Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Aanpak
Bestaande Bouw
Nieuwbouw
Oplossingen
Projecten
Bestaande Bouw
Nieuwbouw
Subsidie
Contact
Zoeken
home  ·  Specials ·  Stedelijke Vernieuwing ·  Projecten ·  Bestaande Bouw ·  Complex De Kroon, Hoogeveen
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten

datum: 10-03-2004 Rol van Novem: Kennis ontwikkeling verspreiding
Complex De Kroon, Hoogeveen
   

Herstructurering, differentiatie in producten en eigendomsvormen

Staat van onderhoud en leegstand leiden tot ingrijpende renovatie binnen herstructureringsproject. Speerpunt bij de herstructurering is het vergroten van differentiatie in producten en eigendomsvormen.

Complex De Kroon, Hoogeveen
De Kroon

Projectgegevens

Corporatie Woonconcept, Meppel
Complex Complex De Kroon, Hoogeveen
Bouwjaar 1969
Start project 2001–2003
Aantal woningen 126 eengezinswoningen
Partijen

Bewoners en bewonerscommissie, Energieadviseur Invent, Beilen, Architectenbureau Van Manen en Zwart, Drachten, Bouwbedrijf Visscher, Hoogeveen, Provincie Drenthe (subsidie), Novem, Sittard/Utrecht

Meer informatie www.woonconcept.nl

 

Doelstelling

Het doel van Woonconcept was om binnen de wijk Krakeel een grotere diversiteit aan producten te realiseren. Niet alleen door de buitenkant van de woningen een betere uitstraling te geven, maar ook door de verkoop van een deel van de woningen.

terug top

Projectomschrijving

Situatie
De Kroon is onderdeel van de wijk Krakeel, een Hoogeveense herstructureringswijk met 2300 woningen. 360 woningen zijn of worden gesloopt, voorts is er nieuwbouw en grootschalige renovatie van het bestaand bezit. Speerpunt bij de herstructurering is het vergroten van differentiatie in producten en eigendomsvormen. Ook worden forse investeringen gedaan in het openbare gebied.
 de kroon huursegment
Aanleiding
Complex De Kroon werd onderdeel van de totale herstructurering van de wijk Krakeel. De keuze om juist in dit complex energiebesparende maatregelen te treffen waren de zeer slechte staat van het onderhoud, de leegstand én het feit dat dit complex het laatste project was in de wijk Krakeel, dat nog groot onderhoud moest krijgen.
De Kroon
Woonconcept wil het complex ‘upgraden’ omdat er behoefte is aan producten in een hoger (huur)segment. Eén van de maatregelen is de ingrijpende renovatie van de buitenkant van het complex. De ander is het verkopen van woningen wat leidt tot meer variëteit in de bewonerssamenstelling.
Mede in het kader van het wijkontwikkelingsplan voor Krakeel kwam energiebesparing om de hoek kijken. Door Novem is de optimale energie-infrastructuur (OEI) voor de wijk in kaart gebracht.
De Kroon wandissolatie

terug top

Aanpak

De renovatie van Complex de Kroon is onderdeel van de totale herstructurering van de wijk Krakeel.

Door te kiezen voor een ingrijpende aanpak van de buitenkant van het complex, kon de uitstraling ervan sterk verbeterd worden. De aanpak bestond uit het toepassen van verschillende gevels en gevelonderdelen zoals erkers en luifels en een gevarieerd kleurgebruik. Hierdoor sluiten de woningen beter aan op het straatbeeld en bij de aanpalende nieuwbouw.

Met het aanpakken van de buitenkant werden alle gevels vervangen. Hierdoor kon gemakkelijk geïsoleerd kon worden. Door al vanaf het begin de CO2-reductie in de plannen mee te nemen, zijn de opbrengsten hoog (60% reductie!) en de meerkosten van de investering relatief gering gebleken. De energiebesparende maatregelen zijn voor alle woonblokken hetzelfde, ongeacht de ligging ten opzichte van de zon.

Bewoners en bewonerscommissie zijn vanaf het begin bij het project betrokken. Het woontechnische deel leverde weinig discussie op. De bereidheid van de bewoners om echter €45,– directe huurverhoging te betalen was gering. Uiteindelijk is deze verhoging komen te vervallen. Tijdens de uitvoering zijn veel bewoners in hun eigen woning gebleven, ondanks de mogelijkheid gebruik te maken van een wisselwoning. Vooraf hebben alle bewoners een renovatiecontract getekend.

Om het plan kostendekkend te krijgen, worden bij mutatie de huren opgetrokken naar de streefhuur en zijn/worden er woningen verkocht.

De communicatie verliep via de bewonerscommissie, via voorlichtingsavonden en via het WOP-café (WOP staat voor Wijk Ontwikkelings Plan). Tijdens de bouw werd elke week spreekuur gehouden in een modelwoning.

De waardering van de bewoners over de genomen maatregelen, in het bijzonder de energiebesparende maatregelen, zullen nog worden gemeten in een klanttevredenheidsonderzoek.

terug top

Kosten

Kosten per woning Ca. €77.143,– (excl. BTW).

Subsidie: Subsidie van provincie. Energiepremieregeling.

Huurverhoging: Geen huurverhoging. Bij mutatie wordt streefhuur toegepast. De huur van een woning gaat dan van €350,– naar €450,–.

Energiebesparing

Energiebesparing EI voor ingreep: 1,3. EI na ingreep: 0,65. Ca. 60% besparing aardgas.

terug top

Energiebesparende maatregelen

Uitgangssituatie Nieuwe situatie

Bouwkundig

Bouwkundig

 • Dak [Rc=0,35]
 • Gevel [Rc=1,16]
 • Vloer [Rc=0,38]
 • Enkel glas [U=5,1]
 • Vloer-/bodemisolatie onder andere door schelpen 300 mm [Rc=2,85]
 • Nieuwe voor-/achtergevel [Rc=resp. 2,7 en 4,76]
 • Isolatieplaten op dak (80 mm) [Rc=2,78]
 • HR++-glas [U=1,7}

Installatietechnisch

Installatietechnisch

 • Conventionele ketel met geiser
 • Ventilatie: natuurlijke ventilatie
 • Zonnecollector met aansluiting op Zonnegascombi
 • 6 PV-cellen met teruglevering aan elektriciteitsnet
 • Nieuwe radiatoren
 • Ventilatie: mechanische afzuiging
Overige verbeteringen

 

 • vervanging van keuken en sanitair
 • nieuw hangen sluitwerk
 • nieuw schakelmateriaal
 • nieuwe meterkast en riolering
 • Bepaalde woningen zijn uitgevoerd met een erker, luifel, uitbouw keuken en stallingsruimte

terug top

 


Nieuwsbrief juli/aug 2003: Nieuwbouw & EPN
Werving IPSV-Voorbeeldprojecten 2004 is gestart
Oproep aan gemeenten: aanmelden ondersteuning MOP
Nieuwsbrief februari 2004: Stedelijke vernieuwing
Klimaatbeurs Noord-Holland 2004
Cursus Stedelijke vernieuwing: een verkenning van de aanpak
Cursus wijk- en buurtontwikkeling
Klimaatbeurs Noord-Holland 2004
MJA Projectinformatie
Kompas Energiebewust Wonen en Werken
GROEN BELEGGEN EN GROEN FINANCIEREN
Nieuwbouw en EPN
Sperwerflat, Sliedrecht
Pathmos, Enschede
Gersteveld en Tarweveld, Veenendaal
Complex 101, Wierden
SAM Regeling 2004
Subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer (RO&V)
NEO 2004 Subsidies
Subbied: Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied
NEO 2002: Emporium zonnewoning: energieberekening en bouwcomponenten
Jaarverslag Groen Beleggen 2003
Veelgestelde vragen over Groen Beleggen en Groene Financiering
Investeringskosten tuinkamerwoning
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties    Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem