Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english

Home > SVB: tijdelijke stimuleringsregeling verwerking baggerspecie
Titel - Subsidies Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten

SVB: Tijdelijke Stimuleringsregeling Verwerking Baggerspecie

Op 19 juli 2002 is de Tijdelijke Stimuleringsregeling Verwerking Baggerspecie (SVB) in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling heeft als doel het stimuleren van nuttig gebruik van baggerspecie als bouwstof.

De regeling richt zich met name op bedrijven die baggerspecie gaan verwerken tot bouwstoffen en die ook daadwerkelijk in een werk worden toegepast. Onder bepaalde voorwaarden kunnen verwerkingsbedrijven hiervoor subsidie krijgen.

De subsidie bestaat uit een prijssubsidie per ton droge stof verwerkte en toegepaste baggerspecie. Alleen volledige verwerking -zonder afvalstromen- en toepassing van verontreinigde baggerspecie (klasse 3 en 4) die minder dan 60% zand bevat komt voor de subsidieregeling in aanmerking.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 21 juli 2002 tot en met 20 juli 2006. De regeling wordt eerder gesloten als het beschikbare budget uitgeput is.

Meer informatie en een aanvraagformulier kunt u vinden op: http://www.svb.novem.nl

Voor verdere vragen kunt u via onderstaand telefoonnummer of e-mail adres contact opnemen met een van onze programma-adviseurs. Hier kunt u ook de brochure van de regeling opvragen.

NOVEM
Programmabureau SVB
Postbus 8242
3503 RE Utrecht
Tel: 030-2393773
Fax: 030-2316491
E-mail: svb@novem.nl
http://www.svb.novem.nl

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de definitieve juridische tekst van de subsidieregeling verwijzen wij u naar de publicatie in de Staatscourant.