Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english
Home

Home > Specials > Duurzaam ondernemen voor en door overheden > Subsidie > SAM regeling > SAM Regeling 2004
Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten


Openingsdatum: 16-02-2004 Sluitingsdatum: 15-10-2004
SAM Regeling 2004

De Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering (SAM) 2004 is gepubliceerd in de Staatscourant (de tekst van de Staatscourant kunt u downloaden onderaan deze pagina) loopt van 13 februari 2004 tot en met 15 oktober 2004. De regeling heeft tot doel gemeenten te stimuleren en te ondersteunen om de reguleringsdoelstellingen van het programma 'Met preventie naar duurzaam ondernemen' te realiseren. Voor de totale regeling (verruimde reikwijdte, huishoudelijk en zwerfafval) 2004 heeft het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) € 3.750.000 beschikbaar gesteld.

U kunt voor de SAM Verruimde Reikwijdte projectvoorstellen indienen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van vergunningverlening en handhaving. De projecten dienen gericht te zijn op het toepassen van afvalpreventie, afvalscheiding en energiebesparing bij vergunningverlening en handhaving. Waterbesparing en vervoersmanagement zijn optioneel. Als u gaat samenwerken met andere gemeenten levert dit u extra subsidie op.

Waarvoor en hoeveel subsidie kan ik aanvragen?
U kunt voor drie categorieën subsidie aanvragen:

 • Beleidsproject
  Een beleidsplan verruimde reikwijdte geeft uw gemeente inzicht in de huidige en gewenste situatie van de uitvoering en de noodzakelijke acties om het gewenste doel in een bepaald jaar te bereiken. Ook de relatie met de reguliere beleidscyclus wordt hierin vastgelegd. Als u een uitvoerings- of combinatieproject gaat starten, is een beleidsplan verruimde reikwijdte een voorwaarde. De eisen voor het beleidsplan staan in de subsidieregeling en een format van een beleidsplan vindt u onder het item Hulpmiddelen bij uitvoering van projecten.
  De subsidie bedraagt maximaal € 5000,- of in geval van een samenwerkingsverband € 12.500,-. Het project dient uiterlijk drie maanden na verlening van de subsidie te starten en niet meer dan zes maanden te duren.
  LET OP: Voor een beleidsplan is alleen in 2004 subsidie beschikbaar!
 • Uitvoeringsproject
  Bij een uitvoeringsproject gaat u aan de slag met het verbeteren van de vergunningverlening en handhaving op het gebied van afvalpreventie, afvalscheiding en energiebesparing bij bedrijven. Uw gemeente dient een beleidsplan verruimde reikwijdte te hebben en aan te geven hoe monitoring van de resultaten plaats vindt.
  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en in geval van een samenwerkingsverband 60% met een maximum van € 200.000,-. Het project dient uiterlijk drie maanden na verlening van de subsidie te starten en niet meer dan twee jaar te duren.
 • Combinatieproject
  Bij een combinatieproject worden een kennis- en uitvoeringsproject gecombineerd. Een voorbeeld is het trainen van vergunningverleners met het actualiseren van vergunningen van bedrijven gelijk laten lopen in de tijd, waardoor kennis uit de training direct in de praktijk wordt toegepast.
  De subsidie bedraagt maximaal 50% of, in geval van een samenwerkingsverband 60% met een maximum van € 200.000,-. Het project dient uiterlijk drie maanden na verlening van de subsidie te starten en niet meer dan twee jaar te duren.

Een verschil met 2003 is dat in 2004 kennisprojecten niet meer in aanmerking komen voor subsidie.

Voor 2004 is er € 1.875.000 budget beschikbaar voor de SAM Verruimde Reikwijdte.

Meer informatie vindt u in de regeling. Mocht u na het lezen van de regeling nog vragen hebben, dan kunt u bellen of mailen met de Helpdesk Gemeenten (030 - 23 93 533 of gemeenten@novem.nl).

SAM huishoudelijk afval en zwerfaval
Huishoudelijk afval en zwerfafval zijn de andere onderdelen van de Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering. De regeling richt zich voor huishoudelijk afval op het stimuleren en ondersteunen van gemeenten bij het verbeteren van preventie en de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. Dit is onderdeel van het Stimuleringsprogramma Afvalscheiding en Afvalpreventie van huishoudelijk afval (STAP) van het Afval Overleg Orgaan (AOO). Meer informatie vindt u op www.sam-ha.novem.nl.

Het onderdeel zwerfafval is bedoeld om gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten financieel te ondersteunen bij de voorbereiding van activiteiten ter voorkoming en vermindering van zwerfafval. Namens het bedrijfsleven stelt de stichting Nederland Schoon extra geld beschikbaar. Meer informatie vindt u op www.zwerfafval.novem.nl.

Links
- Informatie over vergunningverlening en handhaving en het kennistraject (www.infomil.nl);
- Informatie over maatregelen uit diverse branches ter beperking van afval, energie, waterverbruik e.d. (www.milieuwinst.nl);
- Informatie over de meerjarenafspraken (MJA) energie-efficiency (www.mja.novem.nl of www.energiezorg.novem.nl);


SAM-regeling 2004 Staatscourant ( PDF bestand 139k )Zoeken
U kunt hier zoeken op sector en/of onderwerp.
Indien u de zoekactie wilt verfijnen kunt u ook een trefwoord invoeren.
Wanneer u nog meer zoekregels wilt invullen kunt u ook uitgebreid zoeken, u komt dan in de zoekfunctionaliteit van de algemene Novem-site terecht.

en of
Zoeken

Terug
Logo Duurzaam Ondernemen
Achtergrond   Nieuws   Agenda   Thema's   Projecten   Subsidie   Contact   Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem