Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Nieuws
Agenda
Aanpak
Doelgroepen
Projecten
Subsidie
Contact
home  ·  Specials ·  Kompas Energiebewust Wonen en Werken ·  Nieuws ·  Nieuwe kansen - oude techniek, cursus: waterzijdig inregelen
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten

10-06-2003
Nieuwe kansen - oude techniek, cursus: waterzijdig inregelen

Persbericht

Nieuwe kansen met een oude techniek

- Novem biedt gratis cursusmateriaal waterzijdig inregelen voor de professionele opleider -

De Nederlandse organisatie voor energie en milieu (Novem) heeft voor professionals die betrokken zijn bij de nascholing, bijscholing en opleiding van installatie- en verwarmingsmonteurs een cursus waterzijdig inregelen ontwikkeld. Het ontwikkelde materiaal kan voor elke organisatie als basis voor een cursus waterzijdig inregelen dienen. De gehele cursus bestaande uit een syllabus voor cursisten en een docentenhandleiding, inclusief een sheetpresentatie is gratis te downloaden op: www.kompas.novem.nl/wzi

Waterzijdig Inregelen is geen nieuwe ontwikkeling. Tot ± 1960 werd waterzijdig inregelen door de installateur als noodzakelijk beschouwd om voldoende warmte op de juiste plaats te krijgen. Door de opkomst van de circulatiepomp kan altijd aan die warmtevraag worden voldaan. Waterzijdig inregelen raakte daardoor in onbruik. Toename van milieubewust handelen en ontwikkelingen in de CV techniek leiden er toe dat waterzijdig inregelen aan belang wint.

Bij waterzijdig inregelen staat de vraag "krijgt elke radiator de juiste hoeveelheid warm water toegevoerd" centraal. Waterzijdig inregelen is het optimaliseren van de volumestromen naar radiatoren op een zodanige wijze, dat naar elke radiator de juiste hoeveelheid water stroomt die nodig is om de ontwerptemperatuur in de betreffende ruimte te realiseren.

Bij lage temperatuur verwarmingssystemen is waterzijdig inregelen essentieel voor het functioneren van de verwarmingsinstallatie. Maar ook oude of pas opgeleverde verwarmingsinstallaties in Nederland zijn veelal niet optimaal ingeregeld waardoor de installaties minder efficiënt functioneren. Deze techniek vraagt aan de monteur en installateur specifieke kennis en vaardigheden. Het blijkt dat deze kennis en ervaring vaak ontbreken. Reden voor Novem om beschikbare expertise om te zetten in een gratis kant en klaar cursus ten behoeve van professionele opleiders.

Waterzijdig inregelen is niet een oplossing voor een probleem; problemen ontstaan omdat er niet waterzijdig is ingeregeld. Veel klachten van gebruikers over comfort en energieverbruik zijn het gevolg van het niet waterzijdig inregelen van een installatie. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan klachten die te maken hebben met:

  • langere opwarmtijden
  • te hoge retourtemperatuur
  • koudeklachten (temperatuurverschillen tussen ruimtes)
  • slecht functionerende vloerverwarming

Efficiënter functionerende verwarmingsinstallaties zijn zowel in de utiliteitsbouw als de woningbouw van belang. Daarmee is de waterzijdig inregelen een techniek die breed toepasbaar is. Door de ontwikkelingen in de CV techniek en de voordelen die een ingeregelde installatie aan gebruikers biedt, neemt het belang van waterzijdig inregelen toe.

Informatie en de cursus over waterzijdig inregelen vindt u op –www.kompas.novem.nl- de website voor energiebewust wonen en werken. Kompas.novem.nl biedt professionals in de woon en werk omgeving een schat aan informatie, instrumenten, subsidiemogelijkheden en praktijkvoorbeelden op het gebied van energiebesparing. Deze website ondersteunt marktpartijen bij het realiseren van CO2-reductie in de gebouwde omgeving met behoud of verhoging van gebruikerscomfort. Door het aanreiken van concrete hulpmiddelen aan marktpartijen en door samen projecten uit te voeren draagt de website Kompas bij aan het realiseren van het klimaatbeleid en het Kyotoprotocol.
Nieuwsbrief juli/aug 2003: Nieuwbouw & EPN
GAVE 2003: Website Gave volledig vernieuwd
NEO: tender 4 onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten geopend
Minisymposium over BAEI en Duurzame energie in Almere Poort
27 november: Nationale Dubo Dag 2003
Praktijkdag Biomassa: Wierden
Regiobijeenkomst toepassen van bio-energie door gemeenten: Lelystad
11 juni: Praktijkdag
EPA Professionals
Duurzame Energie
Novem Subsites
Nieuwbouw en EPN
GAVE 2003: Project Biofuel
GAVE 2003: Project ECN
Amsterdam, IJburg, Steigereiland
Alkmaar, Nollen Oost en West
Subsidieregeling Duurzame Energie 2003
Programma Mobiliteitsmanagement
Projectcategorieën en projectduur
Voorbespreken van uw projectidee
NEO 2002: Selox: een nieuwe ontzwavelingstechniek voor stort- en biogas.
Regionale bijeenkomsten en excursies
De gemeente voert actief beleid voor inzameling en ter beschikking stellen van biomassa-reststromen voor energieopwekking
IEA bio-energie
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties