemmeringen om aan de slag te gaan met verruimde reikwijdte is de onduidelijkheid rond de rol van de handhaver. Moeten we ineens bedrijven gaan adviseren of kunne we gewoon blijven handhaven en kunnen we de verruimde gewoon meenemen? Twee sprekers verdedigen beide stellingen en u kunt ook meedoen. Vorm: "Lagerhuis" discussie
  Door ir. Joan Koffeman DCMR en Marc du Maine van InfoMil
 4. Maak kennis met de wereld die Duurzaam Ondernemen heet. Duurzaam Ondernemen klinkt interessant, maar wat betekent het voor míjn organisatie? Hoe pas ik Duurzaam Ondernemen toe? Met welke stakeholders krijg ik te maken en hoe speel ik daar op in? Op deze vragen krijgt u deze middag geen antwoorden… U gaat daarentegen de antwoorden zelf bedenken omdat u duurzaam ondernemen in de praktijk gaat toepassen! In een interactieve sessie vervult u groepsgewijs de rol van stakeholder van een onderneming die met een dilemma kampt. Hoe hard stelt u zich op? Hoever wilt u meegaan met de andere belanghebbenden? In een levendige setting zullen de verschillende standpunten beargumenteerd en verdedigd worden om na te gaan of men tot een bevredigende oplossing kan komen. De workshop staat onder leiding van mr.drs. Ineke Hoving-Nienhuis
 5. Monitoring: goede voorbeelden van de milieubarometer in een gemeentelijke of provinciale organisatie. Workshop over milieudruk bij bedrijfsmatige activiteiten - de overheid als bedrijf. Hoe kun je monitoring in je eigen organisatie implementeren? Presentatie van een goed voorbeeld door een lokale overheid. Presentatie ook van de beschikbare monitoringsinstrumenten.
  Door Anne-Marie Mol, provincie Zeeland en Revinh Ramnandanllal, Stichting Stimular
  Top

's Middags zijn er snuffelsessies waarin u kennis kunt maken met thema's die voor u minder bekend zijn. Dit zijn de voorlopige onderwerpen.

 1. Integrale Circulaire van InfoMil
 2. Kwaliteitsborging in regulering en Verruimde Reikwijdte
 3. Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering (SAM)
 4. Product- en Ketenaanpak en waterschappen
 5. Product- en Ketenaanpak: pilots in 2004
 6. Monitoring: hulpmiddelen
 7. Duurzaam Ondernemen: concrete aanpak van een bedrijf
 8. Duurzaam Inkopen: de hulpmiddelen
 9. Duurzaam ondernemen in het onderwijs.
 10. Duurzaam Consumeren: de hulpmiddelen
 11. Rondleiding door Antropia: praktijkvoorbeeld Duurzaam Ondernemen.
  Hoe geeft management van Antropia invulling aan het streven naar Duurzaam Ondernemen? Wat doen ze zoal? Wat is lastig? Wat is leuk? Welke lessen hebben ze geleerd? Tijdens een rondleiding door he gebouw krijgt u antwoord op deze vragen.
  Top

Programma

09.30 - 10.00 uur Ontvangst, inschrijving en koffie/thee
10.00 - 10.40 uur Opening door staatssecretaris Pieter van Geel en cabaretduo Urbi&Orbi
10.40 - 11.00 uur Koffie/thee en informatiemarkt
11.00 - 12.30 uur Workshops Ronde I
12.30 - 13.15 uur Lunch
13.15 - 14.15 uur Snuffelsessies, 2 x 30 minuten en/of een rondleiding door Antropia
14.15 - 14.30 uur Koffie/thee en informatiemarkt
14.30 - 15.30 uur Workshops Ronde II
15.30 - 16.00 uur Afsluiting door dagvoorzitter Ernst Cramer, wethouder van Zeewolde, en cabaretduo Urbi&Orbi
Top

Informatie

Datum en locatie De themadag Onderweg naar duurzaam ondernemen vindt plaats op donderdag 12 februari 2004 in Cultuur- en Congrescentrum Antropia, Hoofdweg 8 te Driebergen. Antropia ligt pal naast station Driebergen-Zeist.

Doelgroep Het congres is gericht op beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries.

Kosten Aan deelname aan de themadag zijn geen kosten verbonden.

Inschrijving U kunt zich inschrijven via internet. Op www.congresenstudiecentrum.nl vindt u bij de congresvermelding een inschrijfformulier. U kunt daarop aangeven welke workshops u wilt bijwonen. U kunt ook een tweede keus aangeven, voor het geval dat de workshop van uw voorkeur vol is. Per workshop vindt u op de site een uitgebreide toelichting. Uw keuze voor de snuffelsessies geeft u op de dag zelf aan ons door.

Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Ongeveer een week vóór de themadag ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.

Annulering Annulering van de inschrijving kan alleen schriftelijk (brief, fax, of cs@vng.nl) tot uiterlijk vijftien dagen voor de bijeenkomst. Bij verhindering mag uw plaats worden ingenomen door een vervanger.

Inhoudelijke informatie Novem, 030 2393533 of duurzaamondernemen@novem.nl
Logistieke informatie Congres- en Studiecentrum VNG 070 7378458 of cs@vng.nl
Top
Zoeken
U kunt hier zoeken op sector en/of onderwerp.
Indien u de zoekactie wilt verfijnen kunt u ook een trefwoord invoeren.
Wanneer u nog meer zoekregels wilt invullen kunt u ook uitgebreid zoeken, u komt dan in de zoekfunctionaliteit van de algemene Novem-site terecht.

en of
Zoeken

Terug
Logo Duurzaam Ondernemen
Achtergrond   Nieuws   Agenda   Thema's   Projecten   Subsidie   Contact