Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Aanpak
EPL Nieuwbouw
EPL Bestaande Bouw
BAEI
Vragen
Literatuur
Bestaande Bouw
Nieuwbouw
Oplossingen
Projecten
Subsidie
Contact
Zoeken
home  ·  Specials ·  Stedelijke Vernieuwing ·  Aanpak ·  Vragen
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
Aanpak

Vragen

Onderstaand treft u een overzicht van de veel gestelde vragen aan de procesmanagers. Heeft u zelf een vraag die niet in het onderstaande rijtje voorkomt? Stuur dan een mailbericht naar oei@novem.nl. U krijgt dan persoonlijk antwoord op uw vraag, maar wij zullen ook vragen toevoegen aan onderstaande lijst met veel gestelde vragen.

 1. In welke projectfase kan OEI bijdragen?
 2. Wanneer kan onze woningcorporatie een OEI-proces starten?
 3. Kost OEI extra tijd en geld?
 4. Wat kan het OEI-programma bieden?
 5. Wat levert OEI op?

 6. Is er een lijstje met adviseurs die een OEI studie kunnen uitvoeren?
 7. Wat is de doorlooptijd van een haalbaarheidsstudie?
 8. Bij welke omvang van de bouwlocatie is het zinvol om een visie op te stellen?
 9. Heeft u voorbeelden van energievisies ter beschikking?
 10. Welke rol kan ik verwachten van Novem?

 11. Ik wil graag weten of er van een bouwlocatie waarbij ik betrokken ben een OEI studie is uitgevoerd. Bestaat er een uitputtende lijst met alle locaties?
 12. Wat kost een duurzame energievoorziening?
 13. Wat zijn de opbrengsten?
 14. Wat heeft een woningbouwcorporatie aan een energievisie voor een bestaande wijk?
 15. Op welk moment zou ik moeten starten met het ontwikkelen van een energievisie voor een bestaande buurt?

 16. Wat is de relatie tussen OEI en EPA?

In welke projectfase kan OEI bijdragen?

 • Initiatieffase: Deze fase wordt afgerond met een heldere probleemdefinitie en een duidelijk geformuleerd projectresultaat. Als herstructurering en/ of renovatie een oplossing is, kan er een OEI-proces starten.
 • Definitiefase: Een OEI-proces brengt in deze fase de discussie over energievisie en in breder verband de milieuambities op gang.
 • Procesfase: De OEI-procesmanager draagt er in deze fase toe bij dat het belang van energie, duurzaamheid, comfort en verhuurbaarheid een plek in het proces krijgen.
 • Programmafase: De ambities uit de definitiefase worden onder andere door het OEI-proces verder concreet gemaakt. Ook worden er afspraken gemaakt over de manier waarop 'optimaal' wordt gedefinieerd.
 • Planvormingfase: In een OEI-proces worden in deze fase de minimale, maximale en de optimale energieprestaties geformuleerd. De weging van dat optimum gebeurt aan de hand van de criteria die in de voorgaande fasen zijn gedefinieerd. Vanuit Novem kunnen subsidiekaders worden aangedragen, verder wordt in deze fase duidelijk of een openbare procedure (BAEI) zal gaan plaatsvinden; Novem kan hierbij ondersteunen.
 • Voorbereidings-, uitvoerings- en beheerfase: De OEI- procesmanager is in deze fasen aanspreekbaar.

Wanneer kan onze woningcorporatie een OEI-proces starten?

Een door Novem ondersteund OEI-proces kan gestart worden als uw woningcorporatie een project heeft gedefinieerd waarbij herstructurering en/ of renovatie een oplossing is én als er bij deze ingreep 250 of meer woningen in een gebied zijn betrokken.

Kost OEI extra tijd en geld?

Het belang van Optimale Energie Infrastructuur is dusdanig, dat de overheid er veel aan gelegen is dit zo effectief mogelijk te verwezenlijken. Vandaar dat er een subsidiemogelijkheid bestaat. Deze subsidie is verbonden aan een OEI-haalbaarheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd door één van de erkende adviesbureaus op dit gebied. Zo'n haalbaarheidsonderzoek richt zich op afweging tussen bouwkundige, installatietechnische en infrastructurele maatregelen en combinaties daarvan. Het vormt het uitgangspunt aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of en hoe een energie-infrastructuur kan worden verwezenlijkt. Hierbij wordt in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn, op welke wijze deze kunnen worden geïntegreerd en welke keuzen moeten worden gemaakt om met bewoners, gebruikers en exploitanten te komen tot een optimale situatie. De bijdrage van Novem kan oplopen tot maximaal 100% van de kosten van een extern advies.

Kort samengevat

 • extra doorlooptijd: nee, OEI is geïntegreerd in het totale proces;
 • extra capaciteit: ja, maar Novem kan bijdragen;
 • extra geld: ja, maar Novem kan vaak voor vergoeding van onderzoekskosten zorgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Novem Helpdesk, telefoon (030) 23 93 533 of stuur een mail met uw vraag naar oei@novem.nl.

Wat kan het OEI-programma bieden?

Tijdens het gestarte OEI-proces wordt uw woningcorporatie ondersteund door een Novem- procesmanager. Die begeleiding vanuit Novem kan zeer intensief zijn. Per project is ongeveer honderd uur gereserveerd. De Novem- procesmanagers:

 • kunnen terugvallen op een uitgebreid netwerk van contacten onder energieadviseurs en andere deskundigen;
 • weten de weg naar allerlei subsidies;
 • hebben ervaring met diverse andere projecten en kennen de valkuilen van ontwikkelingsprocessen. Zij zien het vooral als hun taak om in een vroeg stadium de betrokken partijen aan tafel te krijgen om ambities helder te formuleren

Wat levert OEI op?

Door Optimale Energie Infrastructuur te integreren met een renovatie en/ of herstructureringsingreep, kan dit voor uw woningcorporatie diverse voordelen opleveren:

 • vergroten van de (lange termijn) verhuurbaarheid door aandacht aan duurzaamheid te besteden;
 • gezondheid en comfort zijn goed in te zetten als pr- middel;
 • advies van onafhankelijke specialisten zonder directe kosten;
 • verbeteren van de relatie met de gemeente door invulling te geven aan het ISV-prestatieveld duurzaamheid en gemeentelijk klimaatbeleid;
 • door de realisatie van duurzaamheidsingrepen kan de ecotax wellicht verlaagd worden, zodat de woonlasten dalen en er nieuwe investeringsruimte ontstaat.

Is er een lijstje met adviseurs die een OEI studie kunnen uitvoeren?

Ja, er is een lijst met adviesbureaus die in de afgelopen jaren ervaring hebben opgedaan met energieverkenningen, visies en plannen. Deze lijst kunt u downloaden. (het bestand volgt)

Wat is de doorlooptijd van een haalbaarheidsstudie?

Dit is afhankelijk van de complexiteit van de locatie, de mate van detaillering die gewenst is en van het budget dat uitgetrokken wordt voor het onderzoek.
Uit ervaring blijkt dat in een ideale situatie het starten van een onderzoek minimaal 2 jaar voor start bouw moet zijn geïnitieerd. De doorlooptijd van een onderzoek is doorgaans minimaal 3 maanden.

Bij welke omvang van de bouwlocatie is het zinvol om een visie op te stellen?

In principe heeft het zin om op elk niveau aan visie-ontwikkeling te doen, maar voor OEI is een minimale omvang van 350 woningequivalenten voor nieuwbouwlocaties of 250 woningequivalenten voor bestaande bouw-/herstructureringslacaties de ondergrens. Er zijn studies gemaakt van gebieden tussen 300 en 30.000 woningen.

Heeft u voorbeelden van energievisies ter beschikking?

Ja, ze kunnen worden ingezien op kantoor bij Novem. Neem hiervoor contact op met de procesmanager in uw regio.


Welke rol kan ik verwachten van Novem?

Vanuit het OEI programma kan een procesmanager tijd en kennis investeren in uw bouwlocatie en besluitvormingsproces. Daarnaast biedt Novem mogelijkheden in financiële ondersteuning van uw onderzoek/studie. Tenslotte organiseert Novem algemene activiteiten in het kader van deskundigheidsbevordering. Er bestaan mogelijkheden om hieraan deel te nemen. Neem hiervoor contact op met de OEI helpdesk (telefoonnummer 030-239 3533). Stuur een mail met uw vraag naar oei@novem.nl.

Ik wil graag weten of er van een bouwlocatie waarbij ik betrokken ben en OEI studie is uitgevoerd. Bestaat er een uitputtende lijst met alle locaties?

Van een flink aantal locaties staat op deze site een samenvatting, zie het onderdeel projecten.

Wat kost een duurzame energievoorziening?

Daar is geen eenvoudig antwoord op te geven. Als onder kosten uitsluitend investeringen worden verstaan, zijn deze doorgaans hoger doch met redelijke terugverdientijden uitgaand van gebruikers van deze energievoorziening. De eindgebruiker staat in de economische afwegingen centraal.
U kunt zelf een globale inschatting maken met behulp van EnergiePrestatie In Beeld (EPIB), een instrument dat speciaal is ontwikkeld om gevoel te krijgen voor de maat waarin uw ambities invloed hebben op de totale kosten en verdeling van de kosten over verschillende participanten.

Wat zijn de opbrengsten?

Voor elke betrokken partij is dit anders. Voor de gemeente is het de uitvoering van haar beleid op het terrein van duurzame ontwikkeling. Het energiebedrijf kan zich profileren met het aspect duurzaamheid. Er is daarnaast sprake van binding met de klant door een betrouwbare, comfortabele en betaalbare energievoorziening te exploiteren. Voor de woningbouwcorporatie levert een energievisie een kader voor optimaal rendement op investeringen almede een invulling van maatschappelijke doelstellingen. Voor de gebruiker betekent de afweging tussen milieu en economie dat de genoemde betrokkenen zich verantwoordelijk hebben getoond voor de beperking van CO2 emmissies in de wijk/buurt. De visie zal vooral voor toekomstige generaties voordelen opleveren. Door hogere energieheffingen (ecotax) zal de rekening lager kunnen uitvallen. Tarieven vastgesteld door de overheid, hebben grote invloed op de energierekening. Als illustratie hiervoor zijn onderstaande figuren opgenomen met de kosten voor aardgas en elektriciteit.

A2200801a.gif

Wat heeft een woningbouwcorporatie aan een energievisie voor een bestaande wijk?

Indien uw corporatie ambities heeft om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van het woningbestand kan een energievisie niet ontbreken. Als u belang heeft bij een goede kwaliteit en goede verhuurbaarheid in de toekomst zijn afwegingen tussen renovatie en sloop/nieuwbouw al uw dagelijks werk. Met behulp van een energievisie plaatst u dit in een kader waarbij geringe kans is dat u over enkele jaren spijt krijgt van beslissingen die u nu neemt.

Op welk moment zou ik moeten starten met het ontwikkelen van een energievisie voor een bestaande buurt?

Er zijn een aantal natuurlijke momenten waarbij het interessant is om hierover na te gaan denken, zoals bijvoorbeeld bij het vervangen van de verwarmingsketels, groot onderhoud aan één of meerdere complexen of bij een integrale aanpak op basis van het ISV. Ook kunnen afspraken over een convenant de aanleiding zijn tot het opstellen van een energievisie.

Wat is de relatie tussen OEI en EPA?

Bij het onderdeel Wat is OEI?, EPA vindt u een antwoord op deze vraag.

Netwerkdag Duurzaam Inkopen: Een schat aan informatie
Netwerkdag Duurzaam Inkopen 2004: Een schat aan informatie
De 10 vragen aan DSV-coördinator Peter Schuthof
Nieuwe handboeken voor vergunningverleners
Cursus Stedelijke vernieuwing: een verkenning van de aanpak
Nationale Dubodag 2004 – ‘Bouwen aan tevreden klanten’
Nationale Dubodag 2004
Nationale Dubodag 2004
Milieu en Technologie
Duurzame Energie
Consument & Energie
Emissiehandel
Energieopslagsysteem verwarmt en koelt fresiateelt
DE-scan industrie Gemeente Tubbergen
Eindhoven blijft inwoners stimuleren
'Milieubarometer maakt milieudruk zichtbaar'- Drie interviews over een project in de provincie Zeeland.
Mobiliteitsmanagement 2004 open
Subsidie aanvragen bij Milieu & Technologie
Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)
NEO (Nieuw Energie Onderzoek) 2004
Vergunningverlening Mestvergisting
Vergunningverlening Verbranding/Vergassing
Provinciale P4 Scan - Overheden stimuleren MVO bij bedrijven
Adviseurs
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties    Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem