Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Aanpak
Bestaande Bouw
Nieuwbouw
Nationaal Niveau
Streekplan
Bestemmingsplan
Stedebouwkundig plan
Schetsontwerp
Definitief Ontwerp
Oplossingen
Projecten
Subsidie
Contact
Zoeken
home  ·  Specials ·  Stedelijke Vernieuwing ·  Nieuwbouw ·  Bestemmingsplan
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
Nieuwbouw

Bestemmingsplan

In de derde fase wordt het bestemmingsplan vastgesteld, waarmee de contouren van een nieuwbouwproject duidelijk komen vast te liggen. Zeker in deze fase moet er duidelijkheid bestaan over de te realiseren energie-ambities, zowel op woningniveau (EPC) als op locatieniveau (EPL). Zo mogelijk in overleg met betrokken partijen als energiebedrijven en projectontwikkelaars, is het verstandig om in deze fase een goed onderbouwde keuze ten aanzien van de energievoorziening voor de locatie te maken. Duurzaamheidsthema´s kunnen heel goed in het bestemmingsplan worden opgenomen (zie:"Het bestemmingsplan als instrument voor duurzame stedenbouw", VROM, 1992).

Dubo (energie)-aspecten Wie betrekken?

Acties

Resultaat
 • Werkgroep gemeente
 • Externe adviseur
 • Maatschappelijke groepen
 • Toekomstige bewoners1
 • Projectontwikkelaar
 • Energie Distributie Bedrijven
 • Brainstorm/workshop
 • Werkvorm kiezen
 • Offertes
 • Ambities vastleggen
 • Bepalen thema´s
 • Voorkeursrecht gemeente 2
 • Startdocument (doelstellingen en ambities)
 • Energievisie
 • Paragraaf energie in bestemmingsplan
 • Normatief kader t.a.v. ruimtegebruik
 • Aanbieding Energie Distributie Bedrijven

1. Bij vrije kavelbouw is communicatie richting toekomstige bewoners noodzakelijk voor realisatie duurzaam gebouwde woningen. Meer inf

2 Indien grond geen gemeentelijk eigendom: gemeente koopt gronden aan, gebruikmakend van voorkeursrecht

Netwerkdag Duurzaam Inkopen: Een schat aan informatie
Netwerkdag Duurzaam Inkopen 2004: Een schat aan informatie
De 10 vragen aan DSV-coördinator Peter Schuthof
Nieuwe handboeken voor vergunningverleners
Cursus Stedelijke vernieuwing: een verkenning van de aanpak
Nationale Dubodag 2004 – ‘Bouwen aan tevreden klanten’
Nationale Dubodag 2004
Nationale Dubodag 2004
Milieu en Technologie
Duurzame Energie
Consument & Energie
Emissiehandel
Energieopslagsysteem verwarmt en koelt fresiateelt
DE-scan industrie Gemeente Tubbergen
Eindhoven blijft inwoners stimuleren
'Milieubarometer maakt milieudruk zichtbaar'- Drie interviews over een project in de provincie Zeeland.
Mobiliteitsmanagement 2004 open
Subsidie aanvragen bij Milieu & Technologie
Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)
NEO (Nieuw Energie Onderzoek) 2004
Vergunningverlening Mestvergisting
Vergunningverlening Verbranding/Vergassing
Provinciale P4 Scan - Overheden stimuleren MVO bij bedrijven
Adviseurs
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties    Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem