Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Aanpak
Bestaande Bouw
Initiatief
Definitie
Proces
Programma
Planvorming
Voorbereiding
Uitvoering
Beheer
Nieuwbouw
Oplossingen
Projecten
Subsidie
Contact
Zoeken
home  ·  Specials ·  Stedelijke Vernieuwing ·  Bestaande Bouw ·  Programma
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
Bestaande Bouw

Programma

Inhoud van deze fase

In de programma-fase staat het Programma van Eisen (PvE) centraal. Concreet betekent dit: wat zijn de randvoorwaarden en eisen waaraan het eindresultaat moet voldoen? Op basis van het PvE worden in de volgende fase de schetsen en ontwerpen gemaakt. Uitgangspunt voor het Programma van Eisen zijn de randvoorwaarden die de bestaande situatie met zich meebrengen en de hoofddoelen zoals die in de definitiefase zijn geformuleerd. Tijdens deze fase moet het gewenste kwaliteitsniveau bepaald worden en wordt tevens bepaald om hoeveel woningen het gaat.

In een OEI-proces worden hier de ambities uit de definitiefase verder geoperationaliseerd. Duidelijk moet worden welke zaken in de planvormingsfase onderzocht en afgewogen moeten worden. Het is ook hét moment om afspraken te maken over de manier waarop ´ optimaal´ wordt gedefinieerd: welke zaken worden dan tegen elkaar afgewogen en op welke manier gebeurd dit?

Aandachtspunten

Het is van belang voldoende aandacht aan informatie te schenken; een breed gedragen Programma van Eisen betekent vaak ook commitment tijdens de volgende fasen.

Netwerkdag Duurzaam Inkopen: Een schat aan informatie
Netwerkdag Duurzaam Inkopen 2004: Een schat aan informatie
De 10 vragen aan DSV-coördinator Peter Schuthof
Nieuwe handboeken voor vergunningverleners
Cursus Stedelijke vernieuwing: een verkenning van de aanpak
Nationale Dubodag 2004 – ‘Bouwen aan tevreden klanten’
Nationale Dubodag 2004
Nationale Dubodag 2004
Milieu en Technologie
Duurzame Energie
Consument & Energie
Emissiehandel
Energieopslagsysteem verwarmt en koelt fresiateelt
DE-scan industrie Gemeente Tubbergen
Eindhoven blijft inwoners stimuleren
'Milieubarometer maakt milieudruk zichtbaar'- Drie interviews over een project in de provincie Zeeland.
Mobiliteitsmanagement 2004 open
Subsidie aanvragen bij Milieu & Technologie
Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)
NEO (Nieuw Energie Onderzoek) 2004
Vergunningverlening Mestvergisting
Vergunningverlening Verbranding/Vergassing
Provinciale P4 Scan - Overheden stimuleren MVO bij bedrijven
Adviseurs
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties    Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem