Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Nieuws
Agenda
Aanpak
Strategisch Kader
Marketing
Activiteiten
Monitoring
Doelgroepen
Projecten
Contact
Zoeken
home  ·  Specials ·  Kompas Energiebewust Wonen en Werken ·  Aanpak ·  Marketing
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
AanpakHet verzilveren van besparingspotentiëlen dient door de partijen in markt (doelgroepen) te gebeuren. Doelgroepen zullen daarvoor vaak nieuwe acties moeten aanpakken of oude activiteiten moeten stoppen. In knelpuntanalyses is onderzocht om welke activiteiten het gaat. In de meeste gevallen zijn er oplossingen voor deze marktbelemmeringen voorhanden. Tegelijk moet worden geconstateerd dat deze oplossingen niet voldoende doordringen in de markt. Ze blijven hangen in de kringen van de echte vernieuwers. Kortom, er wordt gezocht naar een methode om doelgroepen te bewegen het gewenste gedrag te gaan vertonen en de voor de handliggende oplossingen te omarmen.

Interventiestrategie

Na eerste stap, van het vertalen van de analyses uit het Strategisch Kader veranderdoelstellingen voor 2010, bestaat de tweede stap uit het bepalen van de interventiestrategie per doelgroep. Welke strategie gekozen wordt (is) hangt af van de aard van de veranderdoelstelling 2010. De interventiestrategie bestaat uit een mix van instrumenten, die aansluiten bij doelgroepspecifieke kenmerken en drijfveren. Daarbij kunnen de instrumenten ingedeeld worden in een drietal categorieën:

  • Willen:
    • gebruik maken van de natuurlijke drijfveren van de doelgroep om zo de motivatie om energiebesparend gedrag te vertonen te maximaliseren;
  • Kunnen:
    • de ontwikkeling van instrumenten en het toegankelijk maken van kennis om de doelgroepen zo maximaal te kunnen faciliteren;
  • Versterken:
    • het borgen van energiebesparend gedrag door het vastleggen ervan in richtlijnen en regelgeving.

Door onderzoek worden deze kenmerken en drijfveren per doelgroep in kaart gebracht. Met interventies probeert het programma vervolgens het gewenste gedrag bij het mainstream deel van de markt te promoten. Deze marketingaanpak sluit nauw aan bij de huidige beleidsontwikkelingen om de vraagzijde van de markt te stimuleren.

Concrete projecten en doelstellingen 2003-2004

De laatste stap in de aanpak is het vertalen van de interventiestrategie in concrete projecten en activiteiten die in de periode 2003-2004 uitgevoerd worden.
Voor meer informatie: Activiteiten

naar boven

Netwerkdag Duurzaam Inkopen: Een schat aan informatie
Netwerkdag Duurzaam Inkopen 2004: Een schat aan informatie
De 10 vragen aan DSV-coördinator Peter Schuthof
Nieuwe handboeken voor vergunningverleners
Cursus Stedelijke vernieuwing: een verkenning van de aanpak
Nationale Dubodag 2004 – ‘Bouwen aan tevreden klanten’
Nationale Dubodag 2004
Nationale Dubodag 2004
Milieu en Technologie
Duurzame Energie
Consument & Energie
Emissiehandel
Energieopslagsysteem verwarmt en koelt fresiateelt
DE-scan industrie Gemeente Tubbergen
Eindhoven blijft inwoners stimuleren
'Milieubarometer maakt milieudruk zichtbaar'- Drie interviews over een project in de provincie Zeeland.
Mobiliteitsmanagement 2004 open
Subsidie aanvragen bij Milieu & Technologie
Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)
NEO (Nieuw Energie Onderzoek) 2004
Vergunningverlening Mestvergisting
Vergunningverlening Verbranding/Vergassing
Provinciale P4 Scan - Overheden stimuleren MVO bij bedrijven
Adviseurs
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties    Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem