Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english

Home > Specials > Eigen Huis Bouwen > Begrippen
Titel - Specials Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten

Begrippen

- Bouwbesluit
- Bouwstoffenbesluit
Dimensionering
- EPC
- Groene hypotheek
Koudebruggen
Luchtdichtheid
- Maatlat duurzame woningbouw
- R-waarde
- Stralingbelasting
- U-waarde
Vrij dragende muren
Warmtelekken

 

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit is een bundeling van:
- Technische voorschriften die bij het bouwen toegepast moeten worden.
- Voorschriften waaraan de technische staat van een woning moeten voldoen om gebruikt te kunnen worden.
- De beleidsruimte die burgemeester en wethouders hebben bij het verlenen van vrijstelling bij verbouwingen.
Bij het verlenen van een bouwvergunning wordt het ontwerp ook onder meer aan het Bouwbesluit getoetst.

Bouwstoffenbesluit

Het Bouwstoffenbesluit is vanaf 1 juli 1999 volledig van kracht zodra een steenachtige bouwstof of grond in een werk toegepast wordt. Het uitgangspunt hierbij is, dat de toegepaste steenachtige stoffen op geen enkele wijze een bedreiging mogen vormen voor de kwaliteit van de bodem en het oppervlaktewater.

Dimensionering

Het afstemmen van de capaciteit van, in dit geval, het warmteafgiftesysteem (radiatoren, vloer- of wandverwarming, etc.) aan de grootte van de te verwarmen ruimte.

EPC

De EPC - energie prestatiecoëfficiënt - is de berekening van het energieverbruik van een gebouw uitgedrukt in een enkel getal. De EPC houdt rekening met het energieverbruik voor isolatie, verwarming, koeling, ventilatie, bevochtiging, pompen, warm tapwater en verlichting. De EPC van uw woning wordt, tijdens de bouwvergunnings procedure, getoetst aan de wettelijke (door het Bouwbesluit voorgeschreven) normering, de EPN – energie prestatienorm – welke momenteel een waarde van 1,0 heeft. Naar verwachting zal deze norm in de komende jaren aangescherpt worden. De op deze site genoemde EPC-waarden per maatregel zijn afkomstig van Novem.

naar boven

Groene hypotheek 

Een groene hypotheek wordt verstrekt naast de gewone hypotheek. De rente ligt dan 1-2 procent lager dan bij een gewone hypotheek. Het maximum bedrag dat in 2003 aangevraagd kan worden is € 34.034,-. Een groene hypotheek kunt u aanvragen bij diverse banken en instellingen.

Koudebruggen

Plaatsen in de woning waardoor de kou via bouwdelen als bijvoorbeeld funderingen kan binnenkomen.

Luchtdichtheid

De mate waarin een materiaal het naar binnen en naar buiten gaan van lucht tegenhoudt.

Maatlat duurzame woningbouw

De Maatlat duurzame woningbouw, die bepalend is voor het opnemen van groene hypotheken, is naast het bouwbesluit een tweede geldig hulpmiddel voor de materiaalkeuze voor uw woning.

naar boven

R-waarde

De R-waarde drukt de weerstand van een materiaal tegen warmtetransport uit. De Rc-waarde drukt de weerstand uit als het gaat om een constructie. Hoe hoger de waarde van de weerstand (de Rc-waarde dus) hoe minder warmte  door de constructie ontsnappen kan. De eenheid voor de Rc-waarde is m²K/W (de hoeveelheid warmte die door een constructie of materiaal met de dikte van een meter bij een warmteverschil van een graad Kelvin getransporteerd wordt).

Stralingbelasting

Stralingbelasting is de hoeveelheid straling die in huis ontvangen wordt. Stralingen komen uit de bodem, de buitenlucht en de ruimte. Een van de belangrijkste is Radongas, onder meer te vinden in bouwmaterialen en de bodem. 7% van de straling in een nieuwbouwwoning is afkomstig uit de bodem. De kruipruimte bevordert de straling. Daarom is het bouwen zonder kruipruimte en met een goede luchtdichtheid van de begane grondvloer, aan te raden.

U-waarde

De U-waarde drukt de hoeveelheid warmte uit die per 1 m²  en per graad temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van een constructie doorgelaten wordt. De eenheid voor de U waarde is W/(m².K).

Vrij dragende vloeren 

Een huis dat meeverandert als uw woonwensen veranderen, is handig en efficiënt. Daarvoor kunt u bijvoorbeeld vrij dragende vloeren toepassen. Er zijn dan geen dragende binnenmuren. De indeling van de woning kan naar wens veranderd worden, zonder al te grote ingrepen in de draagconstructie.

Warmtelekken

Plaatsen in de woning en de constructie waardoor de warmte naar buiten kan ontsnappen.

 

naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Titel - Zoeken

U kunt hier zoeken op sector en/of onderwerp.
Indien u de zoekactie wilt verfijnen kunt u ook een trefwoord invoeren.
Wanneer u nog meer zoekregels (bijvoorbeeld datum) wilt invullen kunt u ook uitgebreid zoeken

en of
Zoeken

Terug
Uw Keuze | Aan de slag | Installatie-concepten | Projecten | Adressen | Begrippen | Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. © Novem