Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Nieuws
Agenda
Aanpak
Doelgroepen
Gemeenten
Rollen
Woningbouw
Utiliteitsbouw
Projecten
Subsidie
Contact
home  ·  Specials ·  Kompas Energiebewust Wonen en Werken ·  Doelgroepen ·  Gemeenten ·  Rollen
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
DoelgroepenAls gemeenten bent u een belangrijke beïnvloeder voor het tot stand brengen van CO2-reductie. U speelt een beslissende rol in concrete projecten op lokaal niveau. U speelt op de volgende manieren deze rol, waarbij u gebruik kunt maken van diverse instrumenten, in veel gevallen gemeentespecifieke instrumenten:

  • Als eigenaar van gebouwen, installaties en voorzieningen kunt u de energie- en milieuprestatie daarvan rechtstreeks beïnvloeden
  • Als vergunningverlener en -handhaver (Bouwbesluit, Wet Milieubeheer) heeft u een sterke invloed op de energie- en milieuprestatie van (nieuwbouw)woningen, bedrijfsgebouwen en bedrijfsprocessen
  • Als verantwoordelijke voor de ruimtelijke ordening (bestemmingsplan) heeft u een sterke invloed op de verduurzaming van de energievoorziening, of het scheppen van de ruimtelijke randvoorwaarden voor toekomstige verduurzaming (zongericht verkavelen, windenergie, duurzame bedrijventerreinen)
  • Als verantwoordelijke voor de ruimtelijke ordening, de lokale verkeersinfrastructuur en het lokale openbaar vervoer heeft u invloed op de verdeling van het lokale verkeer en vervoer over de verschillende vervoersmodaliteiten, en daarmee op de verduurzaming van verkeer en vervoer
  • Als partner van diverse lokale partijen (woningcorporaties, lokaal (georganiseerd) bedrijfsleven, verenigingsleven) kunt u CO2-reductie agenderen bij deze partijen, en met ze samenwerken in concrete projecten gericht op CO2-reductie
  • Als lokale overheid staat u het dichtst bij de burger kunt u CO2-reductie op een onafhankelijk en betrouwbare manier onder de aandacht brengen bij deze burger (Duurzaam Klussen, EnergiePrestatieAdvies, EnergiePremies, Duurzaam Bouwen op Vrije Kavels) U kunt de burgers daarbij een concreet handelingsperspectief bieden en ze daarbij ondersteunen.

Gemeenten nemen dit soort rollen al ruim tien jaar actief op zich. In 90% van de gemeenten is de afgelopen jaren voorzien in een beleidsmatige basis voor energiebeleid. Bij 75-80% heeft men de uitvoering ook daadwerkelijk ter hand genomen, veelal in een vorm die zich kenmerkt door een projectmatige benadering. Gezien de beoogde intensivering van het nationale klimaatbeleid wordt nu de slag gemaakt naar een intensivering van het gemeentelijke beleid, waarbij de externe integratie van energie in de gemeentelijke taak- en beleidsvelden als belangrijkste middel wordt gezien. Het rijk heeft daartoe een traject in gang gezet, dat door middel van een doorvertaling van landelijke doelstellingen naar lokaal niveau in de vorm van het Klimaatconvenant, gemeenten uitdaagt de beoogde intensivering daadwerkelijk te laten plaatsvinden.

naar boven

Nieuwsbrief september/ oktober 2003: Nieuwbouw & EPN
Stromen: Vanaf 2005 rem op mep-subsidies verwacht
Nieuwsbrief Klimaatbeleid oktober 2003
Kompas e-nieuws oktober 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Praktijkfestival 2003 op woensdag 10 december in het Evoluon te Eindhoven.
10 december: Praktijkfestival 2003 in Evoluon, Eindhoven
EPA Consumenten
EPA Professionals
Praktijk festival
Duurzame Energie
Het 2 Megawatt-project: 75 procent duurzame energie
Vraagbaak Bagger en Bodem
Water- en energiebesparing bij bedrijvenclusters met textielbedrijven
Energiebesparing in zinkproductie i.s.m. Gasunie
Tijdelijke bijdrage regeling plannen luchtkwaliteit
Energieprestatieadvies
Energieprestatieadvies
Subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer (RO&V)
Beheer docs GGDE
Logo Save our climate
Verslagen workshops/cursussen/symposia
Actief overleg en informatie-uitwisseling met lokaal bedrijfsleven over energiebesparing en duurzame energie
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties