Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english

Home > NEO 2004: ClimaRad, een sprong voorwaarts in klimaatbeheersing
Titel - Publicaties Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten

26-03-2004
NEO 2004: ClimaRad, een sprong voorwaarts in klimaatbeheersing

NEO: ClimaRad, een sprong voorwaarts in klimaatbeheersing
Van Holsteijn en Kemna ontwikkelde in samenwerking met Brugman radiatoren de ClimaRad, een slimme combinatie van een radiator met locale ventilatie, filtering en warmteterugwinning. Energiebesparing en een gezond binnenklimaat gaan met de ClimaRad hand in hand! Het product won op 9 februari 2004 de VSK Award klimaatbeheersing. Het ontwikkelingstraject werd gesubsidieerd door NECST (nu NEO).

De ClimaRad is een product waarin een platte balansventilatie-unit met luchtkwaliteitsensoren wordt gecombineerd met een speciaal daarvoor ontwikkelde cv-radiator. Met de ClimaRad kan lokaal worden verwarmd, lokaal en lastafhankelijk worden geventileerd (met warmteterugwinning) en lokaal worden gefiltreerd.

Eerste idee
De toenemende eisen op het gebied van energiebesparing (kierdichtheid en isolatie) in de gebouwde omgeving waren al in 1992 aanleiding voor ontwerpbureau "Van Holsteijn en Kemna" (VHK) uit Delft om – geheel in eigen beheer - een installatieconcept te ontwikkelen waarmee enerzijds de risico’s van een ongezond binnenmilieu kunnen worden ondervangen en anderzijds de energiebesparing voor verwarming en ventilatie verder kan worden geoptimaliseerd. Het basisidee voor de ClimaRad was geboren. Medio jaren negentig werd het gehonoreerd met een internationaal octrooi.

VHK steekt zijn nek uit
VHK is gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van energieverbruikende consumentengoederen en voert op dit gebied opdrachten uit voor industriële bedrijven, energie-agentschappen, overheden en de Europese commissie. Afhankelijk van de beschikbare eigen middelen en tijd probeert het bureau daarnaast ook haar eigen ideeën en concepten op het gebied van energiebesparing zo ver mogelijk uit te ontwikkelen, met als doel risicoreductie van het ontwikkelingstraject voor eventueel geïnteresseerde industriële bedrijven. Naast ideële motieven kiest VHK voor deze strategie omdat de praktijk tevens leert dat de meeste industriële bedrijven geen lange termijn beleid hanteren waar het gaat om productontwikkeling. Investeringen in het ene jaar, moeten liefst het volgend jaar geld opleveren en uiterlijk het jaar daarna. Dit is een van de redenen waarom vele ontwikkelingsprojecten de eindstreep niet halen, ook al steekt er een waardevol idee achter. VHK probeert deze vicieuze cirkel te doorbreken. De ClimaRad is een goed voorbeeld van deze strategie van "risicoreductie door voorontwikkeling".

Een laag pitje, totdat…
Vanwege een druk bezette orderportefeuille heeft de ontwikkeling vervolgens enige jaren op een laag pitje gestaan, totdat bij een update van de projectgegevens in 2001 blijkt dat de prijs voor een belangrijke component van het productconcept – de CO2 sensor - inmiddels met een factor 8 is gedaald (van ca. 1000 euro naar ca. 125 euro). Het oorspronkelijke conceptontwerp wordt met deze gegevens-update opnieuw op haalbaarheid getoetst en er wordt besloten onze enige Nederlandse radiatorenfabriek "Brugman BV" te benaderen.

Naar prototype en product
Dankzij de vooraf gedane investeringen kan een werkend prototype worden getoond en kunnen de eerste cijfers op het gebied van marktpotentieel worden overlegd. Als VHK vervolgens via NOVEM 45% BSE-NECST subsidie toegezegd krijgt voor een deel van het dedicated concept ontwikkelingstraject ten behoeve van Brugman BV is de beslissing snel genomen. De specifieke eisen van Brugman BV worden geïnventariseerd en in 2002 kan VHK starten met het officiële productontwikkelingtraject voor Brugman BV. Naast de eigen financiering komt er nu substantiële financiële steun van Brugman en het BSE-NECST-budget

In maart 2003 wordt het veldtest prototype gepresenteerd op de ISH in Frankfurt en in februari 2004 het productiemodel op de VSK in Utrecht. Brugman wint met de ClimaRad achtereenvolgens de Innovation Award Overijssel 2003 en de VSK-2004 award op het gebied van klimaatregeling. Vanaf juni 2004 is het product leverbaar.

Omdat het Ministerie van VROM recent een verdere verlaging van de EPC heeft afgekondigd (van 1,0 naar 0,8 in 2006) waardoor de kwaliteit van het binnenmilieu in principe nog kritischer wordt, komt de oplossing ClimaRad dus prima getimed op de markt. Het energieverbruik van woningen kan verder worden gereduceerd zonder dat dit ten koste gaat van het binnenmilieu en de volksgezondheid.

Meer informatie
R. van Holsteijn, 015 2755760, r.van.holsteijn@vhk.nl
Website:
www.climarad.nl

Titel - Zoeken

U kunt hier zoeken op sector en/of onderwerp.
Indien u de zoekactie wilt verfijnen kunt u ook een trefwoord invoeren.
Wanneer u nog meer zoekregels (bijvoorbeeld datum) wilt invullen kunt u ook uitgebreid zoeken

en of
Zoeken

Terug
Mijn Novem | Nieuws | Agenda | Specials | Projecten | Uw sector | Onderwerpen | Over Novem | Subsidies | Publicaties | Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. © Novem