Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Nieuws
Agenda
Aanpak
Woningbouw
Utiliteitsbouw
Oplossingen
Projecten
Subsidie
Woningbouw
Utiliteitsbouw
Handhaving
Contact
home  ·  Specials ·  Nieuwbouw en EPN ·  Subsidie ·  Woningbouw
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
Subsidie

Subsidies

Energiepremieregeling

Vanaf 1 januari 2000 is de energiepremieregeling van kracht. Via de energiebedrijven ontvangen huishoudens die energiezuinige apparaten kopen en/of energiebesparende maatregelen in en aan de woning treffen een Energiepremie. Deze wordt betaald uit de energiebelasting en is te vergelijken met een teruggaaf van betaalde belasting.

Bestaande woningen

De Energiepremie is van toepassing op de belangrijkste energiebesparende maatregelen in en aan de woning. Dat zijn in beginsel de maatregelen op het gebied van isoleren en zuinig stoken. De meeste maatregelen dienen aangebracht te worden door een professionele uitvoerder of erkend installateur. De woning moet een bouwvergunning hebben die is afgegeven voor 1 januari 1998.

Meer informatie en de voorwaarden waaraan u moet voldoen voor het aanvragen van energiepremie vindt u op de site, energiepremie.

Nieuwbouwwoningen

EPR.gif

De energiepremie is alleen aan te vragen door de eigenaar van een woning. Projectontwikkelaars kunnen geen premie aanvragen. Zij zijn natuurlijk wel een belangrijke partij om de kopers te informeren en van de juiste informatie te voorzien (tekeningen, technische omschrijvingen en dergelijke)!

Op de energiepremielijst van 2003 staan de onderstaande maatregelen voor nieuwbouwwoningen vermeld:

  • Fotovoltaïsche zonne-energie (PV-systeem);
  • Zonneboiler > 3 GJ;
  • Zonneboiler 2 - 3 GJ;
  • Collectieve zonneboiler;
  • Warmtepompboiler / warmtapwaterdeel individuele warmtepomp;
  • Collectieve warmtepomp voor warm tapwater / warmtapwaterdeel collectieve warmtepomp;
  • Individuele warmtepomp voor ruimteverwarming;
  • Collectieve warmtepomp voor ruimteverwarming.

Meer informatie en de voorwaarden waaraan u moet voldoen voor het aanvragen van energiepremie vindt u op de site, energiepremie

Energieprestatieadvies

EnergiePrestatieAdvies is een op maat gesneden advies, afgestemd op een (bestaande) woning. Als tenminste één maatregel uit het EPA-advies wordt toepast, worden de kosten van het advies vergoed bovenop de energiepremie voor de betreffende maatregel. Tevens wordt een bonus van 10 procent over het totale premiebedrag gesubsidieërd.

Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de site, epadesk.

Novem subsidies

Novem voert voor diverse ministeries subsidieregelingen of (subsidie)programma´s uit. De subsidieprogramma´s hebben een beperkte looptijd en worden gepubliceerd in de Staatscourant.
Kort gezegd staat in de programma´s voor wat voor soort projecten subsidie mogelijk is, hoeveel geld daarvoor beschikbaar is, en wat de aanvraagperiode is. De programma´s zijn meestal gebaseerd op een algemene maatregel van bestuur ("Besluit"), waarin algemene regels voor subsidieverstrekking zijn opgenomen.

Op dit moment zijn de inschrijfdata voor de meeste programma´s weer open. Voor details wordt verwezen naar de subsidiepagina van Novem.

Novem2.gif

BSE regelingen (Besluit Subsidies Energieprogramma’s) worden hierin opgenomen zodra deze in de Staatscourant gepubliceerd zijn. Let op de einddatum van de diverse regelingen, deze verschillen per regeling. De aanvraag dient op de genoemde einddatum op zijn laatst bij Novem te zijn ingeschreven.

Regeling groenprojecten

Hiermee wordt gedoeld op:

  1. groen beleggen en
  2. groene financiëring/groene hypotheken.

Groen beleggen is een spaar- en beleggingsvorm voor particulieren en bedrijven waarvoor een belastingvrijstelling geldt. Groene financiering en groene hypotheken houdt in dat de bank met het geld uit de groenfondsen leningen verstrekken voor financiering van milieuvriendelijke projecten. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op www.groenbeleggen.novem.nl.

Meest recent toegevoegde subsidieregelingen
Binnenkort aflopende subsidieregelingen
Nieuwsbrief september/ oktober 2003: Nieuwbouw & EPN
Stromen: Vanaf 2005 rem op mep-subsidies verwacht
Nieuwsbrief Klimaatbeleid oktober 2003
Kompas e-nieuws oktober 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Praktijkfestival 2003 op woensdag 10 december in het Evoluon te Eindhoven.
10 december: Praktijkfestival 2003 in Evoluon, Eindhoven
EPA Consumenten
EPA Professionals
Praktijk festival
Duurzame Energie
Het 2 Megawatt-project: 75 procent duurzame energie
Vraagbaak Bagger en Bodem
Water- en energiebesparing bij bedrijvenclusters met textielbedrijven
Energiebesparing in zinkproductie i.s.m. Gasunie
Tijdelijke bijdrage regeling plannen luchtkwaliteit
Energieprestatieadvies
Energieprestatieadvies
Subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer (RO&V)
Beheer docs GGDE
Logo Save our climate
Verslagen workshops/cursussen/symposia
Bestaand instrumentarium gemeente getoetst op mogelijkheden voor stimulering van duurzame bedrijventerreinen (met energievoorziening als belangrijk item) en plan van aanpak in uitvoering genomen
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties