Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Nieuws
Agenda
Aanpak
Het Bouwbesluit
Inleiding
Essentie EPC
Bepaling EPC
Prestatie-eisen
Bouwproces
Bouwvergunning
Vragen
Woningbouw
Utiliteitsbouw
Oplossingen
Projecten
Subsidie
Handhaving
Contact
home  ·  Specials ·  Nieuwbouw en EPN ·  Aanpak ·  Het Bouwbesluit ·  Essentie EPC
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
Aanpak

Essentie EPC

De energieprestatie van een gebouw is een maat voor de gemiddelde energie-efficiëntie van dat gebouw, inclusief technische installaties.

Het begrip energieprestatiecoëfficiënt (EPC) wordt geïntroduceerd in de energieparagrafen van het Bouwbesluit en in de normbladen van het NEN, voorheen Nederlands Normalisatie Instituut te Delft. Hiermee kan de energie-efficiëntie van een gebouw worden uitgedrukt in één getal.

De essentie:
1. De energieprestatie wordt uitgedrukt in EPC
2. EPC staat voor energieprestatiecoëfficiënt
3. Hoe lager de EPC, hoe beter de energie-efficiëntie is
4. EPC is een maat voor de energie-efficiëntie van gebouwen inclusief installaties
5. Het totale energiegebruik voor energieprestatieberekeningen volgens NEN 2916 bestaat uit:

 • verwarming
 • ventilatoren
 • verlichting
 • bevochtiging
 • koeling
 • pompen
 • warm tapwater

En de aftrekposten:

 • fotovoltaïsche zonnecellen
 • compensatie voor elektriciteitslevering warmte-kracht (WK)

Energiegebruik in EPN (voorbeeld ziekenhuis)

 verwarming

30%

 warmtapwater

2,5%

bevochtiging

3,5%

pompen

2%

ventilatoren

16%

koeling

7%

verlichting

28%

energiegebruik
niet in EPN
(o.a. niet gebouwgebonden apparatuur en liften)

11% 

 totaal

100%

De energieprestatienormen gaan alleen over het energiegebruik dat voor het gebouw zelf nodig is. Procesgebonden energiegebruik, zoals dat van computers, medische apparatuur, vriescellen, valt daar dus buiten.

Voor de berekening van de EPC zijn uitgangspunten vastgelegd in de energieprestatienorm. Hiermee wordt de energie-efficiëntie van utiliteitsgebouwen vergelijkbaar.
De EPC is zodanig gedefinieerd dat ook uitgangspunten betreffende gebruiksgedrag noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld voor de gemiddelde binnentemperatuur of het warmtapwatergebruik.
De uitgangspunten in de energieprestatienormen zijn gebaseerd op gemiddeld gedrag en sluiten daardoor aan bij de huidige gebruikseisen. Andere uitgangspunten betreffen bijvoorbeeld klimaatfactoren (buitentemperatuur, aantal uren zonneschijn).

 

 

 

 Voorbeeld energiebalans ziekenhuis
(aandeel energiegebruik in het totaal
volgens EPN )

Voorbeeld energiebalans ziekenhuis
(grootte van de verschillende energieposten
volgens EPN)
 
01010200.gif

Energie-efficiëntie

In de prestatiegedachte in het Bouwbesluit is gekozen om integraal naar het energiegebruik van woningen en gebouwen te kijken en daarom op gebouwniveau eisen aan het energiegebruik te stellen waarbij bouwkundige en installatietechnische aspecten tegelijkertijd worden beoordeeld.

010106a.gif

De energieprestatie-eis is dus een integrale energiezuinigheidseis. Hiermee wordt een minimum energiezuinigheid beoogd voor gebouwen op zowel het bouwkundige als installatietechnische vlak. Hoe men deze minimum energie-efficiëntie in de bouwpraktijk realiseert voor een gebouw, met andere woorden welke energiebesparende maatregelen men inzet, wordt aan de partijen in het bouwproces (architect, opdrachtgever, adviseurs) overgelaten. Feitelijk maakt het niet uit welke maatregelen worden getroffen, zolang een bepaald maximum toelaatbaar energiegebruik maar niet wordt overschreden.

NEN 2916 is géén berekeningsmethode van het werkelijke energiegebruik
Een energieprestatieberekening is géén methode om de meterstanden voor gas en elektriciteit te voorspellen, omdat van standaard gebruikers gedrag wordt uitgegaan. Dit komt tot uitdrukking in onder andere:

 • een opgelegd aantal branduren verlichting;
 • een opgelegd aantal draaiuren voor ventilatoren en koelmachines;
 • een opgelegde waarde voor de binnentemperatuur.
Het werkelijke gebruik kan soms sterk afwijken van dit ‘standaardgebruik’.

Indien in een gebouw liften of roltrappen aanwezig zijn, dan hoeft het energiegebruik daarvan volgens de Energieprestatienormering niet in rekening te worden gebracht.

Nieuwsbrief september/ oktober 2003: Nieuwbouw & EPN
Stromen: Vanaf 2005 rem op mep-subsidies verwacht
Nieuwsbrief Klimaatbeleid oktober 2003
Kompas e-nieuws oktober 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Praktijkfestival 2003 op woensdag 10 december in het Evoluon te Eindhoven.
10 december: Praktijkfestival 2003 in Evoluon, Eindhoven
EPA Consumenten
EPA Professionals
Praktijk festival
Duurzame Energie
Het 2 Megawatt-project: 75 procent duurzame energie
Vraagbaak Bagger en Bodem
Water- en energiebesparing bij bedrijvenclusters met textielbedrijven
Energiebesparing in zinkproductie i.s.m. Gasunie
Tijdelijke bijdrage regeling plannen luchtkwaliteit
Energieprestatieadvies
Energieprestatieadvies
Subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer (RO&V)
Beheer docs GGDE
Logo Save our climate
Verslagen workshops/cursussen/symposia
Actief overleg en informatie-uitwisseling met lokaal bedrijfsleven over energiebesparing en duurzame energie
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties