Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Nieuws
Agenda
Aanpak
Strategisch Kader
Marketing
Activiteiten
Monitoring
Doelgroepen
Projecten
Subsidie
Contact
home  ·  Specials ·  Kompas Energiebewust Wonen en Werken ·  Aanpak ·  Strategisch Kader
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
AanpakIn het Strategisch Kader Gebouwde Omgeving (SKGO) is, op basis van de verwachte ontwikkelingen in de gebouwde omgeving voor de komende jaren, per gebouwsegment aangegeven hoeveel CO2-reductie in het betreffende segment behaald moet worden. Deze CO2-reductie is geconcretiseerd in pakketten van maatregelen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van deze gebouwsegmenten (gebouwfunctie, leeftijd, grootte, locatie).

De implementatie van deze maatregelpakketten in de betreffende segmenten is daarmee voorwaardelijk voor het halen van de CO2-reductiedoelstellingen. Deze implementatie vindt over het algemeen plaats op specifieke momenten zoals aan- en verkoop van een gebouw, het aangaan van een huurcontract of bij groot onderhoud. Op deze ‘natuurlijke momenten’ nemen de eigenaren en gebruikers van deze gebouwen de beslissing al dan niet energiebesparende maatregelen te implementeren.

Veranderdoelstellingen 2010

De eerste stap de aanpak is het vertalen van de analyses uit het Strategisch Kader Gebouwde Omgeving naar veranderdoelstellingen voor 2010, per doelgroep en per kernproces. Het veranderingsproces over de periode van 2003 tot 2010 van de doelgroep naar dit gedrag toe kan op twee manieren getypeerd worden:

  1. het is een vernieuwing of
  2. het is aanpassing van bestaand gedrag.

De tweede stap bestaat uit het bepalen van de interventiestrategie per doelgroep.
Voor meer informatie: Marketing

naar boven

De belangrijkste conclusies (samengevat) uit het SKGO 2002 zijn:

  • De inzet van het huidige energiebesparingsbeleid, wordt nog steeds realistisch geacht;
  • Voor de Utiliteitsbouw geldt dat uitbreiding met het gebouwsegment ‘bestaande bedrijfshallen’ een goede optie is om de CO2-reductiedoelstelling te kunnen halen.
  • De prioritaire doelgroepen blijven identiek aan de doelgroepen uit het SKGO 2001, met als uitzondering de doelgroep "Huurders" (U-bouw), deze is toegevoegd.
  • Het electriciteitsgebruik wordt een grote factor in de totale uitstoot. Hier is aan de vraagzijde weinig aan te doen met het bestaande instrumentarium
  • De groei van de woningen en utiliteitsgebouwen zorgt er voor dat de autonome reductie van het energiegebruik in 2030 bijna geheel te niet wordt gedaan.
  • Voor het realiseren van ambities uit Uitvoering Nota Klimaatbeleid (2010) zijn de Gebouwgebonden Duurzame Energie (GGDE) opties maar in beperkte mate relevant en is extra aandacht voor deze opties dan ook niet opportuun.
  • Voor zover als dit nu is te overzien sluit het SKGO aan bij de speerpunten in de regeringsverklaring. (2002) 

Meer informatie vindt u in de volledige versie van het strategisch kader in de downloads hieronder:

naar boven

Nieuwsbrief september/ oktober 2003: Nieuwbouw & EPN
Stromen: Vanaf 2005 rem op mep-subsidies verwacht
Nieuwsbrief Klimaatbeleid oktober 2003
Kompas e-nieuws oktober 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Praktijkfestival 2003 op woensdag 10 december in het Evoluon te Eindhoven.
10 december: Praktijkfestival 2003 in Evoluon, Eindhoven
EPA Consumenten
EPA Professionals
Praktijk festival
Duurzame Energie
Het 2 Megawatt-project: 75 procent duurzame energie
Vraagbaak Bagger en Bodem
Water- en energiebesparing bij bedrijvenclusters met textielbedrijven
Energiebesparing in zinkproductie i.s.m. Gasunie
Tijdelijke bijdrage regeling plannen luchtkwaliteit
Energieprestatieadvies
Energieprestatieadvies
Subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer (RO&V)
Beheer docs GGDE
Logo Save our climate
Verslagen workshops/cursussen/symposia
Actief overleg en informatie-uitwisseling met lokaal bedrijfsleven over energiebesparing en duurzame energie
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties