Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Nieuws
Agenda
Aanpak
Gemeenten
Provincies
Beleid
Provinciale gebouwen
Duurzaam Ondernemen
Verkeer en Vervoer
Landelijk Gebied
Vernieuwing Landelijk gebied
Agrarische Bedrijven
Recreatie
De Bouw
Duurzame Energie
Het Buitenland
Projecten
Subsidies
Contact
home  ·  Specials ·  Klimaatbeleid voor Gemeenten en Provincies ·  Provincies ·  Landelijk Gebied ·  Vernieuwing Landelijk gebied
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
Provincies

Vernieuwing Landelijk gebied

Specificatieblad en praktijkvoorbeelden vind u onderaan deze pagina.

Actief

 

  • Organiseren en implementeren van energiebesparing en duurzame energie bij planvorming en -uitwerking en uitvoeringsprojecten bij de gebiedsgerichte aanpak, plattelandsvernieuwing of bij de revitalisering van het landelijk gebied.
  • Overleg met agrarische sector over duurzame energie en energiebesparing in plattelandsvernieuwing en reconstructiegebieden.


Voorlopend

Extra t.o.v. actief:

  • Organiseren en faciliteren van het uitvoeren van maatregelen of voorzieningen energiebesparing en duurzame energie via uitvoeringsplannen (zoals teelt van bio-energiegewassen, windenergie, duurzame mestbe- en verwerkingsinstallaties e.d.).


Innovatief

Extra t.o.v. voorlopend:

  • De provincie is vooruitstrevend bij grootschalige introductie van biomassa en andere duurzame energie-opties in de gebiedsgerichte aanpak of plattelandsvernieuwing.
  • De CO2-uitstoot van dienstreizen compenseren door binnenlandse bosaanplant.

(vet = onderdeel prestatiekaart)

 

Specificatieblad en praktijkvoorbeelden:

Nieuwsbrief september/ oktober 2003: Nieuwbouw & EPN
Stromen: Vanaf 2005 rem op mep-subsidies verwacht
Nieuwsbrief Klimaatbeleid oktober 2003
Kompas e-nieuws oktober 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Praktijkfestival 2003 op woensdag 10 december in het Evoluon te Eindhoven.
10 december: Praktijkfestival 2003 in Evoluon, Eindhoven
EPA Consumenten
EPA Professionals
Praktijk festival
Duurzame Energie
Het 2 Megawatt-project: 75 procent duurzame energie
Vraagbaak Bagger en Bodem
Water- en energiebesparing bij bedrijvenclusters met textielbedrijven
Energiebesparing in zinkproductie i.s.m. Gasunie
Tijdelijke bijdrage regeling plannen luchtkwaliteit
Energieprestatieadvies
Energieprestatieadvies
Subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer (RO&V)
Beheer docs GGDE
Logo Save our climate
Verslagen workshops/cursussen/symposia
Actief overleg en informatie-uitwisseling met lokaal bedrijfsleven over energiebesparing en duurzame energie
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties