Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Nieuws
Agenda
Aanpak
Gemeenten
Provincies
Beleid
Provinciale gebouwen
Nieuwbouw
Bestaande Bouw
Duurzaam Ondernemen
Verkeer en Vervoer
Landelijk Gebied
De Bouw
Duurzame Energie
Het Buitenland
Projecten
Subsidies
Contact
home  ·  Specials ·  Klimaatbeleid voor Gemeenten en Provincies ·  Provincies ·  Provinciale gebouwen ·  Bestaande Bouw
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
Provincies

Bestaande Bouw

Specificatieblad en praktijkvoorbeelden vind u onderaan deze pagina.

Actief

 

  • Bij renovaties uitvoeren van alle vaste en kostenneutrale energiemaatregelen uit het Nationaal Pakket Duurzame Utiliteitsbouw en energiebeheer (met uitvoering zorgplicht) invoeren in alle provinciale gebouwen.
  • Duurzame energiehuishouding als hard criterium meenemen bij het inkoopbeleid, waarbij minimaal 10% van het energiegebruik van alle provinciale gebouwen afkomstig is van duurzame energiebronnen.
  • Voorlichtingstraject gebouwgebruikers en regelmatige terugkoppeling verbruiksgegevens.
  • Geen nieuwe koelsystemen kopen met overige broeikasgassen (w.o. airco).


Voorlopend

Extra t.o.v. actief:

  • Bij renovaties uitvoeren van 30% van de variabele (niet kostenneutrale) energiemaatregelen uit het Nationaal Pakket Duurzame Utiliteitsbouw.
  • Minimaal 50% van het energiegebruik van alle provinciale gebouwen is afkomstig van duurzame energiebronnen
  • Centraal energiebeheerssysteem/-managementsysteem.
  • Versneld vervangen bestaande koelsystemen met broeikasgassen.


Innovatief

Extra t.o.v. voorlopend:

  • Het totale energiegebruik (100%) van alle provinciale gebouwen is afkomstig van duurzame energiebronnen.
  • Ten minste 20% van het energiegebruik van het provinciegebouw zelf opwekken met duurzame energiebronnen.

(vet = onderdeel prestatiekaart)

 

Specificatieblad en praktijkvoorbeelden:

Nieuwsbrief september/ oktober 2003: Nieuwbouw & EPN
Stromen: Vanaf 2005 rem op mep-subsidies verwacht
Nieuwsbrief Klimaatbeleid oktober 2003
Kompas e-nieuws oktober 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Praktijkfestival 2003 op woensdag 10 december in het Evoluon te Eindhoven.
10 december: Praktijkfestival 2003 in Evoluon, Eindhoven
EPA Consumenten
EPA Professionals
Praktijk festival
Duurzame Energie
Het 2 Megawatt-project: 75 procent duurzame energie
Vraagbaak Bagger en Bodem
Water- en energiebesparing bij bedrijvenclusters met textielbedrijven
Energiebesparing in zinkproductie i.s.m. Gasunie
Tijdelijke bijdrage regeling plannen luchtkwaliteit
Energieprestatieadvies
Energieprestatieadvies
Subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer (RO&V)
Beheer docs GGDE
Logo Save our climate
Verslagen workshops/cursussen/symposia
Actief overleg en informatie-uitwisseling met lokaal bedrijfsleven over energiebesparing en duurzame energie
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties