Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Nieuws
Agenda
Aanpak
Doelgroepen
Gemeenten
Rollen
Woningbouw
Utiliteitsbouw
Projecten
Contact
Zoeken
home  ·  Specials ·  Kompas Energiebewust Wonen en Werken ·  Doelgroepen ·  Gemeenten
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
Doelgroepen 

Initiatief nemen

Als gemeente heeft u meestal indirecte invloed op de CO2-reductiedoelstelling van 3 Mton in 2010. De invloed die u als gemeente heeft op CO2 reductie is vaak indirect, maar wel enorm belangrijk. In uw rol als vergunningverlener, handhaver, regisseur en samenwerkingspartner/facilitator kan u het initiatief nemen om het thema CO2-reductie daadwerkelijk op de agenda te zetten. En daarmee een voorbeeld vormen voor betrokkenen van verschillende bouwsegmenten. Daarnaast kunt u invloed uitoefenen op het energiegebruik van de bouwsegmenten door bepaalde instrumenten actief te promoten (EPA-woningbouw en EPA-Utiliteitsbouw), te zorgen voor handhaving van de EPN, en het inzetten van Energie Prestatie op Locatie (EPL) en BAEI.

Een aantal gemeenten heeft in dit opzicht het voortouw genomen, door hun lokaal klimaatbeleid structureel vorm te geven en uit te voeren. Om ook u op weg te helpen biedt de overheid concrete regelingen aan, zoals de subsidieregeling BANS-Klimaatconvenant welke gekoppeld is aan een gemeentelijke klimaatscan. De verwachting bestaat dat tot augustus 2004 zo’n 50% van de gemeenten een aanvraag hebben ingediend in het kader van deze subsidieregeling bij VROM. Dit percentage kan met 20% omhoog, als ook uw gemeente bereid is de inspanningen voor het klimaatbeleid te intensiveren!

Voor meer informatie: Novem Helpdesk Gemeenten Tel. 030 - 2393 533

naar boven

Continuïteit van beleid

U kunt zich als gemeente door Novem laten begeleiden bij het maken en uitvoeren van keuzes met betrekking tot het klimaatbeleid. De kans dat uitvoering van het beleid jaarlijks gecontinueerd gaat worden, neemt hierdoor sterk toe. Bovendien wil Novem de resultaten van gemeentelijk klimaatbeleid op uniforme wijze inzichtelijk maken, zodat u van elkaars ervaringen kunt leren.

naar boven

Stromen: Emissiegegevens industrie niet goed genoeg
Alphen aan den Rijn krijgt als eerste gemeente Klimaatmonument
PRIJSVRAAG DUURZAAM INKOPEN 2004
Gemeenten kunnen veel grotere rol spelen bij energie-efficiency bedrijven
Cursus Stedelijke vernieuwing: een verkenning van de aanpak
Eco-Bouwmarkt 2004 (Open Dag VIBA Expo)
Cursus wijk- en buurtontwikkeling
23-06-2004: Werksessie Vergassing van biomassa
GROEN BELEGGEN EN GROEN FINANCIEREN
Duurzame Energie
Zwerfafval
Duurzame Energie voor gebouwen
Koud in plaats van warm asfalt bespaart een veelvoud aan energie
Cursus duurzame energie in de zorgsector
Eindhoven: van energiebesparing naar klimaatbeleid
Energiebesparing door gedragsverandering
NEO 2004 Subsidies
Subsidieregeling Duurzame Energie 2004
Subsidie aanvragen bij Milieu & Technologie in 2004
Aanvraagformulier 2004
NEO 2003: Produktie van SNG/CNG via vergassing van natte biomassa in superkritiek water
NEO 2002: Emporium zonnewoning: energieberekening en bouwcomponenten
Nieuwsbrief Duurzaam Consumeren april 2004
Duurzame Daadkracht: Actieprogramma Duurzame Ontwikkeling
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties    Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem