Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Gemeenten
Provincies
Beleid
Provinciale gebouwen
Duurzaam Ondernemen
Verkeer en Vervoer
Landelijk Gebied
De Bouw
Duurzame Energie
Het Buitenland
Projecten
Subsidies
Contact
Zoeken
home  ·  Specials ·  Klimaatbeleid voor Gemeenten en Provincies ·  Provincies ·  Beleid
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
Provincies

Beleid

Specificatieblad en praktijkvoorbeelden vind u onderaan deze pagina.

Actief

 

  • Hoofdlijnen in omgevingsbeleid (bijvoorbeeld energieparagraaf in omgevingsplan, milieubeleidsplan en/of streekplan).
  • Actuele energiebeleidsnota en uitvoeringsprogramma; uitwerking merendeel aandachtsvelden op actief niveau.
  • Jaarlijkse evaluatie/monitoring.
  • Meerdere relevante afdelingen betrokken bij energie- en klimaatbeleid.

Voorlopend

Extra t.o.v. actief:

  • Klimaat is vergaand geïntegreerd en speerpunt in omgevingsbeleid (extra/hoge prioriteit).
  • Merendeel van de aandachtsvelden in energie-uitvoeringsprogramma op voorlopend niveau.
  • Extra budget voor klimaat- en energiebeleid.
  • Actieve en gestructureerde samenwerking met doelgroepen en gemeenten bij uitvoering.

Innovatief

Extra t.o.v. voorlopend:

  • Vernieuwend energiebeleid, bijvoorbeeld een gezamenlijk actieplan van provincie, grote gemeenten en belangrijke doelgroepen met een zeer hoog ambitieniveau.

 

Specificatieblad en praktijkvoorbeelden:

Netwerkdag Duurzaam Inkopen 2004: Een schat aan informatie
Netwerkdag Duurzaam Inkopen: Een schat aan informatie
Nieuwe handboeken voor vergunningverleners
Meerjarenafspraken: winst voor milieu en bedrijf
Cursus Stedelijke vernieuwing: een verkenning van de aanpak
Nationale Dubodag 2004 – ‘Bouwen aan tevreden klanten’
Nationale Dubodag 2004
Nationale Dubodag 2004
Milieu en Technologie
Duurzame Energie
Consument & Energie
Emissiehandel
Energieopslagsysteem verwarmt en koelt fresiateelt
DE-scan industrie Gemeente Tubbergen
Eindhoven blijft inwoners stimuleren
'Milieubarometer maakt milieudruk zichtbaar'- Drie interviews over een project in de provincie Zeeland.
Mobiliteitsmanagement 2004 open
Subsidie aanvragen bij Milieu & Technologie
Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)
NEO (Nieuw Energie Onderzoek) 2004
Vergunningverlening Mestvergisting
Vergunningverlening Verbranding/Vergassing
Provinciale P4 Scan - Overheden stimuleren MVO bij bedrijven
Adviseurs
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties    Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem