Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english

Home > Specials > Bio-energie
Titel - Specials Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten

Bio-energie

DENa.jpg

Bio-energie

Bio-energie is de energie die vrijkomt bij verbranding van afval- en reststromen van geheel of gedeeltelijk organisch materiaal en van andere biomassastromen. Biomassa is organisch materiaal van planten, bomen en struiken. Bio-energie wordt een vernieuwbare energiebron genoemd omdat bomen en planten door groei en nieuwe aanplant bijna evenveel CO2 uit de lucht filteren als er bij de verbranding vrijkomt.

Er zijn diverse conversietechnieken beschikbaar of in ontwikkeling:

  • verbranden
  • vergassen
  • actieve vergisting
  • bij- en meestoken in elektriciteitscentrales
  • productie en gebruik van vloeibare brandstoffen

De grootschalige installaties die bio-energie produceren zijn de afvalverbrandingsinstallaties (avi's) en de elektriciteitscentrales.

Er zijn 11 avi's in Nederland die hoofdzakelijk huishoudelijk afval, dat voor ongeveer 50% uit organisch materiaal bestaat, omzetten in energie voor elektriciteit en/of warmte. De vrijgekomen elektriciteit is deels voor eigen gebruik en deels voor het elektriciteitsnet. De avi's zijn de grootste producenten van duurzame energie.

De Bio-WKK installaties zijn kleinschalig. Deze installaties voor warmte-kracht koppeling, waarvan er nu 15 in bedrijf zijn, gebruiken biomassa als grondstof. In bio-WKK installaties wordt bio-energie opgewekt  door verbranding, vergassing of vergisting van biomassa.

Er zijn een groot aantal initiatieven om bio-WKK installaties toe te passen. In 2003 geven Novem en PDE extra aandacht en ondersteuning aan ca. 20 van deze initiatieven. Het doel hiervan is om oplossingen te vinden voor knelpunten die zich vooral bij deze kleinschalige installaties voordoen. Uiteindelijk willen Novem en PDE bereiken dat er meer initiatieven worden genomen voor bio-WKK toepassingen en dat het aandeel van bio-energie in het totale energiegebruik aanzienlijk toeneemt.

Voor meer informatie over Bio-energie kunt u klikken op achtergrond informatie. Om meer te weten over PraktijkdagenInternationaal of zoekt u Informatiemateriaal, klik dan hier of in de kolom aan de linkerzijde van dit scherm op het onderwerp van uw keuze.

Voor informatie over andere duurzame energieonderwerpen klik op Duurzame Energie Programma.

Voor uitleg over de website Duurzame Energie en de Specials klik op navigatiehulp.
Titel - Zoeken

U kunt hier zoeken op sector en/of onderwerp.
Indien u de zoekactie wilt verfijnen kunt u ook een trefwoord invoeren.
Wanneer u nog meer zoekregels (bijvoorbeeld datum) wilt invullen kunt u ook uitgebreid zoeken

en of
Zoeken

Terug
Praktijk- en regiodagen | Inter- nationaal | Informatie- materiaal