Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Aanpak
Bestaande Bouw
Initiatief
Definitie
Proces
Programma
Planvorming
Voorbereiding
Uitvoering
Beheer
Nieuwbouw
Oplossingen
Projecten
Subsidie
Contact
Zoeken
home  ·  Specials ·  Stedelijke Vernieuwing ·  Bestaande Bouw ·  Voorbereiding
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
Bestaande Bouw

Voorbereiding

Inhoud van deze fase

In de voorbereidingsfase gebeurt alles wat nodig is om de realisatiefase zonder problemen te laten verlopen. Het gaat er hier om de gekozen oplossingen van de voorgaande fase te vertalen en voor te bereiden in een praktisch realiseerbaar eindresultaat. Zaken die hierbij aan de orde kunnen komen zijn de juridische procedures (is wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk?) en procedures rond de ondergrondse infrastructuur (bekabeling, riolering, etc.). Tijdens deze fase vindt de detaillering van het ontwerp plaats, worden de bestekken gemaakt en vindt de aanbesteding van het bouwen plaats. Het draaiboek van de uitvoering is gereed. Aandacht voor het beheerplan, voor de laatste fase, is op dit moment zeker van toegevoegde waarde. Nu nadenken over beheer betekent vaak een beter behoud van het eindresultaat.

Aandachtspunten

OEI-procesmanagers hebben in deze fase vooral tot taak om de uitwerkingen te volgen en eventuele nieuwe vragen en problemen die opkomen rond eerder vastgestelde maatregelen ter hand te nemen. Indien er gekozen is voor een openbare procedure is er op dat punt desgewenst ondersteuning vanuit het OEI-programma.

Netwerkdag Duurzaam Inkopen: Een schat aan informatie
Netwerkdag Duurzaam Inkopen 2004: Een schat aan informatie
De 10 vragen aan DSV-coördinator Peter Schuthof
Nieuwe handboeken voor vergunningverleners
Cursus Stedelijke vernieuwing: een verkenning van de aanpak
Nationale Dubodag 2004 – ‘Bouwen aan tevreden klanten’
Nationale Dubodag 2004
Nationale Dubodag 2004
Milieu en Technologie
Duurzame Energie
Consument & Energie
Emissiehandel
Energieopslagsysteem verwarmt en koelt fresiateelt
DE-scan industrie Gemeente Tubbergen
Eindhoven blijft inwoners stimuleren
'Milieubarometer maakt milieudruk zichtbaar'- Drie interviews over een project in de provincie Zeeland.
Mobiliteitsmanagement 2004 open
Subsidie aanvragen bij Milieu & Technologie
Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)
NEO (Nieuw Energie Onderzoek) 2004
Vergunningverlening Mestvergisting
Vergunningverlening Verbranding/Vergassing
Provinciale P4 Scan - Overheden stimuleren MVO bij bedrijven
Adviseurs
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties    Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem