Novem- Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties


Introductie
Woningbouw
Nieuws
Waarom EPA?
Het advies
Adviseur
Voorraadbeheer
Wijkaanpak
Subsidie
Ontwikkelingen
Veelgestelde vragen
Publicaties
English
Utiliteitsbouw
Contact
emailadres

adviseursnummer  klik voor meer info


home  ·  Specials ·  EPA Professionals ·  Woningbouw ·  Waarom EPA?
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
woningbouw

Waarom EPA?

Een EPA maakt inzichtelijk wat er in energetisch opzicht aan een individuele woning, woongebouw of woonblok kan worden verbeterd, inclusief maatregelen, kosten en terugverdientijden. Deze informatie kan een verhuurder/beheerder gebruiken voor kwaliteitsbeleid, meerjarenonderhoudsplanning en projectmatig onderhoud. Uitvoering van de voorgestelde EPA-maatregelen verbetert de energieprestatie, het beheer en het binnenklimaat van het woningbestand. Deze kwaliteitssprong zorgt voor een waardevermeerdering van het woningbezit en kan leiden tot een sterkere marktpositie.

EPA is maatadvies
Specifieke EPA-software maakt het advies goedkoop, betrouwbaar en begrijpelijk. Alle voorgestelde verbetermaatregelen in een EPA worden voorzien van kosten en terugverdientijden, inclusief alle denkbare energiepremies, het energieverbruik en een tegemoetkoming in de EPA-advieskosten. Dat betekent effectiever en goedkoper uitvoeren van energiemaatregelen.

EPA biedt overzicht
Met de Energie Index (EI) uit het EPA kunt u als klant de energieprestatie en het energieverbruik van de woningen en woonblokken uit uw bezit vergelijken met andere woningen en woonblokken van hetzelfde type. Aan de hand van die informatie kiest u de beste richting van uw energie-investeringen.

EPA vergemakkelijkt onderhoudsplanning
Voor de professionele markt (woningcorporaties, institutionele beleggers en particuliere verhuurders) is het belang van EPA tweeledig. EPA kan worden ingepast in de onderhoudsplanning en in projectmatig onderhoud van uw woningbestand: het advies biedt unieke informatie voor evenwichtig voorraadbeheer. In de toekomst kunt u het EPA als beleidsinstrument integreren in uw kwaliteitsbeleid.

EPA is vooruitdenken
Een energiecertificaat voor woningen, mede onder invloed van Europese regelgeving, is op termijn verplichte kost. Wie na januari 2006 een woning bouwt, verhuurt of verkoopt, is verplicht daar een dergelijk certificaat bij te leveren. We weten nu nog niet hoe EPA daar een rol in gaat spelen. Via deze site houden we u op de hoogte.

EPA, ook voor de klants klanten
Wanneer verbetermaatregelen uit het EPA worden uitgevoerd, biedt dat voor bewoners een optimale besparing op hun energierekening, meer wooncomfort en een gezonder binnenklimaat. Kortom, beter wonen met een lagere energierekening: dat levert tevreden huurders op.


Stromen: Kyoto in gevaar door tekort aan warmtekracht
Piek Actueel Nieuwsbrief oktober 2003
Nieuwsbrief september/ oktober 2003: Nieuwbouw & EPN
Nieuwsbrief Klimaatbeleid oktober 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Praktijkfestival 2003 op woensdag 10 december in het Evoluon te Eindhoven.
10 december: Praktijkfestival 2003 in Evoluon, Eindhoven
EPA Consumenten
EPA Professionals
Praktijk festival
Duurzame Energie
Het 2 Megawatt-project: 75 procent duurzame energie
TNO en Novem ontwikkelen vollediger milieuscore voor auto's
Vraagbaak Bagger en Bodem
Water- en energiebesparing bij bedrijvenclusters met textielbedrijven
Tijdelijke bijdrage regeling plannen luchtkwaliteit
Energieprestatieadvies
Energieprestatieadvies
Subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer (RO&V)
Praktijkdag grootschalige mestvergisting; Wierden
Logo Save our climate
Verslagen workshops/cursussen/symposia
Actief overleg en informatie-uitwisseling met lokaal bedrijfsleven over energiebesparing en duurzame energie
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties