Nieuws

Agenda

Vraag en Antwoord

Milieu-specificaties

Inkopen en Aanbesteding

Achtergrond

Deelname

Deelnemers

Links

Contact
Duurzaam Inkopen
Specials  .  Duurzaam Inkopen  .  Deelname >
Deelname                                                                                                                            Print deze paginaStuur doorVoeg toe aan favorieten

Waterschappen, provincies, gemeenten en rijksoverheden kunnen deelnemen aan 'Duurzaam Inkopen'. Dit kan door het ondertekenen van de intentieverklaring Duurzaam Inkopen, die u via deze pagina kunt downloaden. Onder 'deelnemers' vindt u een overzicht met de deelnemers op dit moment.

Met het ondertekenen van een deelnameverklaring spreekt een organisatie de intentie uit om duurzaamheid serieus te nemen en te betrekken in het inkoopproces. Een ondertekende verklaring is een goede stimulans om een flinke stap vooruit te zetten op het gebied van duurzaam inkopen.
In 1997 is in de Nota Milieu & Economie reeds gesteld dat duurzaam inkopen een taak is voor alle overheden. In de praktijk blijkt dat veel overheden al in meer of mindere mate bezig zijn met duurzaam inkopen. Het vastleggen van de intentie maakt het voor alle medewerkers van een overheidsorganisatie, alsmede voor externe partijen, duidelijk dat duurzaamheid serieus genomen wordt. 

U kunt hieronder de intentieverklaring downloaden. Als u het op prijs stelt dat er een vertegenwoordiger van het Ministerie van VROM of van NOVEM aanwezig is bij ondertekening van de deelnameverklaring, kunt u via de helpdesk informeren wat de mogelijkheden zijn.

Wanneer u de ondertekende verklaring naar Novem stuurt, zullen wij uw organisatie vervolgens op de site vermelden.

deelnameverklaring, deelnameverklaring Duurzaam Inkopen ( Algemeen 29k )