Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Aanpak
Bestaande Bouw
Nieuwbouw
Oplossingen
Bestaande Bouw
Aanpak
Mogelijkheden
Beheersconcepten
Succes- en faalfactoren
Voorbeeldwijk
Nieuwbouw
Projecten
Subsidie
Contact
Zoeken
home  ·  Specials ·  Stedelijke Vernieuwing ·  Oplossingen ·  Bestaande Bouw ·  Voorbeeldwijk
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
Oplossingen

Voorbeeldwijk

Om een idee te krijgen van het effect op de energiebesparing zijn een vijftal bouwkundige en een zestal installatieconcepten ontwikkeld, waarmee aan de hand van de voorbeeldwijk het effect op het energiegebruik wordt weergegeven.

Voorbeeldwijk

De voorbeeldwijk bevat 1.019 woningen. Bij opname van de bestaande situatie komen 42 rijtjeswoningen overeen met type 10 van de EPA-referentiewoningen. De 977 galerijwoningen komen overeen met type 3. Per type referentiewoning zijn standaard vijf bouwkundige en zes installatieconcepten gedefinieerd.

De uitgangssituatie in bijgaande voorbeeldwijk is exact gelijk aan de specificatie van de EPA-referentiewoningen. Per type referentiewoning zijn vijf bouwkundige en zes installatieconcepten gedefinieerd.

De 5 x 6 = 30 mogelijke combinaties zijn doorberekend voor wat betreft hun energievraag (E). De resultaten zijn per relevant woningtype opgeslagen in onderstaande matrices.

Matrix 1 : Woningtype 10 - meterstanden in woning

Bouwkundig pakket Energiedrager Bestaand pakket 1 pakket 2 pakket 3 pakket 4 pakket 5
Installatieconcept              
Bestaand

Gas [m3]
Elek. [kWh]
Warmte [GJ]
Brandstof [-]

2066
1137
0
1212
1951
1137
0
1152
1805
1137
0
1075
1517
1137
0
923
1395
1137
0
858
1222
1137
0
767
Concept 1 Gas [m3]
Elek. [kWh]
Warmte [GJ]
Brandstof [-]
1650
1184
0
998

1557
1184
0
949

1440
1184
0
887
1209
1184
0
776
1112
1184
0
714
973
1184
0
641
Concept 2 Gas [m3]
Elek. [kWh]
Warmte [GJ]
Brandstof [-]
1522
1184
0
931
1430
1184
0
882
1313
1184
0
820
1082
1184
0
698
984
1184
0
647
846
1184
0
574
Concept 3 Gas [m3]
Elek. [kWh]
Warmte [GJ]
Brandstof [-]
    1043
1766
0
740
787
1766
0
605
684
1766
0
551
546
1766
0
478
Concept 4 Gas [m3]
Elek. [kWh]
Warmte [GJ]
Brandstof [-]
      749
1766
0
585
653
1766
0
535
525
1766
0
467
Concept 5 Gas [m3]
Elek. [kWh]
Warmte [GJ]
Brandstof [-]
      0
3427
0
369
0
3198
0
344
0
2893
0
311
Concept 6 Gas [m3]
Elek. [kWh]
Warmte [GJ]
Brandstof [-]
      0
3292
0
354
0
3063
0
330
0
2758
0
297

Matrix 2 : Woningtype 13 - meterstanden in woning

Bouwkundig pakket Energiedrager Bestaand pakket 1 pakket 2 pakket 3 pakket 4 pakket 5
Installatieconcept              
Bestaand

Gas [m3]
Elek. [kWh]
Warmte [GJ]
Brandstof [-]

1182
972
0
728
1048
972
0
657
957
972
0
609
846
972
0
551
784
972
0
518
721
972
0
485
Concept 1 Gas [m3]
Elek. [kWh]
Warmte [GJ]
Brandstof [-]
900
972
0
579

811
972
0
533

751
972
0
501
678
972
0
462
637
972
0
441
595
972
0
419
Concept 2 Gas [m3]
Elek. [kWh]
Warmte [GJ]
Brandstof [-]
538
1650
0
461
449
1650
0
415
389
1650
0
383
316
1650
0
344
275
1650
0
323
233
1650
0
301
Concept 3 Gas [m3]
Elek. [kWh]
Warmte [GJ]
Brandstof [-]
    240
1704
0
310
168
1704
0
272
131
1704
0
252
95
1704
0
234
Concept 4 Gas [m3]
Elek. [kWh]
Warmte [GJ]
Brandstof [-]
      156
1704
0
266
121
1704
0
247
88
1704
0
230
Concept 5 Gas [m3]
Elek. [kWh]
Warmte [GJ]
Brandstof [-]
      0
2039
0
219
0
1964
0
211
0
1894
0
204
Concept 6 Gas [m3]
Elek. [kWh]
Warmte [GJ]
Brandstof [-]
      0
1886
0
203
0
1812
0
195
0
1741
0
187

Voor elk woningtype kan met behulp van een formule uit het EPA-rekenmodel de EI worden uitgerekend, waarbij is aangenomen dat een EI van 0,5 overeenkomt met een EPN van 1,0. Met behulp van dezelfde formule kan, uitgaande van EI = 0,5, het bijbehorende normatieve energiegebruik worden uitgerekend. Hiermee kan de noemer in de EPL-bb-formule worden berekend. Nu het normatieve energiegebruik bekend is, kan in de matrix worden opgezocht met welk (gunstigste) maatregelenpakket de norm wordt gehaald.

Hieronder is weergegeven voor zowel type 10 als 13 welke EPL dit oplevert:

Tabel 1 : Woningtype 10

  Norm Bestaand Keus Geselecteerde
maatregelen
Gas [m3]
Elek. [kWh]
Brandstof [-]
EPL
856
1776
642
6.0
2066
1137
1212
2.4
787
1766
605
6.2
bouwkundig pakket 3
installatieconcept 3

Tabel 2 : Woningtype 13

  Norm Bestaand Keus Geselecteerde
maatregelen
Gas [m3]
Elek. [kWh]
Brandstof [-]
EPL
291
1027
264
6.0
1182
972
728
-1.0
131
1704
252
6.2
bouwkundig pakket 4
installatieconcept 3

De gegevens op wijkniveau door gewogen optelling van de clusters:

Tabel 3. Energiegebruik ten behoeve van EPL

  Norm Bestaand Keus
Gas [m3]
Elek. [kWh]
320.009
1.077.215
1.241.586
997.398
161.041
1.738.980


Met behulp van de diverse C-factoren kan men het brandstofverbruik uitrekenen en bijbehorende EPL:

Tabel 4. Berekening brandstof en EPL voor verschillende C-factoren

  Norm Bestaand Keus C-gas C-elektriciteit
Brandstof [-]
EPL
284.772
6.0
762.359
-0.7
272.141
6.2
15 29.9
Brandstof [-]
EPL
284.772
6.0
708.858
0.0
178.862
7.5
15 15
Brandstof [-]
EPL
284.772
6.0
272.192
6.2
122.224
8.3
5 15

Hoe verder?

Naast de bouwkundige pakketten en installatieconcepten is ook de energiedrager van belang om een optimale EPL te kunnen realiseren. Dit komt tot uitdrukking in de factor C in de EPL-formule, zie hiervoor ook het onderdeel EPL-BB op deze site. Met name de inzet van duurzame bronnen (bijv. wind, PV, warmtepompen) kan de EPL verhogen.

De situatie in de bijgaande voorbeeldwijk is sterk vereenvoudigd. Maar de EPL-BB is ook ingericht voor meer lastige omstandigheden.

Stel dat uit de praktijkopname van de wijk blijkt dat de hoogbouwwoningen qua afmetingen redelijk overeenkomen met het referentietype, maar ze zijn al voorzien van extra gevelisolatie en isolerend glas. Elke woning heeft bovendien een CV-combiketel. Voor dit type woning kan dan in de betreffende matrix een ander uitgangspunt voor de bepaling van de EPL worden gekozen.

Stel dat de laagbouw-galerijwoningen kleiner zijn dan het referentietype. Men kan er dan voor kiezen om portiekwoningen als referentie te nemen, of zelf, op basis van de EPA-rekenmethode, een dataset te ontwikkelen.

De rijtjeswoningen van het referentietype 10 bestaat uit twee lagen met een geïsoleerde kap. Stel dat de woningen uit de wijk uit drie lagen met een geïsoleerd plat dak bestaan, maar dat de afmetingen van de woningen en het basisniveau voor de energetische kwaliteit redelijk overeenkomen met het referentietype. Dan zou in dit geval ook gekozen kunnen worden voor een eigen referentietype.

De werkelijkheid is vaak complexer dan modellen ons willen doen geloven. In de uitgebreide methode komt men nu uit op drie woningtypen, waarvan er twee zelf zijn samengesteld. Overigens geldt dat het kiezen van een eigen referentiewoning over het algemeen weinig invloed op de EPL heeft. Een ander basismaatregelenniveau, dus met andere bouwkundige en/of installatietechnische maatregelen, kan meer invloed hebben.

De adviseurs van Novem staan u graag terzijde met verdere tekst en uitleg.

Netwerkdag Duurzaam Inkopen: Een schat aan informatie
Netwerkdag Duurzaam Inkopen 2004: Een schat aan informatie
De 10 vragen aan DSV-coördinator Peter Schuthof
Rapport Connect 6000 MW gereed (7 september 2004)
Cursus Stedelijke vernieuwing: een verkenning van de aanpak
Nationale Dubodag 2004 – ‘Bouwen aan tevreden klanten’
Nationale Dubodag 2004
Nationale Dubodag 2004
Milieu en Technologie
Duurzame Energie
Consument & Energie
Emissiehandel
Seerden: PMZ voor industriele verpakkingen
Verosol:Ketenbenadering voor raambekledingsproducten
Voor de wind gaan
Energievoorziening Don Bosco/Graaf Huyn
Mobiliteitsmanagement 2004 open
Subsidie aanvragen bij Milieu & Technologie
Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)
NEO (Nieuw Energie Onderzoek) 2004
Vergunningverlening Mestvergisting
Vergunningverlening Verbranding/Vergassing
Provinciale P4 Scan - Overheden stimuleren MVO bij bedrijven
Adviseurs
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties    Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem