Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english

Home > Subsidieregeling Ondersteuning Transitie-Coalities
Titel - Subsidies Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten

Openingsdatum: 20-12-2003 Sluitingsdatum: 01-06-2004
Subsidieregeling Ondersteuning Transitie-Coalities
Energietransitie website

Inhoud

- Achtergrond
- Subsidieregeling
- Subsidieaanvraag
- Indiening
- Informatie

Snel downloaden

- Brief 2de kamer
- Handreiking
- Toelichting paden
- Aanvraagformulier
- Bijlage 1, project
- Bijlage 2, partners
- Uitvoeringsregeling
- BSE 1997, Stb. 623

De achtergrond

Deze webpagina is bedoeld om u meer zicht te geven op de subsidieregeling Ondersteuning Transitie-Coalities 2003. Alvorens uw aanvraag in te vullen en in te dienen is het raadzaam de handreiking goed door te nemen.

Wat is het doel?

Het doel van het energieprogramma Ondersteuning Transitie-Coalities is het bevorderen van haalbaarheidsprojecten ter voorbereiding van transitie-experimenten die een bijdrage leveren aan de overgang naar een duurzame energiehuishouding in Nederland.

Wat zijn transitie-experimenten?

Een transitie is een structurele maatschappelijke verandering over een lange tijd (25-50 jaar). Op het gebied van energie is een transitie-experiment een beproeving van een (deel van een) nieuw duurzaam energiesysteem in Nederland, uit te voeren door een samenwerkingsverband in een situatie die de toekomstige toepassing zoveel mogelijk benadert.

Een transitie-experiment wordt gekenmerkt door het feit dat de deelnemers, zoals bedrijven, kenniscentra, maatschappelijke organisaties en overheid, er vanaf het begin tot aan het eind actief bij betrokken zijn. Deze deelnemers vormen tezamen een samenwerkingsverband, de zogenoemde Transitie-Coalitie.

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie?

Binnen de subsidieregeling worden alleen projecten ondersteund waarbij samenwerkingsverbanden (coalities), de uitvoering van transitie-experimenten op het gebied van energie voorbereiden. Deze transitie-experimenten moeten bij een erkend transitie-pad passen. Een transitie-pad is de route waarlangs een duurzame energiehuishouding in Nederland kan worden bereikt. Deze energietransitie-paden zijn beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage, transitiepaden. Een nadere toelichting is te vinden op de Novem website.

De maximale projectduur is 6 maanden.
top

De subsidieregeling

Hoe ziet de subsidieregeling eruit?

De voornaamste karakteristieken van deze subsidieregeling zijn:
 1. De subsidieregeling wordt gepubliceerd in het kader van het Besluit Subsidies Energieprogramma's (BSE-1997) en uitvoeringsregeling "Ondersteuning Transitie-Coalities 2003".
 2. De projecten worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 3. De projecten worden beoordeeld aan hand van de voorwaarden. Binnen 13 weken na indiening ontvangt de aanvrager een besluit op de susbidieaanvraag.
 4. De subsidiebijdrage bedraagt 75 procent en is afhankelijk van de totale subsidiabele projectkosten tot een maximum subsidiebedrag van € 50.000.
 5. Er is een budget van € 1.500.000 beschikbaar.
 6. De projectkosten die u maakt vóór de indiening van de aanvraag worden bij een eventuele subsidieverlening buiten beschouwing gelaten.
 7. Het project dient uiterlijk 1 maand na subsidieverlening aan te vangen en de uitvoering ervan mag maximaal 6 maanden duren.
 8. Subsidieaanvragen dienen uiterlijk door Novem te zijn ontvangen op 1 juni 2004 voor 17.00 uur.
top

De subsidieaanvraag

Waar bestaat de subsidieaanvraag uit?

De subsidieaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:
 1. Subsidieaanvraagformulier: dit formulier dient u volledig in te vullen. Uitsluitend de kostenposten die rechtstreeks aan de uitvoering van het project toe te rekenen zijn, komen in aanmerking voor subsidie. Door het formulier te ondertekenen geeft u aan dat u kennis heeft genomen van de subsidieregeling Ondersteuning Transitie-Coalities 2003 en dat u bekend bent met de procedures en voorwaarden.
 2. Bijlage 1, Projectbeschrijving: de Projectbeschrijving BSE Ondersteuning Transitie-Coalities is de gedetailleerde beschrijving van het project. Dit formulier dient u volledig in te vullen. Hierbij wordt u gevraagd specifieke informatie te geven over diverse aspecten van het project.
 3. Bijlage 2, Medeaanvragers: partijen die participeren in het project en een belang hebben bij de resultaten van het project worden gezien als medeaanvragers. Zij dienen deze bijlage volledig in te vullen en te ondertekenen.
Alvorens uw aanvraag in te vullen en in te dienen is het raadzaam de handreiking goed door te nemen.
top

Indiening van de subsidieaanvraag

Hoe dient u een subsidieaanvraag in?

Subsidieaanvragen dienen uiterlijk door Novem te zijn ontvangen op 1 juni 2004 voor 17.00 uur.

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier en alle bijlagen en relevante documenten tijdig naar:
Novem
Subsidiebureau Energietransitie
Postbus 8242
3503 RE Utrecht

U kunt uw aanvraag ook afgeven bij Novem Utrecht, Catharijnesingel 59, Utrecht.

Bij aflevering ontvangt u een ontvangstbewijs.

Het indienen van een aanvraag via e-mail is niet mogelijk.
top

Contact

Wilt u meer informatie?

Mail of fax ons:

Novem
Subsidiebureau Energietransitie
Postbus 8242
3503 RE Utrecht
Catherijnesingel 59
3511 GG Utrecht

Tel: 030 239 37 98 Fax: 030 231 64 91
e-mail: e-mail
top


Deze website en alle relateerde documenten dienen slechts ter ondersteuning bij het indienen van een subsidieaanvraag voor de regeling Ondersteuning Transitie-Coalities 2003.
Aan de gepresenteerde documenten en teksten kunnen geen rechten worden ontleend.
aanvragen Subsidieregeling Ondersteuning Transitie-Coalities


Handreiking ( PDF bestand 222k )
Regeling Ondersteuning Transitie-Coalities ( PDF bestand 151k )
BSE-623 ( PDF bestand 30k )
Aanvraagformulier ( Word Document 691k )
Bijlage 1 aanvraagformulier ( Algemeen 145k )
Bijlage 2 aanvraagformulier ( Word Document 339k )
Brief 2de kamer ( PDF bestand 200k )Titel - Zoeken

U kunt hier zoeken op sector en/of onderwerp.
Indien u de zoekactie wilt verfijnen kunt u ook een trefwoord invoeren.
Wanneer u nog meer zoekregels (bijvoorbeeld datum) wilt invullen kunt u ook uitgebreid zoeken

en of
Zoeken

Terug
Mijn Novem | Nieuws | Agenda | Specials | Projecten | Uw sector | Onderwerpen | Over Novem | Subsidies | Publicaties | Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. © Novem