Novem- Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties


Introductie
Woningbouw
Utiliteitsbouw
Nieuws
Voordelen EPA
Certificering
Criteria EPA-U
Europese richtlijn
Financieel voordeel
Milieuvergunning
Contact
emailadres

adviseursnummer  klik voor meer info


home  ·  Specials ·  EPA Professionals ·  Utiliteitsbouw ·  Criteria EPA-U
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
utiliteitsbouw

Criteria voor een EPA
Voor EPA wordt momenteel een kwaliteitsborg ontwikkeld. Tot die kwaliteitsborg behoren verschillende criteria. Er zijn criteria voor de methodiek van de energieadviezen en voor de rapportage.

Methodiek
De criteria voor de EPA methodiek zijn:

 • Opname ter plaatse
  Omwille van de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van een EPA advies moet het advies tot stand komen op basis van een opname van de gegevens ter plaatse;
 • Kwaliteitsniveau en reproduceerbaarheid
  Het onderzoek en het advies moeten van een bepaald kwaliteitsniveau zijn en dienen reproduceerbaar te zijn.

Rapportage
De criteria voor de rapportage zijn:

 • Beschrijving object
  Een EPA rapport omvat een korte beschrijving van het type bedrijf of instelling en de belangrijkste kenmerken, zoals de bedrijfsprocessen, de grootte van het bedrijf et cetera;
 • Beschrijving energiehuishouding
  Het adviesrapport beschrijft de energiehuishouding van het bedrijf of instelling. Het brengt in beeld waarvoor energie is verbruikt en in welke hoeveelheden. Is het bedrijf vergunningplichtig in het kader van de
  Wet milieubeheer, dan moet tenminste negentig procent van het energiegebruik worden gespecificeerd naar gebruikers. Voor de overige bedrijven zal worden bekeken of deze eisen eveneens gelden;
 • Overzicht mogelijke energiebesparingsmaatregelen
  Het rapport bevat een overzicht van de mogelijke energiebesparingsmaatregelen voor de bedrijfsaccommodatie en voor de bedrijfsprocessen die een belangrijk deel van de energie verbruiken;
 • Integraal maatregelenpakket
  Het EPA advies omvat een bij voorkeur integraal energiemaatregelenpakket. Een integraal pakket stimuleert bedrijven en instellingen om het energiegebruik ook integraal te verbeteren. Dat verhoogt de effectiviteit van het EPA. Het wordt aanbevolen om ook de relevante effecten van het integrale maatregelenpakket in beeld te brengen, op het gebied van comfort, hygiëne, veiligheid etcetera;
 • Organisatorische en gedragsmaatregelen
  Het adviesrapport bevat een lijst met organisatorische en gedragsmaatregelen die bijdragen aan de energiebesparing, inclusief aanbevelingen voor de registratie van de besparingsresultaten;
 • Overzicht relevante energiebesparingsmaatregelen
  In het EPA rapport staat een overzicht met daarin bij voorkeur alle relevante energiebesparingsmaatregelen, maar in ieder gevel de maatregelen met een terugverdientijd tot vijf jaar;
 • Berekeningsmethode terugverdientijd
  Als berekeningsmethode voor de terugverdientijd wordt de eenvoudige tvt gehanteerd (investering gedeeld door besparing). Voor het berekenen van de besparing hanteert men de actuele energieprijzen;
 • Toelichting op energiemaatregelen
  Bij iedere voorgestelde energiemaatregel staat de volgende informatie:
 1. De (meer)investering voor de maatregel en de gehanteerde referentie, daarbij rekening houdend met subsidies;
 2. De jaarlijkse energiebesparing (in kWh en m3 gas) als gevolg van de maatregel en bij voorkeur ook de CO2-reductie;
 3. De jaarlijkse kostenbesparing;
 4. Een schatting van eventuele bijkomende kosten en besparingen;
 5. De eenvoudige terugverdientijd (tvt) van een maatregel;
 6. Eventuele gevolgen van de maatregel voor andere milieuaspecten;
 • Fiscale aftrek
  Het EPA rapport geeft een overzicht van de mogelijkheden van
  fiscale aftrek;
 • Monitoringgegevens
  Deze kunnen bij
  Novemworden opgevraagd;
 • Kosten
  Als algemene richtlijn voor de omvang van het advies zou kunnen worden gehanteerd dat de kosten van een EPA maximaal tien procent mogen bedragen van de actuele energiekosten.


Stromen: Kyoto in gevaar door tekort aan warmtekracht
Piek Actueel Nieuwsbrief oktober 2003
Nieuwsbrief september/ oktober 2003: Nieuwbouw & EPN
Nieuwsbrief Klimaatbeleid oktober 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Praktijkfestival 2003 op woensdag 10 december in het Evoluon te Eindhoven.
10 december: Praktijkfestival 2003 in Evoluon, Eindhoven
EPA Consumenten
EPA Professionals
Praktijk festival
Duurzame Energie
Het 2 Megawatt-project: 75 procent duurzame energie
TNO en Novem ontwikkelen vollediger milieuscore voor auto's
Vraagbaak Bagger en Bodem
Water- en energiebesparing bij bedrijvenclusters met textielbedrijven
Tijdelijke bijdrage regeling plannen luchtkwaliteit
Energieprestatieadvies
Energieprestatieadvies
Subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer (RO&V)
Praktijkdag grootschalige mestvergisting; Wierden
Logo Save our climate
Verslagen workshops/cursussen/symposia
Bestaand instrumentarium gemeente getoetst op mogelijkheden voor stimulering van duurzame bedrijventerreinen (met energievoorziening als belangrijk item) en plan van aanpak in uitvoering genomen
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties