Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english

Home > Specials > Bio-energie > Informatie- materiaal
Titel - Specials Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten

 Product Titel  Bestellen bij  Publicatienr.
       
Algemeen
 Brochure Energie uit het landelijk gebied
Het gebruik van agrarische reststromen voor duurzame energieopwekking.
Novem 2DEN-02.16
 Brochure Van biomassa tot broodrooster
Feiten over bio-energiecentrales (Speciaal voor omwonenden).
Novem 2DEN-02.51
 Brochure Kennis van collega's
Steunpunt helpt bij het verlenen van vergunningen voor bio-energie-installaties.
Novem 2DEN-03.04
 Rapport Beschikbaarheid reststromen VGI-sector voor energieproductie Novem 2DEN-02.18
 Boek Bio-energie van eigen bodem
In dit boek vindt u voorbeelden van gerealiseerde bio-energie installaties. De projecten zijn ook in flyer-formaat te bekijken.
Novem 2DEN-03.25
 Project- brochure Realisatie mestvergistingscentrale Praktijkcentrum Sterksel
 
 
Voor gemeenten en regio's     
 Rapport Emissiemetingen bij bio-energiecentrales.
Toepasbaarheid van buitenlandse data in Nederland.
 
 Rapport Evaluatie demonstratieproject WKK op biomassa te Schijndel  
 Rapport Onderzoek geuremissie bij vergiste en onvergiste mest
 Rapport Onderzoek emissie-eisen vergistingsinstallaties
 Rapport Standaardvergunning vergister
Leeswijzer
Deel 1: Handleiding milieu- en bouwvergunning 
Deel 2: Voorbeeld considerans
Deel 3: Voorbeeld voorschriften
 
 
Voor initatiefnemers en vergunningverleners     
Brochure Stappenlan "Realiseer een eigen bio-energie installatie"
Dit stappenplan leidt u systematisch en efficiënt door alle fasen van uw project.
Novem 2DEN-04.06
CD-rom

Aan de slag met bio-energie
Informatiebron voor de initiatiefnemer van een klein-schalige bio-energiecentrale

Novem 2DEN-03.21
Brochure

Bio-energie uit olie en vetten
Een tweede leven voor reststromen

Novem 2DEN0-3.03
Brochure

Bio-energie uit groente, fruit en aardappelen
Een tweede leven voor reststromen

Novem 2DEN-03.02
 CD-rom

Aan de slag met duurzame energie
Handleiding voor initiatiefnemers bij vergunningsprocedures. Deze cd-rom is primair gemaakt voor gemeenten.

Novem 2DEN-03.01
 CD-rom Financieringswijzer Duurzame Energie Novem  
 Flyer Duurzame energie in gemeenten en provincies Novem 2DEN-02.15e
 Rapport Warmtekaart: inventarisatie warmtevraag voor decentrale bio-WKK installatiese
 Rapport Warmtekaart: inventarisatie warmtevraag voor decentrale bio-WKK installaties (bijlagen)
 Rapport Bedrijfeconomische beleidsmatige evalaluatie EW opwekking afval en biomassa
 Rapport

Lessen uit bio-energiehaalbaarheidsstudies
Welke lessen kunnen worden getrokken uit recent uitgevoerde haalbaarheidssudies voor bio-energieprojecten?

 Rapport

Landbouwkundige meerwaarde van vergiste mest boven onvergiste mest
In dit praktijkonderzoek wordt de landbouwkundige meerwaarde van vergiste varkensdrijfmest vergeleken met onvergiste varkensdrijfmest.
Bijlagen

 Rapport Optimalisatie vergistingcapaciteit op AWZI terreinen van hoogheemraadschap van Rijnland
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de haalbaarheid van extra opwekking van duurzame energie bij Rijnland.
 Rapport Initiatiefnemers bio-energie ervaren knelpunten en gewenste ondersteuning  

Meest recente subsidieregelingenBinnenkort aflopende subsidieregelingen


Titel - Zoeken

U kunt hier zoeken op sector en/of onderwerp.
Indien u de zoekactie wilt verfijnen kunt u ook een trefwoord invoeren.
Wanneer u nog meer zoekregels (bijvoorbeeld datum) wilt invullen kunt u ook uitgebreid zoeken

en of
Zoeken

Terug
Bijeen-komsten | Internationale activiteiten bio-energie | Informatie- materiaal | Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. © Novem