Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Aanpak
Bestaande Bouw
Nieuwbouw
Oplossingen
Projecten
Bestaande Bouw
Nieuwbouw
Subsidie
Contact
Zoeken
home  ·  Specials ·  Stedelijke Vernieuwing ·  Projecten ·  Bestaande Bouw ·  Sperwerflat, Sliedrecht
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten

datum: 10-03-2004 Rol van Novem: Kennis ontwikkeling verspreiding
Sperwerflat, Sliedrecht
       

Kansen voor comfortverbetering, verhoogde veiligheid en energiebesparing

Comfortverbetering, verhoogde veiligheid en energiebesparing: vervanging geisers biedt kansen.

Sperwerflat, SliedrechtSperwerflat Sliedrecht

 

Projectgegevens

Corporatie Tablis Wonen Sliedrecht
Complex Sperwerflat (later Valkhofflat)
Bouwjaar 1960 en 1971
Start project 2001-2003
Aantal woningen 240 galerijflats met lift
Partijen

Bewoners en bewonerscommissie, Novem, Sittard/Utrecht, Platform Ruimte voor Zonnewarmte, Utrecht, GTI (collectief warmwaterleidingnet, coördinatie), Rotterdam, Van der Beyl (installatie zonlichtinstallatie), Schiedam, Eneco (subsidie Energiepremieregeling en Milieu Actieplan)

Meer informatie www.tabliswonen.nl

 

Doelstelling

Milieuvriendelijk en energiebewust bouwen en wonen is al jaren een organisatiedoelstelling van Tablis Wonen.

terug top

Projectomschrijving

Situatie
240 galerijflats met lift uit de jaren ‘60. De flats zijn gelegen langs de snelweg A15.

Aanleiding
Aandacht voor het milieu is al jaren aan belangrijk thema voor Tablis Wonen. De corporatie wil op het gebied van milieuvriendelijk en energiebewust bouwen en wonen voorop lopen door zelf in nieuwbouw, woningverbetering en onderhoud het beleid daarop scherp te formuleren.

 Sperwerflat

En door de bewoners nadrukkelijk te informeren over de mogelijkheden het energieverbruik te beperken. Toen vervanging van de geisers in de Sperwerflat aan de orde kwam, is bewust gezocht naar een milieuvriendelijk alternatief.

Toen vervanging van alle geisers in de Sperwerflat aan de orde kwam, is gekozen voor een collectieve zonneboilerinstallatie voor warm tapwater. Voor een blok van 80 flatwoningen is 90 m2 aan zonnepanelen nodig. De collectieve zonneboilerinstallatie zou in eerste instantie alleen in de Sperwerflat worden toegepast en bij goede ervaringen ook in de Valkhofflat.

Sperwerflat zonneboiler

terug top

Aanpak

Doordat werd overgestapt van individuele warm tapwaterbronnen naar een collectieve installatie was een geheel nieuw leidingnet door alle flats nodig. Dit vergde een stipte organisatie van het project.

Bewoners zijn vanaf het begin bij het project betrokken en participeerden op basis van vrijwilligheid. De rol van de bewonerscommissie hierin was waardevol. Door toedoen van de bewonerscommissie deden in de Sperwerflat bijna 100% van de bewoners mee. Mond-op-mond-reclame zorgde ervoor dat ook de Valkhofflat volledig ‘meeging’. Daarmee is er nagenoeg 100% medewerking vanuit de bewoners van beide flats.

Sperwerflat ketelhuis

Een aandachtspunt bij volgende projecten is een meer esthetische afwerking van de leidingen in de woningen. Nu loopt de leiding, met isolatie en meter soms dwars door de keuken heen en heeft de technische kant de doorslag gegeven in plaats van (ook) het esthetische aspect.

Financieel is het project net sluitend door subsidies. Tablis heeft de zonneboilerinstallatie zelf aangeschaft. Er is een onderhoudscontract afgesloten met de leverancier; 15 jaar garantie op een levensduur van 20 jaar en een garandeerde opbrengst van de zonnepanelen. De huurdersbijdrage dekt een deel van het onderhoudscontract.

Gezien de positieve ervaringen wordt de toepassing uitgebreid naar alle 10 hoogbouwflats. Bewoners zijn lovend over het project, vooral gelet op het comfort: “Een royale straal warm water uit de kraan”. De helft van de flats is inmiddels voorzien van een nieuwe installatie. De andere helft wacht op gelijksoortige maatregelen; doorgang is echter afhankelijk van het voortbestaan van subsidies.

terug top

Kosten

Kosten per woning. Kosten aanleg warmwaterleiding en zonlichtinstallatie: €2.375,– per
woning. Kosten zonlichtinstallatie (zonnepanelen en boilers): €750,– per woning.

Subsidie: Van Eneco en Novem.

Huurverhoging: De huurders betaalden voorheen €5,46 voor huur van de geiser aan Eneco. Tablis vraagt nu ditzelfde bedrag als bijdrage voor onderhoud aan de zonneboilerinstallatie. Daarnaast betalen de bewoners hun eigen verbruik aan water. Dit verbruik wordt per huishouden geregistreerd door middel van een meter. Het opnemen van het waterverbruik gebeurt door hetzelfde bedrijf dat de verwarming opneemt.

Energiebesparing

Verlaging van CO2 uitstoot: per flat van 80 woningen 11.000 kg minder. 30–40% (6.160 m3) besparing op gas. Meer comfort voor bewoners door grotere hoeveelheid warm water.

terug top

Energiebesparende maatregelen

Uitgangssituatie Nieuwe situatie

Bouwkundig

Bouwkundig

  • nvt
  • nvt

Installatietechnisch

Installatietechnisch

  • Conventionele geiser
  • Collectieve zonneboilerinstallatie voor warm water. Voor een blok van 80 flatwoningen is 90 m2 aan zonnepanelen nodig

terug top

 


Nieuwsbrief juli/aug 2003: Nieuwbouw & EPN
Werving IPSV-Voorbeeldprojecten 2004 is gestart
Oproep aan gemeenten: aanmelden ondersteuning MOP
Nieuwsbrief februari 2004: Stedelijke vernieuwing
Klimaatbeurs Noord-Holland 2004
Cursus Stedelijke vernieuwing: een verkenning van de aanpak
Cursus wijk- en buurtontwikkeling
Klimaatbeurs Noord-Holland 2004
MJA Projectinformatie
Kompas Energiebewust Wonen en Werken
GROEN BELEGGEN EN GROEN FINANCIEREN
Nieuwbouw en EPN
Complex De Kroon, Hoogeveen
Textielstraat, Tilburg
Pathmos, Enschede
Gersteveld en Tarweveld, Veenendaal
SAM Regeling 2004
Subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer (RO&V)
NEO 2004 Subsidies
Subbied: Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied
NEO 2002: Emporium zonnewoning: energieberekening en bouwcomponenten
Jaarverslag Groen Beleggen 2003
Veelgestelde vragen over Groen Beleggen en Groene Financiering
Investeringskosten tuinkamerwoning
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties    Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem