Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english

Home > Specials > Duurzame Energie-scan
Titel - Specials Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten

Duurzame Energie-scan

DENa.jpg

Duurzame Energiescan
De Duurzame Energie-scan (DE-scan) is een elektronisch instrument waarmee u zelf, of met behulp van een adviesbureau, kunt bepalen waar de kansen voor duurzame energie liggen in uw gemeente of bedrijf.
De DE-scan is door Novem ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Novem informeert en ondersteunt gemeenten en bedrijven over de mogelijkheden voor Duurzame Energie. Om de (on)mogelijkheden voor het toepassen van duurzame energie in kaart te brengen bestaat een goed hulpmiddel: de DE-scan.
Er zijn drie versies ontwikkeld: één voor gemeenten (DE-scan gemeenten), één voor bedrijven (DE-scan industrie) en één voor bedrijventerreinen (DE-scan bedrijventerreinen).
De aanpak voor uitvoering van de DE-scan is als volgt:

  1. U bepaalt globaal de stand van zaken binnen uw gemeente of bedrijf,
  2. U vult vragenlijsten in waarmee het potentieel voor duurzame energie in beeld komt,
  3. U stelt een prioriteitenlijst vast,
  4. er wordt een rapport gegenereerd op basis waarvan u kunt bepalen welke maatregelen u wilt gaan nemen.


Subsidiemogelijkheden
Voor het uitvoeren van een DE-scan is onder bepaalde voorwaarden subsidie verkrijgbaar.
U kunt alleen voor subsidie in aamerking komen indien een DE-scan voor gemeenten wordt uitgevoerd in combinatie met een door PDE ontwikkelde marktverkenning.
Bij een DE-scan voor bedrijventerreinen en een DE-scan industrie is subsidie alleen mogelijk in combinatie met een actieplan.
Meer informatie over de subsidiemogelijkheden, de voorwaarden en aanvraagprocedure vindt u hier.

Meer informatie
DE-scan gemeente  - download direct de DE-scan gemeente (excelbestand) 
DE-scan industrie
DE-scan bedrijventerreinen

Voor informatie over andere duurzame energieonderwerpen klik op Duurzame Energie Programma.

Voor uitleg over de website Duurzame Energie en de Specials klik op navigatiehulp.
Titel - Zoeken

U kunt hier zoeken op sector en/of onderwerp.
Indien u de zoekactie wilt verfijnen kunt u ook een trefwoord invoeren.
Wanneer u nog meer zoekregels (bijvoorbeeld datum) wilt invullen kunt u ook uitgebreid zoeken

en of
Zoeken

Terug
DE-scan Gemeenten | DE-scan Bedrijven- terreinen | DE-scan Industrie | Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. © Novem