Novem- Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties


Introductie
Woningbouw
Nieuws
Waarom EPA?
Het advies
Adviseur
Voorraadbeheer
Wijkaanpak
Subsidie
Ontwikkelingen
Veelgestelde vragen
Publicaties
English
Utiliteitsbouw
Contact
emailadres

adviseursnummer  klik voor meer info


home  ·  Specials ·  EPA Professionals ·  Woningbouw ·  Veelgestelde vragen
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
woningbouw

 • Adviseur worden en certificering
 1. Wie kan EPA-adviseur worden?
 2. Wat doet een EPA-adviseur?
 3. Hoe word ik een gecertificeerd bedrijf?
 4. Welke EPA-werkzaamheden mag ik delegeren aan mijn personeel?
 5. Waar kan men een opleiding volgen tot EPA-adviseur?
 6. Waar moeten de EPA-adviseurs de monitoringgegevens naartoe sturen?
 7. Geldt een maatschap ook als onderneming die gecertificeerd kan worden?

  Vermelding bedrijven

 8. Waar zijn de adressen van EPA-adviseurs te vinden?
 9. Is er een aparte lijst voor EPA-adviseurs die alleen voor woningcorporaties werken?
 10. Hoe kan iemand weten of een adviseur van een proces-gecertificeerde onderneming is?
 11. Hoe kan een onderneming zich aanmelden voor de lijst van EPA-adviseur op de website www.epadesk.nl?

  Het EPA advies

 12. Wat kan ik in rekening brengen voor het uitbrengen van een EPA-advies?
 13. Wie kan een energiepremie aanvragen voor zijn woning? Eigenaar, huurder, verhuurder en vereniging van eigenaren?
 14. Wat kan de bewoner doen ter voorbereiding op een bezoek van een EPA-adviseur?
 15. Zijn de EPA-adviezen die voor 1 juli 2002 gemaakt zijn door niet-procesgecertificeerde ondernemingen nog geldig?
 16. Een EPA-adviseur heeft bij een klant een voorziening geadviseerd, mag een adviseur deze ook zelf plaatsen?
 17. Mogen er afspraken gemaakt zijn met aannemer of leveranciers van maatregelen voordat het EPA-rapport is uitgebracht?
 18. Waar is de consumentenfolder over EPA te bestellen?
 19. Waar kan ik folders en brochures over de Energiepremieregeling bestellen?
 20. Wanneer gaat de termijn van 13 weken in bij aanschaf van een apparaat of voorziening in het eerste kwartaal van 2003?

  Overig

 21. Waar kan ik terecht met vragen over EPA en de Energiepremieregeling?
 22. Waar komt het geld vandaan waarmee de Energiepremieregeling wordt uitgevoerd en het EPA wordt gefinancierd?
 23. Wanneer is de Energiepremieregeling en de Regeling EPA gepubliceerd in de Staatscourant?
 24. Mag een adviseur het EPA logo verwerken in het eigen logo? 

 • Adviseur worden en certificering
 1. Wie kan EPA-adviseur worden?
  In principe kan iedereen EPA-adviseur worden. Zo kunnen installateurs, aannemers, adviseurs maar ook medewerkers bij een woningbouwcorporatie EPA-adviseur worden. Er wordt vanuit de Ministeriële Regeling EPA een aantal eisen gesteld aan de onderneming waar een EPA-adviseur werkt. Vereisten voor een onderneming zijn dat: Aan de kennis en kunde van de EPA-adviseur worden de volgende eisen gesteld:
  • HBO in een bouwkundige, werktuigkundige, elektrotechnische, fysische of chemische richting, of MBO in genoemde richtingen met een aanvullende opleiding bouwfysica of installatietechniek. De EPA-adviseur behoeft niet over een diploma van deze opleidingen te beschikken mits zijn kennis en vaardigheid van een gelijkwaardig niveau is.
  • Aanvullend een cursus EPA-adviseur van een opleidingsinstituut dat voorkomt op www.epadesk.nl.
  • De EPA-adviseur heeft 2 jaar ervaring op het gebied van energiebesparing in de bouw en is in staat in te spelen op de wensen van de klant.
 2. Wat doet een EPA-adviseur?
  Eerst stelt de EPA-adviseur het energiegebruik van de woning vast. Vervolgens bepaalt de adviseur welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld extra isolatie, dubbele beglazing of een nieuwe hoogrendements-(HR)ketel. Daarnaast kan de adviseur de klant voorrekenen wat de kosten zijn en de klant een idee geven van de premiemogelijkheden. Ook kan hij zeggen hoeveel energie de klant op termijn bespaart en wat de terugverdientijden zijn. Zo ziet de klant wat de maatregelen opleveren. Tenslotte stuurt de adviseur een monitoringsbestand op naar het Ministerie van VROM.

  Bij het opstellen van het EnergiePrestatieAdvies (EPA) volgt de EPA-adviseur een stapsgewijze procedure. Deze procedure is vastgelegd in een 'Programma van eisen', waaraan een EPA moet voldoen. Het 'Programma van eisen' is vastgelegd in de Ministeriële Regeling EPA en kan de adviseur downloaden van de website: www.epadesk.nl. Daarnaast stelt de overheid een gestandaardiseerde methode ter beschikking: de Basismethode EPA. Deze software is ook te downloaden van de website.

 3. Hoe word ik een gecertificeerd bedrijf?
  Heeft u interesse om EPA-adviseur te worden dan kunt u zich melden via epa@novem.nl om zo een digitaal aanvraagformulier voor een B-code voor de Software EPA 4.0 aan te vragen.Vervolgens dient u een opleiding tot EPA adviseur te volgen. U kunt tijdens de opleiding met de software m.b.v. een B-code aan de slag. De EPA Software is hiermee vrijwel volledig toe te passen.U kunt alleen geen samenvatting genereren voor het aanvragen van de Energiepremie.Tenslotte dient u zich te laten certificeren via een Certificerende Instelling volgens BRL 9502.

  Nadat u gecertificeerd bent als onderneming krijgt Novem van de betreffende Certificerende Instelling uw gegevens door, waarna u ook op www.epadesk.nl wordt opgenomen als gecertificeerd bedrijf. U ontvangt tegelijkertijd een A-code voor de EPA-software 4.0. Gecertificeerde bedrijven kunnen het softwarepakket EPA 4.0 volledig toepassen en een samenvatting genereren ten behoeve van Energiepremie aanvragen (door de ontvanger van het EPA).

 4. Welke EPA-werkzaamheden mag ik delegeren aan mijn personeel?
  In de BRL 9502 staat alleen dat elk gecertificeerd bedrijf tenminste 1 EPA-adviseur in dienst heeft, die de opname van de huidige situatie doet. Verder is in de omschrijving steeds sprake van het bedrijf; dat kunnen dus ook andere personeelsleden zijn van het gecertificeerde bedrijf.

  In paragraaf 6.3 van de BRL 9502 staat omschreven hoe verantwoordelijkheden en bevoegdheden omschreven moeten zijn in het kwaliteitshandboek en dat de technische leiding van de werkzaamheden voor een project (een EPA-advies) in handen is van een medewerker met de status van EPA-adviseur.

 5. Waar kan men een opleiding volgen tot EPA-adviseur?
  Diverse opleidingsinstituten in Nederland verzorgen onafhankelijk van Novem en de overheid een opleiding tot EPA-adviseur. Adressen van opleidingen zijn te vinden op deze site op de pagina Opleidingen en via de EPA Helpdesk bij Milieu Centraal.
  De kosten voor een cursus kan men navragen bij het desbetreffende opleidingsinstituut. Er is geen standaardbedrag voor vastgesteld.

 6. Waar moeten de EPA-adviseurs de monitoringgegevens naartoe sturen?
  Binnen 6 weken na het uitbrengen van het advies stuurt de adviseur het monitoringbestand naar: EPA@minvrom.nl. Adviseurs die geen e-mail hebben kunnen de monitoringsbestanden ook op diskette sturen naar:

  Ministerie van VROM
  DGW/Bestuursdienst IPC 220
  o.v.v. EPA-rapport
  Postbus 30941
  2500 GX Den Haag

 7. Geldt een maatschap ook als onderneming die gecertificeerd kan worden?
  Een maatschap is juridisch vergelijkbaar met een bedrijf. De maatschap als geheel kan de certificering volgens de BRL 9502 aanvragen.

  Vermelding bedrijven

 8. Waar zijn de adressen van EPA-adviseurs te vinden?
  Op deze website staat een actuele lijst met alle gecertificeerde bedrijven per provincie. Milieu Centraal (0900-1719, € 0,15/min) beschikt ook over deze lijst.

 9. Is er een aparte lijst voor EPA-adviseurs die alleen voor woningcorporaties werken?
  Ja. Adviseurs hebben de mogelijkheid om zich aan te melden als adviseur voor woningcorporaties, voor particulieren of voor beide. Op deze website staan beide lijsten. Ze zijn te vinden onder particulieren of bij professionele markt.

 10. Hoe kan iemand weten of een adviseur van een proces-gecertificeerde onderneming is?
  Op de pagina Adviseurs staan alleen EPA-procesgecertificeerde ondernemingen. De klant moet dan wel weten voor welke gecertificeerde onderneming de adviseur werkt.

 11. Hoe kan een onderneming zich aanmelden voor de lijst van EPA-adviseur op de website www.epadesk.nl?
  De certificerende instelling geeft de goedkeuring door aan Novem, waarna de onderneming op de website wordt vermeld.

  Het EPA- advies

 12. Wat kan ik in rekening brengen voor het uitbrengen van een EPA-advies?
  Het staat u vrij te vragen wat u wilt. In de praktijk vragen veel adviseurs een vergoeding vanaf € 200, inclusief BTW. De precieze kosten hangen vanzelfsprekend in de meeste gevallen af van de hoeveelheid werk die voor het uitbrengen van een EPA wordt verricht.
  Zo zal een EPA voor een grotere woning veelal een hogere rekening met zich meebrengen. Uw klant krijgt overigens bij een advies voor één woning een tegemoetkoming van € 200 voor de kosten van uw EPA-advies. Deze tegemoetkoming is een standaardbedrag dat wordt uitgekeerd door het energiebedrijf. Dus ook al heeft uw EPA-advies € 150 of 450 gekost, uw klant krijgt de standaardvergoeding van € 200. Bij een EPA voor meerdere woningen gelden afwijkende premies. Klik hier voor de overzichtstabel met subsidiemogelijkheden.

 13. Wie kan een energiepremie aanvragen voor zijn woning? Eigenaar, huurder, verhuurder en vereniging van eigenaren?
  Eigenaar, verhuurder, huurder of een vereniging van eigenaren (VVE) kunnen een energiepremie aanvragen. Als de aanvrager geen eigenaar van de woning is maar bijvoorbeeld huurder, moet de eigenaar van de woning schriftelijk toestemming hebben gegeven voor het laten aanbrengen van een voorziening en afstand hebben gedaan van zijn recht op de energiepremie. Verhuurders en VVE's kunnen het beste van tevoren contact opnemen met het energiebedrijf. Om voor de energiepremie en premie op EPA in aanmerking te komen moet de woning een individuele gas- of elektriciteitsaansluiting hebben en moet de bewoner REB-plichtig zijn. Dat kunt u controleren op uw gas-of elektriciteitsrekening.

 14. Wat kan de bewoner doen ter voorbereiding op een bezoek van een EPA-adviseur?
  De klant kan vooraf nazoeken wat het gas- en elektriciteitsverbruik is van de laatste twee jaar. Op de jaarlijkse afrekening van het energiebedrijf staan de verbruiksgegevens. Daarop wordt het gas- en elektriciteitsverbruik vermeld, ook van de voorgaande jaren. Indien deze niet bekend zijn kan de bewoner er naar vragen bij de helpdesk van zijn/haar energiebedrijf.

 15. Zijn de EPA-adviezen die voor 1 juli 2002 gemaakt zijn door niet-procesgecertificeerde ondernemingen nog geldig?
  Ja, een EPA uitgebracht voor 1 juli 2002 door een niet-procesgecertificeerde ondernemer, blijft ook na 1 juli 2002 gewoon geldig. De vergoeding voor het EPA-advies bedraagt echter € 160,- waarbij men ook tenminste één van de geadviseerde maatregelen toepast, die op het moment van aanvraag voor premie in aanmerking komen.

 16. Een EPA-adviseur heeft bij een klant een voorziening geadviseerd, mag een adviseur deze ook zelf plaatsen?
  Ja, mits de adviseur een overeenkomstig de Vestigingswet gevestigde installateurs, installatiebedrijven of aannemers is. Dit voor een aantal voorzieningen voorgeschreven. Installatiebureaus of aannemers kunnen eigen EPA-adviseurs in huis hebben.

 17. Mogen er afspraken gemaakt zijn met aannemer of leveranciers van maatregelen voordat het EPA-rapport is uitgebracht?
  Nee, altijd eerst advies en dan pas opdracht tot uitvoering.
  EPA-adviezen behoren te worden uitgebracht voordat maatregelen worden genomen omdat de maatregelen op basis van dat advies moeten worden genomen. Het rapport moet dus worden uitgebracht voordat de klant een overeenkomst met een installateur, glaszetter is aangegaan. Wel kan het voorkomen dat een offerte wordt uitgebracht. Met een offertes legt de klant zich nog niet vast. Maar bij een getekende overeenkomst of een aanbetaling heeft de klant zich al wel vastgelegd.

  Dus als er een (aan)betaling of aanbrengen van materialen heeft plaatsgevonden voordat er een EPA-rapport was, wordt de aanvraag afgewezen.

 18. Waar is de consumentenfolder over EPA te bestellen?
  Men kan de folder opvragen bij het Distributiecentrum van VROM (0900-8052, € 0,20/min, "Energiebesparen in uw huis. Met energiepremie en EPA-advies" distributienummer 23364) en bij Milieu Centraal (0900-1719, € 0,15/min).

 19. Waar kan ik folders en brochures over de Energiepremieregeling bestellen?
  De folder: 'Energiepremie, energiezuinig kopen en wonen extra voordelig' gaat over de premie op witgoed, isolerende maatregelen en duurzame energievoorzieningen die men in of aan de woning laat aanbrengen. Hierin zit een aanvraagformulier voor Energiepremie voor maatregelen die de eigenaar wil laten uitvoeren. Er is een ook uitgebreidere brochure: 'Energiepremie 2003 het uitvoeringsreglement'.

  Kijk ook op de website www.energiepremie.nl en bij www.vrom.nl/energiepremie onder Publicaties. Grote hoeveelheden kunnen besteld worden bij Quint & Partners, telefoon 055 - 5786640 of fax 055-5785683. Het bestelformulier is te downloaden en te printen van www.vrom.nl/energiepremie.

 20. Wanneer gaat de termijn van 13 weken in bij aanschaf van een apparaat of voorziening in het eerste kwartaal van 2003?
  Omdat de formulieren later zijn dan gebruikelijk, geldt tot 1 april 2003 NIET de eis dat men binnen 13 weken na aankoop (bij apparaten) of het laten aanbrengen (van voorzieningen) het aanvraagformulier moet indienen. Dus: voor apparaten en voorzieningen die men in januari, februari en maart heeft gekocht, gaat de 13-weken termijn pas in vanaf 1 april 2003.

  Overig

 21. Waar kan ik terecht met vragen over EPA en de Energiepremieregeling ?
  Voor meer informatie en vragen over het EnergiePrestatieAdvies en de Energiepremieregeling kunt u bellen naar Milieu Centraal: 0900 - 1719 (€ 0,15/min). Meer informatie over de regeling Energiepremie kunt u ook vinden op www.energiepremie.nl en www.vrom.nl/energiepremie. Voor technische vragen over de software kunt u contact opnemen met de helpdesk Milieu Centraal. Per e-mail: epasoftware@milieucentraal.nl.

 22. Waar komt het geld vandaan waarmee de Energiepremieregeling wordt uitgevoerd en het EPA wordt gefinancierd?
  In 2003 is de Energiepremieregeling een subsidieregeling van het Ministerie van VROM.

 23. Wanneer is de Energiepremieregeling en de Regeling EPA gepubliceerd in de Staatscourant?
  De Energiepremieregeling 2003 is op 24 december 2002 gepubliceerd in de Staatscourant.
  De Ministeriële Regeling EPA is 25 februari 2002 gepubliceerd in de Staatscourant.
  De tekst staat ook in 'De Regeling energiepremie 2002'. In begrijpelijke taal staat de tekst van de regeling beschreven in de folders 'Energiezuinig kopen' en 'Energiezuinig wonen'.
  De Staatscourant is te bestellen bij de Staatsdrukkerij en Uitgeverij (SDU): 070 - 378 98 84.

 24. Mag een adviseur het EPA logo verwerken in het eigen logo?
  Nee. Wel mag de adviseur het, als vorm van herkenning, naast het eigen logo zetten op bijvoorbeeld briefpapier. Het EPA-logo mag niet als certificering of erkenning gebruikt worden.

naar boven


Stromen: Kyoto in gevaar door tekort aan warmtekracht
Piek Actueel Nieuwsbrief oktober 2003
Nieuwsbrief september/ oktober 2003: Nieuwbouw & EPN
Nieuwsbrief Klimaatbeleid oktober 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Praktijkfestival 2003 op woensdag 10 december in het Evoluon te Eindhoven.
10 december: Praktijkfestival 2003 in Evoluon, Eindhoven
EPA Consumenten
EPA Professionals
Praktijk festival
Duurzame Energie
Het 2 Megawatt-project: 75 procent duurzame energie
TNO en Novem ontwikkelen vollediger milieuscore voor auto's
Vraagbaak Bagger en Bodem
Water- en energiebesparing bij bedrijvenclusters met textielbedrijven
Tijdelijke bijdrage regeling plannen luchtkwaliteit
Energieprestatieadvies
Energieprestatieadvies
Subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer (RO&V)
Praktijkdag grootschalige mestvergisting; Wierden
Logo Save our climate
Verslagen workshops/cursussen/symposia
Bestaand instrumentarium gemeente getoetst op mogelijkheden voor stimulering van duurzame bedrijventerreinen (met energievoorziening als belangrijk item) en plan van aanpak in uitvoering genomen
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties