Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Nieuws
Agenda
Aanpak
Woningbouw
Utiliteitsbouw
Hulpmiddelen
Binnenklimaat
Energiepakketten
EPC en DuBo
Termen Definities
Literatuur
Oplossingen
Projecten
Subsidie
Handhaving
Contact
home  ·  Specials ·  Nieuwbouw en EPN ·  Utiliteitsbouw ·  Energiepakketten
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
Utiliteitsbouw

Energiepakketten

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van enkele voorbeeldgebouwen getoond op welke wijze aan de energieprestatie-eisen kan worden voldaan die gelden per 1 januari 2003. Basis voor de hier gegeven informatie is de publicatie EP Varianten Utiliteitsgebouwen die vanaf maart 2000 via Novem is te bestellen. Deze voorbeeldgebouwen zijn tevens terug te vinden in het rekenprogramma EP Varianten Utiliteitsgebouwen, dat gratis via deze Internetsite is te downloaden. Alle gebouwen die hier zijn gepresenteerd zijn in versie V2.11 van EP Varianten Utiliteitsgebouwen terug te vinden. Voor nader informatie over gebouwgegevens verwijzen wij naar dat programma.

Maak uw keuze voor het soort gebouw:

Kantoren:

Winkels:

 

Sportgebouw:

Schoolgebouw:

Gezondheidszorggebouw:

Uitgangspunten

Er is met drie verschillende isolatiepakketten gerekend. Het eerste pakket (iso 1) heeft een Rc-waarde van 2.5 m²K/W voor de gevel, 3.0 m²K/W voor het dak en de vloer en een U-waarde van 2.0 W/(m²K). Het tweede pakket (iso 2) is een iets zwaarder isolatiepakket met een Rc-waarde van 3.0 m²K/W voor de gevel, 3.5 m²K/W voor het dak en de vloer en een U-waarde van 1.8 W/(m²K). Het laatste pakket (iso 3) heeft een Rc-waarde van 3.5 m²K/W voor de gevel, 4.0 m²K/W voor het dak en de vloer en een U-waarde van 1.6 W/(m²K).

De overige uitgangspunten bij het vaststellen van de maatregelenpakketten zijn:

 • ZTA 30%, overeenkomend met helder glas met een buitenzonwering;
 • In geval gerekend wordt met mechanische afzuiging of natuurlijke ventilatie wordt voor wat betreft de hoeveelheid ventilatie en de ventilator-energie forfaitair gerekend. Dit geldt niet bij mechanische toe- en afvoer;
 • In geval van mechanische toe- en afvoer wordt standaard gerekend met warmteterugwinning (wamtewiel) met een forfaitair rendement van 70%;
 • De verhouding tussen verblijfsgebied en gebruiksoppervlakte bedraagt 70-80%;
 • Het raampercentage is de totale raamoppervlakte gedeeld door de totale geveloppervlakte. Uitgangspunt is dat over alle gevels het raampercentage gelijk is;
 • Gerekend wordt met een HR-107 ketel voor alle gebouwen;
 • Gerekend wordt met een vertrekschakeling, tenzij anders aangegeven;
 • Ingeval van terugregeling van het ventilatiedebiet wordt gerekend met een toerenregeling op de ventilatoren;
 • De tabellen met maatregelenpakketten zijn doorgerekend voor energieprestatie-niveaus die variëren van EPC-eis tot 30% beter dan de EPC-eis, in stappen van steeds 10%. Dit is enigszins afwijkend van hetgeen is vermeld in de Novem-brochure EP Varianten Utiliteitsgebouwen.

Gehanteerde afkortingen in de tabellen:

 • m.a. = mechanische afzuiging met radiatorenverwarming (individueel regelbaar);
 • m.t.a. wtw 70% = mechanische toe- en afvoer met radiatorenverwarming (individueel regelbaar) met een warmtewiel met een rendement voor warmteterugwinning van 70%;
 • bep. k = beperkte koeling met radiatorenverwarming (individueel regelbaar);
 • VAV = variabel volumesysteem met radiatorenverwarming (individueel regelbaar);
 • n = ventilatievoud per uur;
 • n+..% = ventilatievoud met ..% terugregeling op het ventilatiedebiet;
 • wtw = warmteterugwinning.

Nieuwsbrief september/ oktober 2003: Nieuwbouw & EPN
Stromen: Vanaf 2005 rem op mep-subsidies verwacht
Nieuwsbrief Klimaatbeleid oktober 2003
Kompas e-nieuws oktober 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Praktijkfestival 2003 op woensdag 10 december in het Evoluon te Eindhoven.
10 december: Praktijkfestival 2003 in Evoluon, Eindhoven
EPA Consumenten
EPA Professionals
Praktijk festival
Duurzame Energie
Het 2 Megawatt-project: 75 procent duurzame energie
Vraagbaak Bagger en Bodem
Water- en energiebesparing bij bedrijvenclusters met textielbedrijven
Energiebesparing in zinkproductie i.s.m. Gasunie
Tijdelijke bijdrage regeling plannen luchtkwaliteit
Energieprestatieadvies
Energieprestatieadvies
Subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer (RO&V)
Beheer docs GGDE
Logo Save our climate
Verslagen workshops/cursussen/symposia
Actief overleg en informatie-uitwisseling met lokaal bedrijfsleven over energiebesparing en duurzame energie
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties