Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Aanpak
Bestaande Bouw
Nieuwbouw
Oplossingen
Bestaande Bouw
Aanpak
Mogelijkheden
Beheersconcepten
Succes- en faalfactoren
Voorbeeldwijk
Nieuwbouw
Projecten
Subsidie
Contact
Zoeken
home  ·  Specials ·  Stedelijke Vernieuwing ·  Oplossingen ·  Bestaande Bouw ·  Succes- en faalfactoren
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
Oplossingen

Succes- en faalfactoren

Succesfactoren

 • belanghebbende partijen al in haalbaarheidsonderzoek betrekken;
 • behoefte aan overleg, informatie-uitwisseling en kennisoverdracht;
 • voorlichting en beargumentatie om acceptatie (ivm overlast) en draagvlak bij uitvoerenden en bewoners te vergroten;
 • energiekaarten als hulpmiddel bij planvorming; in kaart brengen van energieverbruik clusters (opdelen stad - wijk - buurt) om maatregelen op clusteriveau te nemen;
 • verhogen duurzaamheid en imago van de woningen (kwaliteitsniveau);
 • lagere energiekosten;
 • subsidies;
 • aanwezigheid van een mogelijke bron op/ buiten locatie.

Faalfactoren

 • ruimtebeslag en inpassing (specifiek voor bestaande bouw);
 • extra investeringen, pas terug te verdienen op langere termijn;
 • voor toepassen warmtenet is een hogere woningdichtheid nodig om warmteverliezen zo veel mogelijk te beperken;
 • voor aanleg warmtenet is openlegging van de wijk nodig;

Netwerkdag Duurzaam Inkopen: Een schat aan informatie
Netwerkdag Duurzaam Inkopen 2004: Een schat aan informatie
De 10 vragen aan DSV-coördinator Peter Schuthof
Rapport Connect 6000 MW gereed (7 september 2004)
Cursus Stedelijke vernieuwing: een verkenning van de aanpak
Nationale Dubodag 2004 – ‘Bouwen aan tevreden klanten’
Nationale Dubodag 2004
Nationale Dubodag 2004
Milieu en Technologie
Duurzame Energie
Consument & Energie
Emissiehandel
Seerden: PMZ voor industriele verpakkingen
Verosol:Ketenbenadering voor raambekledingsproducten
Voor de wind gaan
Energievoorziening Don Bosco/Graaf Huyn
Mobiliteitsmanagement 2004 open
Subsidie aanvragen bij Milieu & Technologie
Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)
NEO (Nieuw Energie Onderzoek) 2004
Vergunningverlening Mestvergisting
Vergunningverlening Verbranding/Vergassing
Provinciale P4 Scan - Overheden stimuleren MVO bij bedrijven
Adviseurs
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties    Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem