Novem- Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties


Introductie
Woningbouw
Nieuws
Waarom EPA?
Het advies
Adviseur
Voorraadbeheer
Wijkaanpak
Subsidie
Ontwikkelingen
Veelgestelde vragen
Publicaties
English
Utiliteitsbouw
Contact
emailadres

adviseursnummer  klik voor meer info


home  ·  Specials ·  EPA Professionals ·  Woningbouw ·  Energiepremie 2003 stopt per 16 oktober
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
woningbouw


16-09-2003
Energiepremie 2003 stopt per 16 oktober

Energiepremie 2003 stopt per 16 oktober.

Per 16 oktober 2003 beëindigt VROM voor dit jaar de Energiepremieregeling, de subsidieregeling voor energiepremies voor apparaten en voorzieningen. Door de vele aanvragen is het budget voor 2003 namelijk bijna uitgeput. En vanwege de bezuinigingen zal er in 2004 geen energiepremieregeling zoals in 2003 meer bestaan.

Hoe ziet de energiepremie er in 2004 uit?
Het kabinet wil op de energiepremieregeling voor 2004 fors bezuinigen. Daardoor zal er in 2004 naar verwachting geen energiepremieregeling in de huidige vorm meer bestaan. Hoeveel geld er volgend jaar daadwerkelijk beschikbaar is, is pas duidelijk nadat de Tweede Kamer zich over de bezuinigingen heeft uitgesproken. Dat is vanaf 11 november in het kader van de begrotingsbehandeling VROM. In het voorjaar van 2004 kan dan duidelijk zijn hoe het beschikbare budget wordt ingezet.

EPR en EPA in 2004
In de begroting voor 2004 is het helaas niet mogelijk gebleken om het EPR-budget buiten de bezuinigingen te houden. De regeling is nog steeds erg succesvol, getuige ook de vroegtijdige uitputting van het budget voor 2003. Echter, de financiële taakstelling waaraan invulling moest worden gegeven, maakte het niet mogelijk om het budget in stand te houden. Dit betekent dat de EPR in zijn huidige vorm in 2004 niet zal terugkeren.

Momenteel wordt bekeken wat de alternatieven zijn om gegeven het beschikbare budget voor 2004 invulling te geven aan het streven om in de gebouwde omgeving te komen tot energiebesparing en CO2-reductie. EPA is hierbij nadrukkelijk in beeld als een belangrijk instrument. Een belangrijk argument vormt hierbij de implementatie van de Europese Richtlijn Energieprestaties van gebouwen. Zodra er meer duidelijk is over de inzet van het resterende EPR-budget, wordt u hier vanzelfsprekend verder over geïnformeerd.

Tot wanneer kan men nog premie krijgen?
Na sluiting van de regeling op 16 oktober kan men alleen nog energiepremie voor apparaten en voorzieningen ontvangen als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • Het apparaat of de voorziening moet gekocht zijn vóór 16 oktober 2003. Dat betekent dat de koopovereenkomst/opdrachtverlening aantoonbaar gesloten moet zijn op uiterlijk 15 oktober 2003.
  • Het apparaat of de voorziening moet in/aan de woning zijn geïnstalleerd of aangebracht en in werking zijn binnen 13 weken na 16 oktober 2003, dat is uiterlijk op 15 januari 2004.
  • Voor het apparaat of de voorziening moet het aanvraagformulier voor energiepremie 2003 binnen 13 weken na 16 oktober en uiterlijk op 15 januari 2004 ingediend zijn.

Voor apparaten en voorzieningen die vóór de sluiting (dus vóór 16 oktober) worden aangeschaft én in gebruik worden genomen geldt de normale 13 weken indientermijn van de aanvraag. Deze 13 weken gaan in na ingebruikname van het apparaat of de voorziening.

INDIEN:

Sluiten Koopovereenkomst/ opdrachtverlening valt in periode:

ÉN:

Ingebruikname/levering vindt plaats:

DAN:

Dient de aanvraag voor premie uiterlijk te worden ingediend:

1 jan. 2003 – 15 okt. 2003

T/m 15 oktober 2003

Binnen 13 weken na ingebruikname

1 jan. 2003 – 15 okt. 2003

16 oktober 2003 –

15 januari 2004

15 januari 2004

1 jan. 2003 – 15 okt. 2003

Na 15 januari 2004

Geen recht meer op Energiepremie 2003

16 okt. 2003 of later

Geen recht meer op Energiepremie 2003


Gaat Nederland nu nog wel aan de Kyoto-doelstellingen voldoen?

In Kyoto is afgesproken dat Nederland zijn uitstoot van broeikasgassen in 2010 met 6 procent verminderd zal hebben ten opzichte van 1990. De energiepremieregeling heeft de afgelopen jaren daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. Het kabinet heeft in het hoofdlijnenakkoord aangegeven dat het blijft streven naar realisering van de Kyoto-doelstellingen. Voor de woningbouw blijft het Energie Prestatie Advies (EPA) voorlopig een belangrijk instrument. Als er subsidiebudget overblijft voor 2004, wordt in principe eerst gekeken naar de mogelijkheid om EPA te stimuleren.

Kijk voor meer informatie op www.vrom.nl/energiepremie. Nog vragen? Bel dan 0900-1719 (€0,15/min.).

Klimaatconferentie in Milaan
Actieplan biomassa
Brief aan Tweede Kamer: Wijzigingen beleid offshore wind (6 november 2003)
Het Novem Praktijkfestival, meldt u aan!
Novem Praktijkfestival 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Praktijkfestival 2003 op woensdag 10 december in het Evoluon te Eindhoven.
10 december: Praktijkfestival 2003 in Evoluon, Eindhoven
EPA Consumenten
EPA Professionals
Praktijk festival
Duurzame Energie
Het 2 Megawatt-project: 75 procent duurzame energie
TNO en Novem ontwikkelen vollediger milieuscore voor auto's
Vraagbaak Bagger en Bodem
Water- en energiebesparing bij bedrijvenclusters met textielbedrijven
Tijdelijke bijdrage regeling plannen luchtkwaliteit
Energieprestatieadvies
Energieprestatieadvies
Subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer (RO&V)
Provincie overijssel op windexcursie in Duitsland
Training bedrijfsinterne milieuzorg voor overheden
Vervoermanagement onderdeel van milieuvergunningverlenings- en handhavingsbeleid
Plan van aanpak wordt uitgevoerd met als doel dat van het totale energiegebruik 10% is gebaseerd op duurzame energiebronnen
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties