Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Gemeenten
Klimaatbeleid
BANS
Woningbouw
Utiliteitsbouw en voorzieningen
Duurzame energie
Bedrijven
Verkeer & Vervoer
Handhaving
Provincies
Projecten
Subsidies
Contact
Zoeken
home  ·  Specials ·  Klimaatbeleid voor Gemeenten en Provincies ·  Gemeenten ·  BANS
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
Gemeenten

Dossier BANS

Dit bestuursakkoord houdt in dat het Rijk, provincies en gemeenten in halfjaarlijkse overleggen onderling heldere en effectieve afspraken maken over belangrijke beleidsthema's, in dit geval klimaatbeleid. Zo wil de overheid uiteindelijk meer bereiken voor burgers, bedrijven en instellingen. Sinds 1 maart 2002 kunnen lokale overheden subsidie aanvragen om hun lokaal of regionaal klimaatbeleid te intensiveren. Voor de periode van 1 maart 2002 tot 31 december 2004 is hiervoor € 37 miljoen beschikbaar.

Wie kan de BANS-subsidie aanvragen?
Gemeenten, stadsdelen van gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten en provincies kunnen gebruik maken van de subsidieregeling BANS klimaatconvenant. De subsidie is bedoeld voor de uitvoeringskosten van het intensiveren van klimaatbeleid. Dit kunnen de volgende kosten zijn:

  • loonkosten van medewerkers die het project uitvoeren;
  • kosten voor het inhuren van derden;
  • andere kosten voor de uitvoering van activiteiten (behalve investeringen in hardware, zoals installaties, en het geven van subsidies).

De regeling vergoedt 50% van deze uitvoeringskosten, of een bedrag op basis van het inwonertal en oppervlak van betreffende gemeente of provincie. Kosten die door andere subsidieregelingen worden vergoed, komen niet in aanmerking. De subsidie geldt voor een periode van maximaal 4 jaar gerekend vanaf de datum van toekenning.

Aanvragen?
U kunt tot 1 augustus 2004 subsidie aanvragen.

Meer informatie

Meest recente documenten:

Netwerkdag Duurzaam Inkopen 2004: Een schat aan informatie
Netwerkdag Duurzaam Inkopen: Een schat aan informatie
Nieuwe handboeken voor vergunningverleners
Meerjarenafspraken: winst voor milieu en bedrijf
Cursus Stedelijke vernieuwing: een verkenning van de aanpak
Nationale Dubodag 2004 – ‘Bouwen aan tevreden klanten’
Nationale Dubodag 2004
Nationale Dubodag 2004
Milieu en Technologie
Duurzame Energie
Consument & Energie
Emissiehandel
Energieopslagsysteem verwarmt en koelt fresiateelt
DE-scan industrie Gemeente Tubbergen
Eindhoven blijft inwoners stimuleren
'Milieubarometer maakt milieudruk zichtbaar'- Drie interviews over een project in de provincie Zeeland.
Mobiliteitsmanagement 2004 open
Subsidie aanvragen bij Milieu & Technologie
Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)
NEO (Nieuw Energie Onderzoek) 2004
Vergunningverlening Mestvergisting
Vergunningverlening Verbranding/Vergassing
Provinciale P4 Scan - Overheden stimuleren MVO bij bedrijven
Adviseurs
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties    Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem