Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english

Home > Specials > NEO: Nieuw Energie Onderzoek > Nieuws > NEO 2003: Resultaten subsidieregeling haalbaarheidsstudies
Titel - Nieuws Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten

23-12-2003
NEO 2003: Resultaten subsidieregeling haalbaarheidsstudies

NEO haalbaarheidssubsidies 2003 toegekend

De NEO haalbaarheidssubsidies 2003 zijn inmiddels toegekend. Onder de gehonoreerde voorstellen zijn er ongeveer evenveel van éénmansbedrijven, als van kleine bedrijven en van onderzoeksinstituten. Waren in 2002 de meeste onderwerpen gerelateerd aan gebouwde omgeving en energieconversie, in 2003 zijn industrie en biomassa in opkomst en zijn minder gebouwde-omgeving gerelateerde projecten van start gegaan.

Aantallen

Van de 27 aanvragen die Novem ontving zijn er 13 gehonoreerd waarmee de beschikbare subsidie van € 500.000 vergeven is. De zes aanvragen die op, of één dag voor, de uiterste datum zijn ingediend, moesten allemaal worden afgewezen vanwege uitputting van het budget. Novem heeft aan een aantal indieners geadviseerd om hun aanvraag opnieuw in te dienen in 2004 en aan anderen om daarvan af te zien, aangezien de kans op honorering zeer klein zal zijn.

Acht aanvragen zijn op inhoudelijke gronden afgewezen. Redenen voor de afwijzing waren onder andere:

  • Er waren aanvragen die zich onvoldoende richtten op energieonderzoek. Het betrof bijvoorbeeld een productontwikkeling met een energetische component of de aanpak van een milieuprobleem met een energetische component.
  • Er was een aantal aanvragen te inventariserend van aard. Voor het genereren in plaats van bestuderen van concepten is geen plaats binnen NEO.
  • Verder betrof de subsidieaanvraag éénmaal geen haalbaarheidsstudie, betrof het éénmaal een al lopend traject binnen NEO, en éénmaal een onvoldoende nieuwe ontwikkeling.

Nut idee-fase

Het nut van de idee-fase is in 2003 minder duidelijk dan in 2002. Onder de 13 gehonoreerde aanvragen was er maar één waarvoor níet van tevoren een idee was ingediend, maar onder de inhoudelijk afgewezen aanvragen was het merendeel óók als idee aan Novem voorgelegd. De idee-fase is bedoeld als laagdrempelige manier om ideeën aan te scherpen en indieners vrijblijvend te adviseren of indienen van een subsidieaanvraag zinvol is. Het staat de indiener daarna vrij om met dit advies te doen wat hem goeddunkt, maar het is duidelijk dat het doorlopen van de idee-fase geen wonderolie is waarmee een positieve beoordeling van de uiteindelijke aanvraag kan worden bewerkstelligd.

Onderwerpen

Onder de gehonoreerde projecten heeft iets minder dan de helft een relatie met energieconversie en schoon fossiel. Ongeveer eenzelfde aantal is gerelateerd aan duurzame energie, met name biomassa en warmtepompen. Opmerkelijk is, dat onderwerpen op het gebied van energie-efficiëntie in de industrie in 2003 hun weg naar NEO hebben gevonden, met drie hieraan gerelateerde projecten. Hiermee is het percentage gebouwde-omgeving gerelateerde projecten kleiner dan in 2002. Een lijst met gehonoreerde projecten is te vinden op deze website onder projecten.

Nieuwe haalbaarheidsronde in 2004

NEO gaat door in 2004, met vrijwel dezelfde doelstelling en criteria. Dit betekent dat u ook nu al ideeën ter beoordeling aan het team kunt voorleggen. Zodra de nieuwe haalbaarheidsronde is geopend, zullen wij u daarover informeren via de electronische nieuwsbrief en deze website. Degenen die de electronische nieuwsbrief nog niet ontvangen, kunnen zich aanmelden bij het NEO-secretariaat: neo@novem.nl.
Titel - Zoeken

U kunt hier zoeken op sector en/of onderwerp.
Indien u de zoekactie wilt verfijnen kunt u ook een trefwoord invoeren.
Wanneer u nog meer zoekregels (bijvoorbeeld datum) wilt invullen kunt u ook uitgebreid zoeken

en of
Zoeken

Terug
Nieuws | Projecten | Subsidie | Contact