Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Waarom?
EP Algemeen
Nieuws
Agenda
Aanpak
Woningbouw
Utiliteitsbouw
Oplossingen
Projecten
Subsidie
Handhaving
Contact
home  ·  Specials ·  Nieuwbouw en EPN ·  Introductie ·  EP Algemeen
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
Introductie

EP Algemeen

Met de introductie van de energieprestatienormen in 1995 is er voor gekozen om de bouwwereld zelf te laten kiezen met welke maatregelen de vereiste energiezuinigheid van een gebouw wordt gerealiseerd. De eisen zijn niet langer gericht op op zichzelf staande maatregelen maar op een totaalprestatie met betrekking tot de energiezuinigheid van een gebouw; de energieprestatie.

Het is u vast niet ontgaan dat er her en der meerdere afkortingen gebruikt worden die allemaal beginnen met EP. Wat betekenen deze afkortingen, en wat is het verschil. Hieronder volgt een korte uitleg.

EPN

Energie Prestatie Norm(ering)
De energieprestatienorm beschrijft hoe de energie-efficiëntie van een nieuw gebouw of een nieuwe woning in één getal kan worden uitgedrukt. Er is een EPN voor woningen en een EPN voor kantoren en andere utiliteitsgebouwen. De energie-efficiëntie wordt uitgedrukt in de EPC. De energieprestatienormen kunt u bestellen bij het NEN (Nederlands Normalisatie-instituut). Meer informatie over EPN vindt u op deze site en op nen bij de special over energieprestatie.

EPC

Energie Prestatie Coëfficiënt
Coëfficiënt die de energieprestatie van een nieuwbouw woning of utiliteitsgebouw aangeeft. Deze wordt berekend op basis van de gebouweigenschappen, de gebouwgebonden installaties en een gestandaardiseerd bewonersgedrag. In de Energie Prestatie Normen staat aangegeven hoe u de EPC van een woning of een utiliteitsgebouw kunt berekenen.

EPAEPA.gif

Energie Prestatie Advies
In tegenstelling tot de- EPN is EPA geheel gericht op de bestaande bouw. EPA richt zich zowel op woningbouw als op utiliteitsbouw. Een EPA is een integraal advies voor gebouwgebonden energiebesparende voorzieningen op basis van een gebouwopname. Het geeft inzicht in zowel de huidige energetische kwaliteit, als de toekomstige situatie na het uitvoeren van geadviseerde maatregelen. De energetische kwaliteit wordt uitgedrukt in de Energie Index (EI). Bij EPA Utiliteitsbouw worden, naast de gebouwgebonden energiebesparende voorzieningen, ook de processen die in het gebouw plaatsvinden meegenomen in het advies. Meer informatie over EPA vindt u op epadesk

EPREPR.gif

Energie Premie Regeling
Overheidsregeling om energiebesparing te stimuleren. Bij de aanschaf van energiebesparende apparaten en de toepassing van energiebesparende voorzieningen aan de woning wordt in het kader van de EPR een deel van de investeringen vergoed. Een bekend voorbeeld is de subsidie die u krijgt op de aankoop van een A-label wasmachine, koelkast etc. Maar ook op een EPA en (een deel van) de daarin geadviseerde maatregelen kunt u subsidie krijgen! Meer informatie over EPR vindt u op epadesk en bij uw energiebedrijf.

EPL

Energie Prestatie op Locatie
De energiekwaliteit van een locatie wordt uitgedrukt in de EPL en heeft betrekking op het toekomstig energiegebruik voor alle energiefuncties: verwarming en koeling, verlichting en apparatuur. In aanvulling op de EPC, die de energiekwaliteit van één gebouw weergeeft, honoreert de EPL ook maatregelen buiten het gebouw. De EPL geeft in één getal de energiekwaliteit aan. Het getal geeft aan in hoeverre gebruik wordt gemaakt van energie uit fossiele brandstoffen, en de CO2 -emissie die daarbij optreedt. Treedt geen CO2 -emissie op, dan is de EPL-waarde 10 de maximaal haalbare waarde. Meer informatie over EPL kunt u opvragen via de OEI-Helpdesk 030 239 35 33 . Op de OEI-site (www.oei.novem.nl) vindt u ook informatie over EPL.

Nieuwsbrief Klimaatbeleid oktober 2003
Negen nieuwe NEO projecten van start
Nieuwsbrief juli/aug 2003: Nieuwbouw & EPN
NEO: tender 4 onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten geopend
27 november: Nationale Dubo Dag 2003
Themadag biomassa
Provincie overijssel op windexcursie in Duitsland
Regionale bijeenkomst in Wieringerwerf (NH)
EPA Professionals
Duurzame Energie
Novem Subsites
Nieuwbouw en EPN
Kippenstront en stunten met stroom
Groene Stroomwijk Zuiderburen recept voor succes
Haalbaarheidsstudie Energiebesparing bij Initial Hokatex (Industriële Wasserij)
GAVE 2003: Project Biofuel
Subsidieregeling Duurzame Energie 2003
Programma Mobiliteitsmanagement
Projectcategorieën en projectduur
Voorbespreken van uw projectidee
Convenant Duurzame Energie Infrastructuur (regionaal)
NEO: Innovatief elektriciteitsproduktieproces tegen het licht gehouden
Regionale bijeenkomst in Wieringerwerf (NH)
GAVE 2003: GAVe-mail 2003.10
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties