Novem- Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Waarom EPA?
Het advies
Subsidie
Uw voorbereiding
Zoek adviseur
Doe het zelf
Energiebesparing
Veelgestelde vragen
Links
home  ·  Specials ·  EPA Consumenten ·  Veelgestelde vragen
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
veelgestelde_vragen

De Energiepremieregeling stopt per 16 oktober.
Lees meer over beëindiging EPR 2003.

Rectificatie artikel Consumentenbond
lees meer hierover de rectificatie

 1. Waar kan ik terecht met vragen over EPA?
 2. Hoeveel kost een EPA-advies voor een woning en hoeveel premie krijg je ervoor?
 3. Moet ik de kosten voor een EPA zelf betalen of kan dit ook via de adviseur geregeld worden?
 4. Wat kunt u zelf doen om een goed advies te krijgen?
 5. Wat moet ik doen ter voorbereiding op een bezoek van een EPA-adviseur?
 6. Welke maatregelen komen voor energiepremie in aanmerking?
 7. Waar is de consumentenfolder over EPA te bestellen?
 8. Hoe kom ik in aanmerking voor de energiepremie?
 9. Wanneer gaat de termijn van 13 weken in bij aanschaf van een apparaat of voorziening in het eerste kwartaal van 2003?
 10. Kom ik alleen voor een Energiepremie in aanmerking als er een EPA is uitgevoerd?
 11. Kan ik maatregelen uit een EPA in fasen (laten) uitvoeren? Verspeel ik dan het recht op de bonus?
 12. Wat is de geldigheidsduur van een eenmaal uitgebracht EPA-advies?
 13. Ik heb een EPA rapport van voor 1 juli 2002 (van een niet-gecertificeerde onderneming). Wat nu?
 14. Wat staat er in een adviesrapport?
 15. Is er een minimum bedrag aan uitgevoerde maatregelen voordat een premieaanvraag in behandeling wordt genomen?
 16. Zijn de kosten voor een EPA advies zoals vermeld op de bon inclusief of exclusief BTW?
 17. Mag ik bij een EPA al rekening houden met geplande uitbreidingen zoals bijvoorbeeld de bouw van een serre?
 18. Mogen er afspraken gemaakt zijn met aannemer of leveranciers van maatregelen voordat het EPA-rapport is uitgebracht?
 19. Waar kan ik met klachten terecht?
 20. Waar kan ik bezwaar maken tegen de beslissing van het energiebedrijf om de premie niet toe kennen?
 21. Ik ben het niet eens met het advies van de EPA-adviseur en vraag een andere EPA-adviseur voor een second opinion, krijg ik dan ook die kosten vergoed?
 22. Waar komt het geld vandaan waarmee de Energiepremieregeling wordt uitgevoerd en het EPA wordt gefinancierd?


Algemene vragen
 1. Waar kan ik terecht met vragen over EPA?
  Voor vragen over het EnergieprestatieAdvies die u niet kunt vinden in deze lijst of op deze site kunt u bellen met Milieu Centraal: 0900 - 1719 (€ 0,15/min). Zij beantwoorden ook vragen over de energiepremieregeling en overige vragen over energie en milieu.

 2. Hoeveel kost een EPA-advies voor een woning en hoeveel premie krijg je ervoor?
  Een adviseur kan zelf bepalen hoeveel hij voor zijn advies vraagt. Vraag daarom bij meerdere adviseurs een offerte aan.
  U krijgt voor een EPA advies voor één woning € 200,- voor het advies vergoed, ongeacht wat het advies gekost heeft. Dus ook al heeft een EPA-advies daadwerkelijk meer of minder gekost, dan komt u toch in aanmerking voor de premie van € 200,-. Let op per 16 okotber is de subsidieregeling voor energiepremies gestopt.  Zie voor aangepaste regels i.v.m. stopzetten energiepremieregeling per 16 oktober 2003 subsidie.

 3. Moet ik de kosten voor een EPA zelf betalen of kan dit ook via de adviseur geregeld worden?
  U moet de rekening voor het EPA-advies zelf betalen.

 4. Wat kunt u zelf doen om een goed advies te krijgen?
  Een EPA-advies is een advies op maat. Het is daarom belangrijk om uw wensen en eisen aan de adviseur duidelijk te maken. Ook is het belangrijk dat u aangeeft wat uw financiële randvoorwaarden zijn en op welke termijn u van plan bent maatregelen te treffen. Het kan zijn dat u nu verhuist en dat u op termijn zou willen verbouwen. Dit is belangrijke informatie voor de adviseur om die doorkijk te kunnen maken. U kunt dus zelf invloed uitoefenen op het advies dat u krijgt. Kortom, de volgende punten zijn belangrijk:
  • Zoek een EPA-adviseur van een gecertificeerd bedrijf
  • Spreek met verschillende adviseurs over hun aanpak
  • Vraag altijd meerdere offertes aan
  • Geef duidelijk uw wensen en eisen, planning en beschikbare budget aan
  • Vraag uw adviseur om uitleg te geven over het rapport


 5. Wat moet ik doen ter voorbereiding op een bezoek van een EPA-adviseur?
  Het is mogelijk dat de EPA-adviseur u vraagt vóór het bezoek aan de woning een aantal gegevens te verzamelen, bijv. wat het gas- en elektriciteitsverbruik is van de laatste twee jaar. Op de jaarlijkse afrekening van het energiebedrijf staan de verbruiksgegevens. Daarop wordt het gas- en elektriciteitsverbruik vermeld, ook van de voorgaande jaren. Indien u dit niet kunt vinden kunt u er naar vragen bij de helpdesk van het energiebedrijf.

 6. Welke maatregelen komen voor energiepremie in aanmerking?
  In de folder "Energiepremie 2003 " staan de maatregelen die voor premie in aanmerking komen. U kunt de folder opvragen bij het energiebedrijf. Ook staat de lijst en folder op de website: www.energiepremie.nl. Op deze site en bij www.vrom.nl/energiepremie vindt u veel informatie over de energiepremie en de voortijdige stopzetting per 16 oktober 2003.

 7. Waar is de consumentenfolder over EPA te bestellen?
  Men kan de folder opvragen bij het Distributiecentrum van VROM (0900-8052, € 0,20/min, "Energiebesparen in uw huis. Met energiepremie en EPA-advies". distributienummer 23364) en bij Milieu Centraal (0900-1719, € 0,15/min) of downloaden van www.vrom.nl/epa.

 8. Hoe kom ik aanmerking voor de energiepremie?
  Als u een EPA-adviesrapport heeft gekregen (na 1 juli 2002 van een procesgecertificeerde onderneming) en betaald, dan moet u binnen 13 weken na datum van ondertekening van het advies premie aanvragen. Zie voor aangepaste regels i.v.m. stopzetten energiepremieregeling per 16 oktober 2003 subsidie.

  Hiervoor moet u opsturen:
  1. een volledig ingevuld premie-aanvraagformulier samen met
  2. een kopie van de ondertekende samenvatting van het EPA advies en
  3. een kopie van de rekening van de adviseur.

  Heeft u energiebesparende maatregelen uitgevoerd en wilt u in aanmerking komen voor de 10% extra premie op de energiepremie dan moet u binnen 13 weken na datum rekening / betaling:
  1. op het premie-aanvraagformulier bij de betreffende maatregel aangeven dat een EPA-advies is uit gevoerd (kolom D van het premieformulier, In EPA).
  2. op de kopie van de samenvatting van het EPA-advies aangeven welke geadviseerde maatregel is uitgevoerd.
  3. een Energie premiebon van de Doe-Het-Zelf zaak invullen (wanneer u zelf een energiemaatregel heeft uitgevoerd) of het originele aanvraagformulier dat u heeft gekregen van de EPA adviseur invullen (wanneer u een maatregel heeft laten uitvoeren door een vakman). Op de Premiebon geeft u aan dat u een EPA heeft laten uitvoeren
  4. een kopie van een gespecificeerde rekening bijsluiten van de betreffende maatregel(en) waaruit blijkt dat deze zijn aangebracht.


 9. Kom ik alleen voor een Energiepremie in aanmerking als er een EPA is uitgevoerd?
  Nee, u komt ook voor een energiepremie in aanmerking als er geen EPA is gegeven. Voordeel van een EPA is dat u te horen krijgt welke voorzieningen de grootste energie- en kostenbesparing opleveren. Ook financieel is een EPA aantrekkelijk: U krijgt de kosten voor het laten uitvoeren van een EPA namelijk vergoed voor een vast bedrag van €200 mits het advies is uitgevoerd door adviseur van een gecertificeerd bedrijf, ongeacht of u maatregelen neemt. Bovendien krijgt u een extra premie van 10% op de bedragen genoemd in de Energiepremie als de maatregel wordt uitgevoerd op basis van een EPA.  Zie voor aangepaste regels i.v.m. stopzetten energiepremieregeling per 16 oktober 2003 subsidie.

 10. Kan ik maatregelen uit een EPA in fasen (laten) uitvoeren? Verspeel ik dan het recht op de bonus?
  Na een EPA-advies kunt u maatregelen gefaseerd (laten) uitvoeren. Bij de eerste maatregel stuurt u een kopie van de door uzelf en de door EPA-adviseur ondertekende samenvatting van het EPA-rapport naar het energiebedrijf. U krijgt dan de premie op het advies. Bij de volgende toepassingen kunt u opnieuw aanvinken dat de toepassing(en) in het advies staan. Het energiebedrijf kan aan de hand van uw naam en adres controleren of er eerder een advies van u is binnengekomen. Om deze reden is het belangrijk dat u zelf het origineel houdt!  Zie voor aangepaste regels i.v.m. stopzetten energiepremieregeling per 16 oktober 2003 subsidie.

 11. Wat is de geldigheidsduur van een eenmaal uitgebracht EPA-advies?
  In de Ministeriële regeling EPA en de ministeriële regeling Energiepremies is voor een EPA geen geldigheidsduur voorgeschreven. Dit betekent dat het EPA geldig is zolang er een regeling is waarop de EPA is gebaseerd. Loopt de regeling Energiepremies af, dan komt u niet meer voor een Energiepremie in aanmerking, ook al voert u alsnog één van de aanbevolen maatregelen uit.

 12. Ik heb een EPA rapport van voor 1 juli 2002 (van een niet-gecertificeerde onderneming). Wat nu?
  Om voor premie in aanmerking te komen voor het EPA-advies (€ 160,-) van een niet-gecertificeerde onderneming moet er een geadviseerde maatregel zijn genomen die ook in de EPR-regeling voorkomt. Daarna kan pas worden gevraagd. Vraag de premie voor het EPA-advies en de maatregel(en) aan binnen 13 weken na de aanschaf van de maatregel.

 13. Wat staat er in een adviesrapport?
  De EPA rapportage bestaat uit een advies met verschillende bijlagen. Paraaf 7 van het rapport bevat de samenvatting, waarvan een kopie naar het energiebedrijf gestuurd moet worden om in aanmerking te komen voor premie

 14. Is er een minimum bedrag aan uitgevoerde maatregelen voordat een premieaanvraag in behandeling wordt genomen?
  Ja, het minimale premiebedrag dat u kunt aanvragen is € 50.

 15. Zijn de kosten voor een EPA advies zoals vermeld op de bon inclusief of exclusief BTW?
  Het bedrag op de bon is inclusief BTW.

 16. Mag ik bij een EPA al rekening houden met geplande uitbreidingen zoals bijvoorbeeld de bouw van een serre?
  Ja, een geplande uitbreiding kunt u in de opnamefase als bestaande situatie (referentiesituatie) laten opnemen in een EPA.

 17. Mogen er afspraken gemaakt zijn met aannemer of leveranciers van maatregelen voordat het EPA-rapport is uitgebracht?
  Nee, altijd eerst advies en dan pas opdracht tot uitvoering.
  EPA-adviezen behoren te worden uitgebracht voordat maatregelen worden genomen omdat de maatregelen op basis van dat advies moeten worden genomen. Het rapport moet dus worden uitgebracht voordat u een binding met een installateur, glaszetter is aangegaan. Wel kan het voorkomen dat een offerte wordt uitgebracht. Met een offertes legt u zich nog niet vast. Maar bij een getekende overeenkomst of een aanbetaling heeft u zich al wel vastgelegd.

  Dus als er een (aan)betaling of aanbrengen van materialen heeft plaatsgevonden voordat er een EPA-rapport was, wordt de aanvraag afgewezen.

 18. Waar kan ik met klachten terecht?
  Heeft u een klacht over een EPA-adviseur of over de aangebrachte maatregelen, dan spreekt u uw klacht uit bij het bedrijf waartoe de adviseur behoort (indien van toepassing). Heeft dat geen resultaat, neem dan contact op met de branchevereniging waartoe het bedrijf behoort (indien van toepassing). U kunt klachten ook melden bij Milieu Centraal (0900-1719, € 0,15/min). Zij noteren de EPA-adviseurgegevens (naam, adres, woonplaats en gebruikerscode), de klacht en de naam en het telefoonnummer van de indiener van de klacht.

 19. Waar kan ik bezwaar maken tegen de beslissing van het energiebedrijf om de premie niet toe kennen?

  Voor de Regeling 2003 kan de aanvrager bij een geschil met betrekking tot de toekenning van de energiepremie zich wenden tot:
  de Minister van VROM
  t.a.v. de directeur IBS
  Unit Bijzondere regelingen (IPC 230)
  Postbus 30943
  2500 GX DEN HAAG

  Het verzoek dient te worden ingediend binnen zes weken na de datum waarop de beslissing op de aanvraag door het energiebedrijf aan de aanvrager is toegezonden.

  Deze brief moet van de volgende punten voorzien zijn:
  -ondertekening
  -naam en adres van de aanvrager
  -dagtekening
  -de gronden van het verzoek om een beslissing van de Minister
  -een afschrift van de aanvraag en de beslissing op die aanvraag van het energiebedrijf.

 20. Ik ben het niet eens met het advies van de EPA-adviseur en vraag een andere EPA-adviseur voor een second opinion, krijg ik dan ook die kosten vergoed?
  Nee. In de regeling is aangegeven hoeveel premie er maximaal kan worden toegekend voor een EPA. Hierdoor is het uitgesloten dat er daarvoor meerdere keren premie kan worden toegekend. Bovendien is voor de EPA's van procesgecertificeerde ondernemingen uitdrukkelijk gesteld dat er maximaal éénmaal per vijf jaar premie wordt uitgekeerd aan dezelfde eigenaar-bewoner per woning.

 21. Waar komt het geld vandaan waarmee de Energiepremieregeling wordt uitgevoerd en het EPA wordt gefinancierd?
  In 2003 is de Energiepremieregeling een gewone subsidieregeling van het Ministerie van VROM. Per 16 oktober 2003 is de regeling stopgezet.

Stromen: Kyoto in gevaar door tekort aan warmtekracht
Piek Actueel Nieuwsbrief oktober 2003
Nieuwsbrief september/ oktober 2003: Nieuwbouw & EPN
Nieuwsbrief Klimaatbeleid oktober 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Praktijkfestival 2003 op woensdag 10 december in het Evoluon te Eindhoven.
10 december: Praktijkfestival 2003 in Evoluon, Eindhoven
EPA Consumenten
EPA Professionals
Praktijk festival
Duurzame Energie
Het 2 Megawatt-project: 75 procent duurzame energie
TNO en Novem ontwikkelen vollediger milieuscore voor auto's
Vraagbaak Bagger en Bodem
Water- en energiebesparing bij bedrijvenclusters met textielbedrijven
Tijdelijke bijdrage regeling plannen luchtkwaliteit
Energieprestatieadvies
Energieprestatieadvies
Subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer (RO&V)
Praktijkdag grootschalige mestvergisting; Wierden
Logo Save our climate
Verslagen workshops/cursussen/symposia
Actief overleg met standsorganisaties en uitvoering voorlichtingstraject over mogelijkheden energiebesparing en duurzame energie (EE- en DE-scan)
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties