Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Gemeenten
Provincies
Beleid
Provinciale gebouwen
Duurzaam Ondernemen
Bedrijven
Bedrijventerreinen
Verkeer en Vervoer
Landelijk Gebied
De Bouw
Duurzame Energie
Het Buitenland
Projecten
Subsidies
Contact
Zoeken
home  ·  Specials ·  Klimaatbeleid voor Gemeenten en Provincies ·  Provincies ·  Duurzaam Ondernemen ·  Bedrijven
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
Provincies

Bedrijven

Specificatieblad en praktijkvoorbeelden vind u onderaan deze pagina.

Actief

 

  • Opstellen en uitvoeren van een actieplan voor het implementeren van de verbredingsthema’s duurzame energie en energiezuinige productontwikkeling1 bij minimaal 20% van de energie-extensieve inrichtingen als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer 2, waarvoor de provincie bevoegd gezag is.
  • Organiseren en faciliteren van een actieplan van gemeenten en bedrijven voor energiedoorlichting-en, adviezen en invoering van maatregelen bij bedrijven, waarvoor de gemeente bevoegd gezag is.
  • Stimuleren van energiedoorlichtingen en -adviezen bij MKB-bedrijven via provinciale preventie- (of BIM)-uitvoeringsprogramma’s.

Voorlopend

Extra t.o.v. actief:

  • Stimuleren en implementeren van duurzaam ondernemen bij de inrichtingen als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer, waarvoor de provincie bevoegd gezag is via een actieplan.
  • Organiseren en faciliteren van een implementatieplan van duurzaam ondernemen bij grote bedrijven en Midden- en kleinbedrijf - ondernemingen waar gemeente bevoegd gezag is.
  • Convenanten/afspraken met bedrijfsleven over uit te voeren energie-adviestrajecten gericht op een groot bereik (> 25% van bedrijvenbestand) en hoge kwaliteit.
  • Oprichting overlegplatform duurzaamheid waarin bedrijfsleven participeert.

Innovatief

Extra t.o.v. voorlopend:

  • De provincie is vooruitstrevend op het gebied van duurzaam ondernemen, bijvoorbeeld door provinciale pilotprojecten met een vernieuwend karakter, gebiedsgerichte uitwerking van grootschalige energie-uitwisseling of verdergaande afspraken met het bedrijfsleven.

(vet = onderdeel prestatiekaart)

 

Specificatieblad en praktijkvoorbeelden:

Netwerkdag Duurzaam Inkopen 2004: Een schat aan informatie
Netwerkdag Duurzaam Inkopen: Een schat aan informatie
Nieuwe handboeken voor vergunningverleners
Meerjarenafspraken: winst voor milieu en bedrijf
Cursus Stedelijke vernieuwing: een verkenning van de aanpak
Nationale Dubodag 2004 – ‘Bouwen aan tevreden klanten’
Nationale Dubodag 2004
Nationale Dubodag 2004
Milieu en Technologie
Duurzame Energie
Consument & Energie
Emissiehandel
Energieopslagsysteem verwarmt en koelt fresiateelt
DE-scan industrie Gemeente Tubbergen
Eindhoven blijft inwoners stimuleren
'Milieubarometer maakt milieudruk zichtbaar'- Drie interviews over een project in de provincie Zeeland.
Mobiliteitsmanagement 2004 open
Subsidie aanvragen bij Milieu & Technologie
Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)
NEO (Nieuw Energie Onderzoek) 2004
Vergunningverlening Mestvergisting
Vergunningverlening Verbranding/Vergassing
Provinciale P4 Scan - Overheden stimuleren MVO bij bedrijven
Adviseurs
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties    Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem