Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Nieuws
Agenda
Aanpak
Het Bouwbesluit
Inleiding
Essentie EPC
Bepaling EPC
Prestatie-eisen
Bouwproces
Bouwvergunning
Vragen
Woningbouw
Utiliteitsbouw
Oplossingen
Projecten
Subsidie
Handhaving
Contact
home  ·  Specials ·  Nieuwbouw en EPN ·  Aanpak ·  Het Bouwbesluit ·  Bepaling EPC
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
Aanpak

Bepaling EPC

Op deze pagina wordt het begrip EPC nader toegelicht.

Voor nadere infomatie over:

 • schematiseren en modellering van woning of utiliteitsgebouw,
 • het verzamelen van de benodigde gegevens,
 • inzicht in de praktijkrichtlijn,
 • checklist voor controle van EPC-berekeningen door gemeenteambtenaren,
 • het updaten van EPC-berekeningen,

kies hulpmiddelen EPC-berekening en woningbouw of hulpmiddelen EPC-berekening en utiliteitsbouw

De energieprestatie wordt uitgedrukt in:

 • EPC, de energieprestatiecoëfficiënt. De EPC geldt voor woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen bestaande uit één gebouwfunctie
 • het quotiënt Qtotaal/Qtoelaatbaar, het totale energiegebruik (voor verwarming + warmtapwater + pompen + koeling + ventilatoren + verlichting + bevochtiging - fotovoltaïsche zonnecellen - compensatie opwekking elektriciteit warmte-kracht) gedeeld door het maximum toelaatbare energiegebruik.

Aan de energieprestatie-eis wordt voldaan als:

 • de EPC van een bouwwerk niet hoger is dan de EPC eis
 • Qtotaal/Qtoelaatbaar niet hoger is dan de waarde 1.

Voor woningen/woongebouwen geldt:

 • EPC = Qtotaal / (65 x Averlies + 330 x Ag) x 1 / Cepc
  Waarin:
  • EPC = energieprestatiecoëfficiënt
  • Qtotaal = karakteristieke energiegebruik volgens NEN 5128
  • Averlies = verliesoppervlakte [m2]
  • Agebruik = gebruiksoppervlakte [m2]

Als geldt:

energiegebruik gebouw £ toelaatbaar energiegebruik,

dan geldt:

EPC £ EPC-eis

en wordt voldaan aan de energieprestatie-eis uit het Bouwbesluit


De relatie die er bestaat tussen de EPC en Qtotaal/Qtoelaatbaar is:

 • EPCgebouwfunctie = Qtotaal/Qtoelaatbaar x EPC-eis Bouwbesluit

Als het quotiënt Qtotaal/Qtoelaatbaar bijvoorbeeld 0,85 is, dan is de energieprestatie van dat gebouw 15% beter dan het Bouwbesluit vereist.

Het maximaal toelaatbare energiegebruik Qpres;toelaatbaar hangt af van:

 • de waarde van de EPC-eisen;
 • de gebruiksoppervlakte;
 • de verliesoppervlakte;
 • de eventuele aanwezigheid van mechanische koeling (alleen voor utiliteitsgebouwen);
 • de minimaal vereiste ventilatie volgens het Bouwbesluit (alleen voor utiliteitsgebouwen).

Als we voor woningbouw een parallel met Qtotaal/Qtoelaatbaar zouden willen maken, dan geldt voor woningbouw:

 • Qtoelaatbaar = EPC-eis x (65 x Averlies + 330 x Ag) x Cepc

Het energiegebruik utiliteitsgebouw
(berekend volgens NEN 2916)

Het maximum energiebudget
is afhankelijk van:
(volgens rekenregel uit NEN 2916)

 verwarming
koeling
verlichting
ventilatoren
pompen
bevochtiging
warmtapwater
opbrengst fotovoltaïsche cellen
compensatie elektriciteitslevering warmte-kracht
----------------------------------------------+
karakteristiek energiegebruik

gebruiksoppervlakte
verliesoppervlakte
koeling
bezettingsgraad
EPC-eis

 Voldaan wordt aan de energieprestatie-eis als geldt:
karakteristiek energiegebruik £ energiebudget utiliteitsgebouw

Nieuwsbrief september/ oktober 2003: Nieuwbouw & EPN
Stromen: Vanaf 2005 rem op mep-subsidies verwacht
Nieuwsbrief Klimaatbeleid oktober 2003
Kompas e-nieuws oktober 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Praktijkfestival 2003 op woensdag 10 december in het Evoluon te Eindhoven.
10 december: Praktijkfestival 2003 in Evoluon, Eindhoven
EPA Consumenten
EPA Professionals
Praktijk festival
Duurzame Energie
Het 2 Megawatt-project: 75 procent duurzame energie
Vraagbaak Bagger en Bodem
Water- en energiebesparing bij bedrijvenclusters met textielbedrijven
Energiebesparing in zinkproductie i.s.m. Gasunie
Tijdelijke bijdrage regeling plannen luchtkwaliteit
Energieprestatieadvies
Energieprestatieadvies
Subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer (RO&V)
Beheer docs GGDE
Logo Save our climate
Verslagen workshops/cursussen/symposia
Actief overleg en informatie-uitwisseling met lokaal bedrijfsleven over energiebesparing en duurzame energie
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties