Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english

Home > Specials > Duurzame Energie > Nieuws > Actieplan Biomassa
Titel - Nieuws Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten

24-02-2004
Actieplan Biomassa

logo.jpg

 

Het Actieplan Biomassa: "Samen werken aan bio-energie"

Het Actieplan Biomassa is een korte termijn actieplan dat gezamenlijk door markt en overheid wordt uitgevoerd. Het doel is om het investeringsklimaat voor bio-energie te verbeteren, waardoor er meer bio-energie projecten kunnen worden gerealiseerd.

Energie uit biomassa levert op dit moment de belangrijkste bijdrage aan de binnenlandse productie van duurzame energie in Nederland. De bijdrage van bio-energie zal verder toe moeten nemen om de ambitieuze doelstellingen die de overheid zich voor de korte termijn heeft gesteld te kunnen halen. De realisatie van bio-energie projecten loopt in de praktijk echter tegen een aantal moeilijkheden aan. Het Actieplan Biomassa: "Samen werken aan bio-energie" heeft als doel deze knelpunten op te lossen. In het plan staan concrete acties benoemd voor overheid en marktpartijen.

Het Actieplan Biomassa is een korte termijn actieplan, met een tijdshorizon tot 2010. De rol van biomassa in de Nederlandse energievoorziening op de lange termijn wordt opgepakt in het transitieproject, zie www.energietransitie.nl.  

Uitvoering en organisatie

Voor de uitvoering van het Actieplan Biomassa is de Bio-Energie Realisatie Koepel (BERK) opgericht. De BERK is de stuurgroep die richting moet geven aan de uitvoering van het Actieplan. Minister Brinkhorst heeft op 18 februari 2004 de BERK formeel geïnstalleerd. In de BERK nemen vertegenwoordigers deel van Nuon, Essent, Eneco, EnergieNed, Platform Bio-energie, het InterProvinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Afval Bedrijven (VAB), Stichting Natuur en Milieu en de ministeries LNV, EZ en VROM. Ledenlijst BERK.

Verder zijn zes werkgroepen aan de slag met de uitvoering van de acties van het Actieplan. Dit zijn:

Contact

De digitale Nieuwsbrief Actieplan Biomassa informeert u over de uitvoering en resultaten van het Actieplan Biomassa.
Voor aanmelden of met vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de BERK dat wordt gevoerd door Novem
: ActieplanBiomassa@novem.nl
Titel - Zoeken

U kunt hier zoeken op sector en/of onderwerp.
Indien u de zoekactie wilt verfijnen kunt u ook een trefwoord invoeren.
Wanneer u nog meer zoekregels (bijvoorbeeld datum) wilt invullen kunt u ook uitgebreid zoeken

en of
Zoeken

Terug
Nieuws | Agenda | Contact | Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. © Novem