Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Aanpak
Bestaande Bouw
Initiatief
Definitie
Proces
Programma
Planvorming
Voorbereiding
Uitvoering
Beheer
Nieuwbouw
Oplossingen
Projecten
Subsidie
Contact
Zoeken
home  ·  Specials ·  Stedelijke Vernieuwing ·  Bestaande Bouw ·  Initiatief
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
Bestaande Bouw

Initiatief

Inhoud van deze fase

In de initiatieffase worden problemen gesignaleerd en oplossingsrichtingen geformuleerd. Als er wijk(ontwikkelings)plannen worden opgesteld wordt daarmee vaak al een belangrijk deel van de initiatieffase ingevuld.

De eerste stap is signalering van een probleem. Dit dient duidelijk te worden gespecificeerd en geanalyseerd. Om welk probleem gaat het? Wat zijn de oorzaken? Hoe kan het probleem aangepakt worden?

De tweede stap is het aangeven van het te bereiken resultaat; wat zijn de haalbare na te streven doelen? Hoe moet het te vernieuwen deel van de wijk er na beëindiging van het project uitzien? En ook: Hoe moet het er vooral niet uit gaan zien? Welke oplossingen zijn uitgesloten? De initiatieffase wordt afgerond met een heldere probleemdefinitie en een duidelijk geformuleerd projectresultaat. Als herstructurering en/of renovatie een oplossing is, kan er een OEI-proces starten en kunnen Novem procesmanagers benaderd worden.

Aandachtspunten

Bijzondere aandacht verdient in deze fase de capaciteit voor de definitiefase.

Netwerkdag Duurzaam Inkopen: Een schat aan informatie
Netwerkdag Duurzaam Inkopen 2004: Een schat aan informatie
De 10 vragen aan DSV-coördinator Peter Schuthof
Nieuwe handboeken voor vergunningverleners
Cursus Stedelijke vernieuwing: een verkenning van de aanpak
Nationale Dubodag 2004 – ‘Bouwen aan tevreden klanten’
Nationale Dubodag 2004
Nationale Dubodag 2004
Milieu en Technologie
Duurzame Energie
Consument & Energie
Emissiehandel
Energieopslagsysteem verwarmt en koelt fresiateelt
DE-scan industrie Gemeente Tubbergen
Eindhoven blijft inwoners stimuleren
'Milieubarometer maakt milieudruk zichtbaar'- Drie interviews over een project in de provincie Zeeland.
Mobiliteitsmanagement 2004 open
Subsidie aanvragen bij Milieu & Technologie
Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)
NEO (Nieuw Energie Onderzoek) 2004
Vergunningverlening Mestvergisting
Vergunningverlening Verbranding/Vergassing
Provinciale P4 Scan - Overheden stimuleren MVO bij bedrijven
Adviseurs
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties    Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem