Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english
Home

Home > Specials > Productgerichte Milieuzorg
Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten


 


Milieuzorg kent twee belangrijke aangrijpingspunten: uw bedrijfsprocessen en uw producten. Waarschijnlijk heeft u de milieubelasting van uw bedrijfsprocessen al goed onder controle. De volgende stap is dan productgerichte milieuzorg. Bij het opzetten van een PMZ-zorgsysteem komen de verschillende levensfasen van uw producten in beeld. Maar ook de verschillende partijen in de productketen spelen hierbij een belangrijke rol. In aanvulling op uw (bestaande) milieuzorgsysteem maakt PMZ de actieve zorg voor een duurzame economische ontwikkeling van uw bedrijf compleet.

 

Het Ministerie van VROM heeft PMZ de afgelopen 5 jaar gestimuleerd via het subsidieprogramma Productgerichte Milieuzorg. 2003 was het laatste jaar van dit programma. Samenvattingen, contactpersonen en eindrapporten van 60 lopende en afgeronde PMZ-projecten vindt u onder Projecten. Voor meer informatie over PMZ kunt u de items Relevante info en Contact raadplegen. De informatie onder Projectbeheer is bedoeld voor projectuitvoerders van projecten. Hier vindt u instructies en formulieren voor de administratieve zaken rond de subsidie. Met de Zoekfunctie kunt u zoeken binnen de gehele PMZ-site of binnen de Novem website. Voor het specifiek zoeken binnen de projecten kunt u gebruik maken van de zoekfunctie onder het item projecten.

 

 

 

 

Wat is PMZ?
PMZ is de aangewezen manier om de milieubelasting van uw producten te beheersen en verminderen. Het product is de invalshoek. Uniek aan PMZ is dat u over de grenzen van uw eigen productieprocessen en uw bedrijf heenkijkt. Met PMZ komt de volledige cyclus van een product in beeld, van het gebruik van grondstoffen tot en met het hergebruik en verwijderen van afvalstoffen. U komt daarbij automatisch meer, en vooral ook op een nieuwe manier, in contact met uw toeleveranciers en uw afnemers. Dat levert nieuwe inzichten op en vaak ook versterking van uw relaties, wat de concurrentiekracht van uw onderneming kan vergroten. De drie hoofdkenmerken van PMZ zijn:

  • Systematische werkwijze met vastgelegde taken en verantwoordelijkheden;
  • Continue productverbetering door periodieke evaluatie en aanpassing van de milieuaspecten van uw product in de keten;
  • Betrokkenheid van meerdere partijen in de productketen.

[top]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Nieuws   Projecten   Projectbeheer   Relevante info   Contact   Zoek   Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem