Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Aanpak
Bestaande Bouw
Initiatief
Definitie
Proces
Programma
Planvorming
Voorbereiding
Uitvoering
Beheer
Nieuwbouw
Oplossingen
Projecten
Subsidie
Contact
Zoeken
home  ·  Specials ·  Stedelijke Vernieuwing ·  Bestaande Bouw ·  Definitie
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
Bestaande Bouw

Definitie

Inhoud van deze fase

Het centrale thema van de definitiefase bestaat uit het zo concreet en eenduidig mogelijk afbakenen van het project en het formuleren van het gewenste projectresultaat. Aan het einde van deze fase moet precies bekend zijn welke hoofddoelen bereikt moeten worden. Bestaat de ingreep uit renovatie of herstructurering? Daarnaast is het van belang de actoren te benoemen en de uit beleid en regelgeving voortkomende randvoorwaarden in kaart te brengen. Het stellen van eisen en wensen staat centraal in de definitiefase. Tenslotte moeten aan het eind van deze fase de opdrachtgever en opdrachtnemer benoemd zijn.

Een OEI-proces brengt in deze fase de discussie over de energievisie op gang. Hierin worden de ambities geformuleerd en commiteren partijen zich daaraan.

Aandachtspunten

De bijzondere aandachtspunten tijdens deze fase zijn geld en kwaliteit. Er dienen middelen ten behoeve van het proces, ontwerp en de uitvoering te worden gereserveerd. Daarnaast verdient kwaliteit en de operationalisatie van de kwaliteit extra aandacht.

Netwerkdag Duurzaam Inkopen: Een schat aan informatie
Netwerkdag Duurzaam Inkopen 2004: Een schat aan informatie
De 10 vragen aan DSV-coördinator Peter Schuthof
Nieuwe handboeken voor vergunningverleners
Cursus Stedelijke vernieuwing: een verkenning van de aanpak
Nationale Dubodag 2004 – ‘Bouwen aan tevreden klanten’
Nationale Dubodag 2004
Nationale Dubodag 2004
Milieu en Technologie
Duurzame Energie
Consument & Energie
Emissiehandel
Energieopslagsysteem verwarmt en koelt fresiateelt
DE-scan industrie Gemeente Tubbergen
Eindhoven blijft inwoners stimuleren
'Milieubarometer maakt milieudruk zichtbaar'- Drie interviews over een project in de provincie Zeeland.
Mobiliteitsmanagement 2004 open
Subsidie aanvragen bij Milieu & Technologie
Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)
NEO (Nieuw Energie Onderzoek) 2004
Vergunningverlening Mestvergisting
Vergunningverlening Verbranding/Vergassing
Provinciale P4 Scan - Overheden stimuleren MVO bij bedrijven
Adviseurs
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties    Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem