Novem- Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties


Introductie
Woningbouw
Utiliteitsbouw
Nieuws
Voordelen EPA
Certificering
Criteria EPA-U
Europese richtlijn
Financieel voordeel
Milieuvergunning
Contact
emailadres

adviseursnummer  klik voor meer info


home  ·  Specials ·  EPA Professionals ·  Utiliteitsbouw ·  Milieuvergunning
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
utiliteitsbouw

Het milieu
Om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het mondiale broeikas-effect, streeft de Nederlandse overheid naar een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Eén van die broeikasgassen is CO2. Als gevolg van de afspraken in het 'Kyoto-verdrag' beoogt Nederland een binnenlandse vermindering van de jaarlijkse CO2-uitstoot met drie procent in het jaar 2010, ofwel een reductie van 25 Mton. De reductiedoelstelling voor utiliteitsgebouwen is vastgesteld op 1 Mton, waarbij het grootste besparingspotentieel bij het bestaande gebouwenbestand gezocht moet worden. Dat doel kan worden bereikt door in die gebouwen efficiënter met energie om te springen, waar mogelijk in combinatie met de inzet van duurzame energiebronnen en -technieken. Het EPA-U-advies zet alle mogelijke maatregelen per gebouw - of per complex van gebouwen - op een rijtje en rekent voor hoeveel CO2-reductie bespaard wordt.

Wm en EPA-U
De Wet milieubeheer (Wm) verplicht bedrijven en organisaties met een energiegebruik hoger dan 25.000 m3 gas en/of meer dan 50.000 kWh elektriciteit, alle mogelijke energiebesparingen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar. Het EPA-U-advies geeft u inzicht in de energieprestatie van uw accommodatie en van de bedrijfsprocessen. Deze informatie is van belang voor het overleg met gemeenten over het naleven van uw energiezorgplicht. Is uw informatie inderdaad verkregen met behulp van een EPA-U-advies, dan weet uw gemeentelijk gesprekspartner dat dit op een verantwoorde wijze is gebeurd.

Kansen benutten
In vele branches van de Nederlandse industrie en dienstverlening lopen benchmarks, convenanten of MeerJarenAfspraken (MJA's) over energie-efficiencyverbetering. Zij worden gemaakt met grote individuele concerns, of met clusters van organisaties die een vergelijkbaar energiegebruik laten zien. De energiebesparingen als gevolg van dit soort afspraken kunnen oplopen tot meer dan twintig procent. Echter: deze generieke afspraken dekken maar zo'n 35 procent van het totale bestand van utiliteitsgebouwen. De overige 65 procent - voornamelijk in het bestaande gebouwenbestand - wordt dus niet bereikt. Een gemiste kans, zowel voor het milieu als voor de financiële besparingen die het gevolg van dit soort programma's kunnen zijn. Met een EPA-U-advies kunt u echter ook als individuele organisatie uw (financiële) slag slaan.

 


Stromen: Kyoto in gevaar door tekort aan warmtekracht
Piek Actueel Nieuwsbrief oktober 2003
Nieuwsbrief september/ oktober 2003: Nieuwbouw & EPN
Nieuwsbrief Klimaatbeleid oktober 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Praktijkfestival 2003 op woensdag 10 december in het Evoluon te Eindhoven.
10 december: Praktijkfestival 2003 in Evoluon, Eindhoven
EPA Consumenten
EPA Professionals
Praktijk festival
Duurzame Energie
Het 2 Megawatt-project: 75 procent duurzame energie
TNO en Novem ontwikkelen vollediger milieuscore voor auto's
Vraagbaak Bagger en Bodem
Water- en energiebesparing bij bedrijvenclusters met textielbedrijven
Tijdelijke bijdrage regeling plannen luchtkwaliteit
Energieprestatieadvies
Energieprestatieadvies
Subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer (RO&V)
Praktijkdag grootschalige mestvergisting; Wierden
Logo Save our climate
Verslagen workshops/cursussen/symposia
Bestaand instrumentarium gemeente getoetst op mogelijkheden voor stimulering van duurzame bedrijventerreinen (met energievoorziening als belangrijk item) en plan van aanpak in uitvoering genomen
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties