Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Nieuws
Agenda
Aanpak
Strategisch Kader
Marketing
Activiteiten
Monitoring
Doelgroepen
Projecten
Subsidie
Contact
home  ·  Specials ·  Kompas Energiebewust Wonen en Werken ·  Aanpak ·  Monitoring
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
AanpakDe Uitvoeringsnota Klimaatbeleid beslaat een periode tot 2010. Evaluatie van de beleidsuitvoering is dan ook gedurende deze periode noodzakelijk. VROM-DGW heeft daarom Novem opdracht gegeven om niet alleen een programmamonitoring en instrumentmonitoring op te zetten, maar ook te zorgen voor effectmonitoring. Bij de effectmonitoring zal de ontwikkeling van de hoogte van CO2-reductie in de gebouwde omgeving in kaart worden gebracht.

De monitoringactiviteiten binnen het programma vallen daarmee uiteen in de volgende drie onderdelen:

  • Energiebesparingsmonitoring ;
    • Het krijgen van inzicht in de voortgang van de energiebesparing op het niveau van de penetratiegraad van een aantal energiebesparingsmaatregelen, waarmee een jaarlijkse indicatie wordt verkregen van de mate waarin de beleidsdoelstellingen uit de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid worden gerealiseerd voor de woningbouw en de utiliteitsbouw;
  • Instrumentmonitoring ;
    • Het krijgen van inzicht in de voortgang van een aantal belangrijke instrumenten, die worden ingezet om de beleidsdoelstellingen te realiseren;
  • Programma monitoring .
    • Het krijgen van inzicht in de voortgang van de uitvoering van het programma op het niveau van geoperationaliseerde doelstellingen. En het krijgen van voldoende sturingsinformatie.

Ontwikkeling Op termijn

Om op termijn tot verdere milieumaatregelen te kunnen komen, zonder dat dit ten koste gaat van onze levensstandaard, is meer nodig. Om verdere ontwikkelingen te stimuleren biedt het programma dan ook de ruimte om te experimenteren. Ook dit gaat weer grotendeels via de SMT-subsidieregeling.
Meer informatie onder Subsidies.

De totale monitoring zal, met de marketing onderzoekresultaten, de lessen uit experimenten en onderzoeksrapporten van partijen als ECN en RIVM leidt tot veel informatie over de effectiviteit van de beleidsuitvoering. Conclusies uit die informatie zijn opgenomen in een update van het Strategisch Kader CO2-reductie in de Gebouwde Omgeving (SKGO).
Deze update (SKGO 2002) is te vinden onder Strategisch Kader .

Zoals is aangegeven worden bij de uitvoering van het programma de partijen in de markt actief betrokken. Daarnaast nodigt Novem iedereen uit om commentaar te leveren op het SKGO, zoals dat te vinden is op deze Novem site.
Zo kunt u bijdragen aan energiebewust wonen en werken!

naar boven

Nieuwsbrief september/ oktober 2003: Nieuwbouw & EPN
Stromen: Vanaf 2005 rem op mep-subsidies verwacht
Nieuwsbrief Klimaatbeleid oktober 2003
Kompas e-nieuws oktober 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Praktijkfestival 2003 op woensdag 10 december in het Evoluon te Eindhoven.
10 december: Praktijkfestival 2003 in Evoluon, Eindhoven
EPA Consumenten
EPA Professionals
Praktijk festival
Duurzame Energie
Het 2 Megawatt-project: 75 procent duurzame energie
Vraagbaak Bagger en Bodem
Water- en energiebesparing bij bedrijvenclusters met textielbedrijven
Energiebesparing in zinkproductie i.s.m. Gasunie
Tijdelijke bijdrage regeling plannen luchtkwaliteit
Energieprestatieadvies
Energieprestatieadvies
Subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer (RO&V)
Beheer docs GGDE
Logo Save our climate
Verslagen workshops/cursussen/symposia
Actief overleg en informatie-uitwisseling met lokaal bedrijfsleven over energiebesparing en duurzame energie
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties