ࡱ> \pAfdeling Automatisering Ba=˯=h<L,8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Arial1. Times New Roman1Arial1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1. Times New Roman1.Times New Roman1. Times New Roman7" "\ #,##0_-;" "\ #,##0\-A" "\ #,##0_-;[Red]" "\ #,##0\-C" "\ #,##0.00_-;" "\ #,##0.00\-M$" "\ #,##0.00_-;[Red]" "\ #,##0.00\-q*6_-" "\ * #,##0_-;_-" "\ * #,##0\-;_-" "\ * "-"_-;_-@_-,)'_-* #,##0_-;_-* #,##0\-;_-* "-"_-;_-@_-,>_-" "\ * #,##0.00_-;_-" "\ * #,##0.00\-;_-" "\ * "-"??_-;_-@_-4+/_-* #,##0.00_-;_-* #,##0.00\-;_-* "-"??_-;_-@_- "fl"\ #,##0_-;"fl"\ #,##0\-% "fl"\ #,##0_-;[Red]"fl"\ #,##0\-&!"fl"\ #,##0.00_-;"fl"\ #,##0.00\-+&"fl"\ #,##0.00_-;[Red]"fl"\ #,##0.00\->9_-"fl"\ * #,##0_-;_-"fl"\ * #,##0\-;_-"fl"\ * "-"_-;_-@_-FA_-"fl"\ * #,##0.00_-;_-"fl"\ * #,##0.00\-;_-"fl"\ * "-"??_-;_-@_-0.0        + )     @   @@ @ @  @ @  @  H   # #  :Z@ @ )@ @ @   )x @ # )Zx 0 :Z )Z (Zx @@  @ %@ @ @  % "@ "@ "@ % @ @@ @@ @ @ %@ @ @ %@ @   % @ )x@ @ *Zx@ @ *Z @ *Z@ @ *Z@ @ *Z@ @ *Z@ @ 8@@  <@ @ % 1 @ @  @ @  @ )@ @ )@ @   @  @ @ @ "@ @ )@ 1 @ 1 @ 1 1 % @ @ @ @ "@ @ !X H  !  @  @ @ @ @ "@ %x@ @   @ @ @ @    @ %@ %@@ @@ ! @ @ @@  @  @@  @ "x@@ .@@ . @  1< @ 1<@  @ @ @ @ @@ @ @  @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @    @@ @ @ @ @ @ @ @ @     @ @ @ @ @@  @ @ x@@ 1| @  |@ @ @ @ @ @ p P @@ 1 @  @ @  @ @ )@ @   @@ %@ @  @ @@ 1 @  @ @ @@  @   @  @ @ @ @ @  @  @ @  @ @ @@ @ @ @ @ @ %@ @ @@  @ @  @  @ @ @  @ @ @ @ @  @ @ %@ *Z@@ *0 @ "Z@@ 0 @ 83ffff̙3f3fff3f3f33333f33333\`:Z BasiseisenhKeuzemaatregelen ;  ; ; )+Regeling groenprojecten projectcategorie h3DBeoordelingsformulier : Duurzame renovatie van woningen Projecttitel:Nummer: GPDatum: Tabel I: basiseisenSpecificatiebladOmschrijving maatregel ja/nee/n.v.t.CVerwijzing naar besteksparagraaf, tekeningnummer of ander document B0225isoleer kruipluiken en zorg voor een goede afdichting0394gebruik een cv/warmwatertoestel met lage NOx-emissie+, 048&gebruik energie-efficinte verlichting064stem de duurzaamheidsklasse van hout en de eventuele oppervlaktebehandeling en/of verduurzaming per geval af op de beoogde toepassing065,gebruik geen producten die (H)CFK s bevatten066071indien PVC gebruikt wordt: gebruik PVC waarvan de kringloop gesloten wordt en indien voor de toepassing verkrijgbaar: gerecycled PVC073Lgebruik voor beton waar dit technisch mogelijk is, klinkerarme cementsoorten074Lindien gebruik wordt gemaakt van beton, gebruik dan beton met grindvervanger081]gebruik bij totale houtverduurzaming producten die verduurzaamd zijn met de vacumdrukmethode>pas kozijnreparatie toe bij beperkt aangetaste houten kozijnen@gebruik uitsluitend spaanplaat met beperkte formaldehyde-emissie;maak de gevel schoon met water of gritstralen bij lage druk&repareer beton met een mineraal middelherstel bestaande dakbedekkingDinstalleer, indien een lift wordt toegepast, een energiezuinige lift)Tabel II: keuzemaatregelen, puntensysteem*Omschrijving maatregel *Punten per eenheidMaximaal aantal puntenOnderdeel van renovatie ja/neeEenheidAantal eenheden Aantal puntenBVerwijzing naar besteksparagraaf, tekeningnummer of ander documentThema: ENERGIESUBTHEMA ISOLATIE EN ZONWERINGB*005dhef koudebruggen op (indien niet alle koudebruggen worden weggenomen, corrigeren naar evenredigheid)% koude bruggen0125/3 x RcRc 013 10/3 x Rc016project018#zijn alle B* maatregelen toegepast? ja = 10 bonus punten"SUBTHEMA VENTILATIE EN INFILTRATIE019?pas verbeterde kierdichting toe bij bewegende delen in kozijnen0207breng een brievenbus met verbeterde tochtwerendheid aan046.beperk het vermogen van pompen en ventilatoren0492breng ventilatie op niveau Bouwbesluit (nieuwbouw)(verhoog luchtdichtheid begane grondvloerMpas zelfregelende ventilatieroosters toe (geen punten in combinatie met B472))#SUBTHEMA INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE033plaats een zonneboiler0379pas een midden of lage temperatuur verwarmingssysteem toe0380isoleer de leidingen voor warm tapwater volledig0400411zorg voor aansluiting op een warmtedistributienet042#isoleer cv- en distributieleidingen4gebruik een thermostatische mengkraan voor de douche 3 per 100Wp WpBgebruik energiebesparende regelingen voor verwarming en ventilatie3beperk permanente warmteverliezen van warm tapwaterOmaak voor ventilatoren en pompen gebruik van een (elektronische) toerenregelingPpas een warmteregeling op ruimte-niveau toe (geen punten in combinatie met B491),#SUBTHEMA OVERIGE ENERGIEMAATREGELEN007&pas geen open trap in de woonkamer toe0081bied de mogelijkheid voor een gesloten keuken aan009neem een tochtportaal op0114zet galerij, loggia of balkon dicht met (enkel) glas0246pas individuele registratie van het energiegebruik toe0269pas beheer op afstand toe (telebeheer) bij blokverwarming0290zorg voor een wasdroogruimte in of bij de woning030Ezorg voor daglichttoetreding in bergingsgangen van meergezinswoningen036<voorzie in een warmwateraansluiting voor een vaatwasmachine 031Fplaats een verhoogd aandeel van het glasoppervlak dichtbij het plafond032maak het ontwerp geschikt voor het gebruik van actieve zonne-energie (geen punten als ook al punten voor B033 en/of B478 (of B479) zijn gegeven)E,vervang lichte borstweringen door metselwerk$laat overbodige tuindeuren vervallenFzorg voor daglichttoetreding in het trappenhuis bij meergezinswoningenYbeperk transmissieverlies/oververhitting door onevenredig groot glasoppervlak in de gevel7maak een serre aan de woning buiten de thermische schilTOTAAL THEMA ENERGIEThema: MATERIALENSUBTHEMA FLEXIBITITEITjstem materiaalkeuze van niet-dragende wanden af op eisen t.a.v. veranderbaarheid en toekomstig hergebruik 2maak het gebouw voor meerdere programma s geschiktCvoorzie in uitbreidingsmogelijkheden voor telefoon, data en elektraX010002verhoog levensduur complex door samenvoeging of splitsing van woningen (de 15 punten moeten worden vermenigvuldigd met het quotient van het aantal nieuwe woningen en het aantal oude woningen)Gaantal nieuwe woningenwoningenaantal oude woningenhandmatig invullenSUBTHEMA VEILIGHEID%maak portieken/flatentree afsluitbaar'SUBTHEMA OVERIGE MAATREGELEN MATERIALEN050+optimaliseer het ontwerp op leidingslengtes051"pas geprefabriceerde producten toe053voer ramen uit in hardglas054Bbeperk de hoeveelheid en onderhoudsfrequentie van het schilderwerk056*maak verbindingen bereikbaar en demontabel063Cindien hout wordt toegepast, pas dan duurzaam geproduceerd hout toe069072hergebruik bouwcomponenten076gebruik ontkistingsmiddelen op plantaardige basis of biologisch afbreekbare middelen op minerale basis; gebruik deze producten zuinig077ogebruik voor metselwerk een schelpkalk(basterd)mortel of een cementmortel met een gering portlandklinkergehalte 1 - 32cementmortel met een gering portlandklinkergehalteschelpkalk(basterd)mortel098$gebruik waar mogelijk halfverhardingbgebruik als begane grondvloer boven een kruipruimte of onverwarmde ruimte: een prefab systeemvloerNgebruik voor buitenafwerking gevel metselwerk of hout (conform B063/B064/B072)'pas in buitengevels montagekozijnen toegebruik raamdorpels bestaande uit keramische elementen, staalplaat, natuursteen, gegoten composiet of prefab beton (conform B074)gebruik als binnendeur hardboard met honinggraatvulling van karton; massief spaanplaat (conform B414), multiplex of hout (conform B063/B064) Tlaat onderdorpels bij binnendeuren weg of vervaardig ze van hout (conform B063/B064)Emaak puibekleding van vernieuwbare grondstof of recyclebaar materiaallindien stalen trappen en balustrades worden voorzien van een gekleurde afwerklaag: gebruik een poedercoating[gebruik voor kiezelbakken, uitlopen e.d. producten met een beperkte emissie naar regenwater^gebruik dorpels van natuursteen, keramische tegels of gegoten composietsteen bij natte ruimten3gebruik als naaddichting PE-rolband of EPDM-rubber rgebruik als kierdichting bij raam- en deuraansluitingen EPDM- of EPT-rubber; gebruik achter aftimmerlatten PE-band{gebruik als elastische kit: siliconenkit of polysulfidekit; gebruik als elastisch-plastische kit: watergedragen acrylaatkit<gebruik voor pleisterwerk binnen gips (conform B066) of kalkRindien een dekvloer toegepast wordt, vervaardig deze dan van gips (anhydrietvloer)+werk badkamer- en toiletvloer met tegels affgebruik voor voorbehandeling op steenachtige ondergrond: watergedragen voorstrijk- of impregneermiddel8pas een onbeklede, buiten de gevel hangende, bakgoot toe.streef naar "schuim- en kit-arme" detailleringmaak tuinafscherming/ privacyschermen door middel van beplanting, gevlochten scherm of hout, duurzaamheidsklasse 3/4; gebruik perkoenpaaltjes van niet-verduurzaamd hout, duurzaamheidsklasse 4Zgebruik als bedekking voor platte daken dakbedekkingsconstructies met een lange levensduurahoud bij detaillering kozijnen rekening met de mogelijkheid van het (terug)plaatsen van zonweringmaak CLV kanalen?maak de berging van hout (conform B063/B064/B072) of metselwerk1gebruik indien mogelijk vernieuwbare grondstoffen2gebruik houten buitendeur (conform B063/B064/B072)Bgebruik bij voorkeur producten waarvan de kringloop gesloten wordtTOTAAL THEMA MATERIALEN<h Thema: WATER7breng individuele watermeters aan indien deze ontbrekentref waterbesparende voorzieningen (douchekop: 4 pnt; toilet: 4 pnt; volumestroombegrenzer, keuken en wastafels: 4 pnt; aparte waterleiding keukenkraan: 4 pnt)#(aantal maatregelen (1,2,3 of 4) /woningetref verdergaande waterbesparende voorzieningen (bij toekenning vervallen de punten bij B383 en B445)/plaats een regentonvervang loden leidingen7347koppel de hemelwaterafvoer af van het rioleringsstelselTOTAAL THEMA WATERThema: BINNENMILIEUSUBTHEMA KWALITEIT BINNENLUCHT043%pas een gesloten warmwatertoestel toeUgebruik als beplating voor wand- of plafondsystemen gipsvezelplaat of gipskartonplaatDgebruik voor schilderwerk hout buiten een oplosmiddelarm verfsysteem]indien muurverf noodzakelijk is, gebruik minerale verf of watergedragen acrylaatdispersieverf0behandel bouwdelen die optrekkend vocht vertonen*verbeter vochtwering vanuit de kruipruimte5verbeter vochtwering van massieve steenachtige gevelsSUBTHEMA AKOESTISCH COMFORT<zorg voor verbeterde geluidsisolatie tussen verblijfsruimten'verhoog de geluidwering tussen woningen5beperk het geluidsniveau ten gevolge van installatiesSUBTHEMA THERMISCH COMFORTris aan alle noodzakelijke maatregelen in de subthema s isolatie en zonwering en ventilatie en infiltratie voldaan?ja = 10 extra bonus puntenTOTAAL THEMA BINNENMILIEUThema: DIVERSENSUBTHEMA AFVAL4beperk het gebruik van eenmalig verpakkingsmateriaal<scheid bouwplaatsafval in zoveel mogelijk relevante fracties-neem een GFT-afvalvoorziening in de keuken op plaats een compostbak in de tuin ja = 5 bonus puntenSUBTHEMA OVERIG!maak een overdekte fietsenberging]handhaaf en benut natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische elementen en structuren>voorzie in een nestelgelegenheid voor vleermuizen en/of vogelsTOTAAL THEMA DIVERSEN Samenvatting puntenscore projectThemascoreminimaalENERGIEpnt MATERIALENWATER BINNENMILIEUDIVERSEN Projectscore Maatlat duurzame renovatie 2002:gebruik voor gipstoepassingen binnen: rogips of natuurgips171]houd bij de materiaalkeuze voor kozijnen in buitengevels rekening met de toepassingsconditiesGoptimaliseer het ontwerp van een waterleidingsysteem voor warm tapwaterw maak warmteweerstand begane grondvloer Rc >= 3 m2.K/W (Rc vloer minimaal 1,3 m2.K/W; punten naar rato gerealiseerde Rc)() 0 1 689NOuv044045 8/3,5 x Rc risoleer scheidingsconstructies tussen een verwarmd gebied en een onver- warmd gebied op een niveau Rc >= 2 m2.K/W de l m pas geintegreerde buitenzonwering toe bij intensief gebruik van passieve zonne-energie (aanbevolen bij toepassing B012 t/m B016)W3gebruik een cv-toestel met een zeer hoog rendement Nzijn alle B* maatregelen toegepast? (voor B040 en B041 geldt of/of toepassing) $stem het ontwerp van toilet en badruimte af op mogelijke aanpassing voor mindervaliden (geen punten toekennen indien X010 van toepassing is)Wgebruik een rechte steektrap of een trap met n kwart, maatvoering afgestemd op de plaatsing van een traplift (geen punten toekennen indien X010 van toepassing is)oZzorg voor integrale toegankelijkheid (geen punten toekennen indien X010 van toepassing is)%Rzorg voor sociale veiligheid (geen punten toekennen indien X010 van toepassing is)mpas ramen en deuren toe met verhoogde inbraakwerendheid (geen punten toekennen indien X010 van toepassing is)8Azijn alle B*-maatregelen in het subthema flexibiliteit toegepast? Tverduurzaam stalen bouwproducten uitsluitend wanneer dit aantoonbaar noodzakelijk isFgebruik voor tegelwerk op vloeren: mortel of poederlijm op cementbasisEgebruik voor tegelwerk op wanden: poederlijm op cementbasis of mortelPkies bij platte daken voor een bevestigingsmethode met een gunstig milieuprofiel_lever een duidelijke gebruikershandleiding mee (punten vervallen indien X010 van toepassing is)/?gebruik HR+-glas met U <=1,2 W/m2.K in alle verwarmde ruimten ! > 7maak warmteweerstand gesloten geveldelen Rc >= 3 m2.K/W*+ 2 3 ;maak warmteweerstand hellend dak Rc >= 3,5 m2.K/W,- 6 7 9maak warmteweerstand plat dak Rc >= 3,5 m2.K/W*+ 4 5 8pas gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning toe +plaats een zonnecelinstallatie (> 0,4 kWp))* `plaats een zonnecelinstallatie met extra vermogen (> 1 kWp) (geen punten in combinatie met B478)<voldoe aan basiseisen (deel B t.b.v. een woongebouw en deel C t.b.v. een woning) van het Handboek Woonkeur (bij honoring van maatregel X 010 vervallen punten voor B420, B425, B430, B436, B437, B443 en B460) j jan.vt.! @+L"0#f$k%=e's(3}))bY*L $, -e q. 8/ @0* 2r4f)55[6HJ8:}=3@A^C+EwFHI!$JpKB ON fQSip0*>*>T0]00zm00޹ E000t!0*>*>]0ܹ > Valuta [0]3w<`T0 >p 0 lwOwT00>twe0w>p00w>ww3wԺ`T0HT0T0wOww04w$_w`T0H`T0`T0<Æ0`T0HX`T0,`ڬp08ם0p00l >> >>S]0 >O>wػ >*%0a0j8ڸp#<<0A Thema: WATER7breng individuele watermeters aan indien deze ontbrekentref waterbesparende voorzieningen (douchekop: 4 pnt; toilet: 4 pnt; volumestroombegrenzer, keuken e s`Wh dMbP?_*+%&L&"Times New Roman,Standaard"&9Regeling groenprojecten categorie h3&C&"Times New Roman,Standaard"&9GP /&R&"Times New Roman,Standaard"&9pagina &P van &N&\.?'\.?(\.?)M&d2?M\\PSUTR1\PN038? dXXA4.HP LaserJet 5Si PCL 5e2xUN1 3zGS`{$ϧABU/#(Bb±S;z~Kj1<rq\c' #K7YT}*]P*0 W@pXOg\(Ad;KVK6>@*up"IKK(߳Mg0??^_7[DL-J(kOŞOH`֥@{SbxޜX`FQw)C#j"HM@陉HP $ lc=X\hXfgz}"~{,Pi<<ж'#|;cg&ʐ[4 &$7N RdgV naWEezb" dXX `? `?cU} } $} m-} } } I5} $ T016- w'w'U@ @ 82 C FIKB fQ>0Gw { {| n nn no o pn s no o l()3+, l()3+,  2 - . ,4678555555555555555 V W tu V W tu V W tu V W tu V W tu   V W tu V W tu V W tu V W tu   V ~ e@ W! tu V ~ x@ W tu V ~ y@ W" tu V ~ }@ W# tu V ~ }@ W$ tu V ~ 0}@ W% tu V ~ @~@ W& tu8\&&&""r88888:8888:888888P>@   (oďۨ4 dMbP?_*+%&L&"Times New Roman,Standaard"&9Regeling groenprojecten categorie h3&C&"Times New Roman,Standaard"&9GP /&R&"Times New Roman,Standaard"&9pagina &P van &N&M&d2?'M&d2?(\.?)M&d2?M\\PSUTR1\PN038? dXXA4.HP LaserJet 5Si PCL 5e2xUAn1W26Oi7Pj*>IֱkZr|"a}(؏s;zN~Kj128.Ԁd :‹ѾO@L-<Semɫ D%T+ťJ Ƞ*ufGpʶ PPڔz}&~c]ﺵdز42@Y$,thO T95}ke- ǐȢ 㰚F>ث^x.,~(]X0E@:稔m~L7u م&>`m 0 @   w wG 0 0 0  l()*+, l'm()*+,  2( Q) R* S+ T, U- P. O/ /0 10%! "1%! 92 d3 Z4@@t 5z dD LDd $0DD DD "" B \5 ^D B 92 d6 Y 7~ @t 8 Dnee Dnvt Dn.v.t. _D? =DD $D""""B \5 ^D B 92 d9 Y :~ $@t 8 Dnee Dnvt Dn.v.t. _D? = DD $D """"B \5 ^ D B 2 ; $@$@ <9 #Dja $ B x bDja KDn.v.t. )Dnvt ""B 92 d= Z @@ t < t9 C #D ja $ B \x ^ bD ja KD n.v.t. )D nvt ""B 2  ~ @ 8  D nee D nvt D n.v.t. kD ? I @D D  $ D @""""B 5 D  B 2  ~ @ 8  D nee D nvt D n.v.t. kD ? I @D D  $ D @""""B 5 D  B 2~ z@ @@ < 9 #D ja $ B x bD ja KD n.v.t. )D nvt ""B 9< [> ? 7 !D  $ B{ ]'u eD  OD /(beloning naar rato getroffen maatregelen "B [ X E% O % % % 0 B 9< "@B 92 dA ZB??t <-#Lja , B ;x ^ bDja KDn.v.t. )Dnvt ""B 92 dC ZD??t < ;x ^ bDja KDn.v.t. )Dnvt ""B 92 dE ZF??t < ;x ^ bDja KDn.v.t. )Dnvt ""B 92 dG ZH$@$@t < ;x ^bDja KDn.v.t. )Dnvt ""B 92~ d@}@ ZI@@t < ;x ^bDja KDn.v.t. )Dnvt ""B ~ }@ @@ < 9 ~ d}@ ZJ@@t <W#ADja *Dja $ "B ;= 9< _> ?tZD%%%  B{ @ueD OD /(beloning naar rato getroffen maatregelen "B = 9< rKN 92 dL ZM@@t <9 #Dja $ B ; ^ l bLja KLn.v.t. )Lnvt ""B 92 dN ZO@@t <-"#Lja , B ; ^ 92 dP ZQ??t < ; ^ 2 R $@$@ < x bDja KDn.v.t. )Dnvt ""B 92 dS ZT.@.@t < ;x ^ bDja KDn.v.t. )Dnvt ""B 92 dU ZV@@t < ; ^ 92~ d0|@ ZW@@t <! ;x ^! bDja KDn.v.t. )Dnvt ""B ~ }@ X~ >@ YDnee Dnvt Dn.v.t. vDja Wp opgevenND 1D Dd """""B Dl"$44#}}%%%]48+48 T0! '" # 16$ -% & #' ( ) 8* + C, F- I. K/ fQ0 1 >2 3 04 @5 6 7 8 9 ;w: wG; 0< 0= 0> ? ~ }@ X~ V@ Y BD nee D n.v.t. D nvt zD ja Wp op- gevenPD 3D  $ D d"""""B !92~ !d~@ !ZZ!@@!t !<!!$! ;x! ^$ bD!ja KD!n.v.t. )D!nvt ""B "92~ "dȂ@ "Z["@@"t "<""" " ;x" ^bD"ja KD"n.v.t. )D"nvt ""B #C ~ #e @ #`\#??#t #<#9#'#D#ja $# B # ;^ $2~ $@ $]$??$ $<$9$ #D$ja $$ B$ x$ %bD$ja KD$n.v.t. )D$nvt ""B % % %?%%v%DD!D"D$%DD!D"D$%$  B{% <9u eD% OD% /(beloning naar rato getroffen maatregelen "B % &9< &"^&B 'C 'e_ '``'??'t '<'9'(#D'ja $' B' ; (C (ea (`b(@@(t (<(9()#D(ja $( B( ; )C )ec )`d)@@)t )<)9)*#D)ja $) B) ; *C *ee *`f*@@*t *<*9*+#D*ja $* B* ; +C +eg +`h+@@+t +<++,+-+6 #Lja , B+ ; ,9 ,di ,Zj,@@,t ,<,,-+, ; -9 -dk -Zl-??-t -<-t-.+- ; .9 .dm .Zn.??.t .<..1+. ; /9 /dq /Zr/??/t /<//3+/ ; 0 0s 0t0@@0 0<00 yDja bD FD *D0ja $0 """B0 19 1do 1Zp1??1t 1<191/#D1ja $1 B1 ; 2C ~ 2e{@ 2`w2??2t 2<2925#D2ja $2 B2 ; 3C ~ 3e|@ 3`u3??3t 3<334+3 ; 49 ~ 4d|@ 4Zv4??4t 4<442+4 ; 59 ~ 5d|@ 5Zx5@@5t 5<556+5 ; 6C ~ 6e ~@ 6`y6@@6 6<667+6 ; 79< 7az7#7 %67 >8FFF> 9DE 9 {9B :DE :"|:B ;C2~ ;e@b@ ;`};@@;t ;<;9;<#D;ja $; B; ;; F< ; l;B bLja KLn.v.t. )Lnvt ""B <C2~ <e z@ <`~<$@$@<t <<<<=<-<A#Lja , B< ;< F= ; =2~ =@z@ ==@@= =<=W=?ADAja *D=ja $= "B= = > ; >2~ >z@ >>@@> ><>W>@ADAja *D>ja $> "B> > ? ; ?C2~ ?ez@ ?`?@@?t ?<??; <? ;? F@ ; Dlc%]6a448@ T0A B C 16D -E F #G H I 8J K CL FM IN KO fQP Q >R S 0T @U V W X Y wZ wG[ 0\ 0] 0^ _ @2~ @z@ @@ @ @@ @<@W@AADAja *D@ja $@ "B@ @ B ; A A AA@@@@A A<AAA <A A ; BC Be B`B~ B.@B B<B'BQ?~DCDDDBB HB FG ; CIf CZ Ct C~ Ct? CJ FC h;0DBja DCDDDB B DKg DZ Dt D~ Dt@@ D E E E?E E E F9< FcFB^ G2~ G@{@ GG@@G G<GWGADAja *DGja $G "BG xG H bDGja KDGn.v.t. )DGnvt ""B H2~ HP{@ HH@@H H<HWHGADAja *DHja $H "BH xH I bDHja KDHn.v.t. )DHnvt ""B I92~ I:|@ IZI@@It I<IWIHADAja *DIja $I "BI ;xI ^JbDIja KDIn.v.t. )DInvt ""B J9< J_> J?JtZJMD%GI%GI%GI  B{J 8u% eDJ ODJ /(beloning naar rato getroffen maatregelen "B Kii~ L9< L"LB MI Mf MM@@M M<MMNM-Me#Lja , BM ; NC Ne N`N@@Nt N<NNOMN ; OC Oe O`O@@Ot O<OOPMO ; PC Pe P`P@@Pt P<PPQMP ; QC Qe Q`Q@@Qt Q<QQRMQ ; RC Re R`R@@Rt R<RRSMR ; SC Se S`S??St S<SSTMS ; TC Te T`T@@Tt T<TTUMT ; UC Ue U`U??Ut U<UUXMU ; VC Ve V_V VVtt; WIf W_W??Wt W<WtWW ADYja *DWja $W "BW ; XKg XxX@@X X<Xt9XY#DXja $X BX ; YK Yg YZY@@Yt Y<YtYZMY ; Z9 ~ Zd]@ ZZZ@@Zt Z<ZtZ[MZ ; [9 ~ [d`@ [Z[@@[t [<[t[\M[ ; \C ~ \e@e@ \Z\@@\t \<\t\]M\ ; ]C ~ ]e f@ ]Z]??]t ]<]t]^M] ; ^9 ~ ^d h@ ^Z^@@^t ^<^t^_M^ ; _9 ~ _d`h@ _Z_??_t _<_t_`M_ ;DlVV6CCC!4V` T0a b c 16d -e f #g h i 8j k Cl Fm In Ko fQp q >r s 0t @u v w x y ;wz wG{ 0| 0} 0~  `9 ~ `dj@ `Z`@@`t `<`t`aM` ; a9 ~ ad l@ aZa@@at a<atabMa ; b9 ~ bdm@ bZb??bt b<btbcMb ; c9 ~ cdm@ cZc??ct c<ctcdMc ; dC ~ deo@ dZd@@dt d<dtdeMd ; eC ~ eeo@ eZe??et e<etefMe ; fC ~ feo@ fZf??ft f<ft9fg#Dfja $f Bf ; gC ~ gep@ gZg??gt g<gtghg-gw#Lja , Bg ; h ~ hPp@ hh??h h<hhigh i ~ ip@ ii??i i<iijgi j9 ~ jdp@ jZj@@jt j<jtjkgj ; k9 ~ kdp@ kZk@@kt k<ktklgk ; l9 ~ ldr@ lZl??lt l<ltlmgl ; mC ~ mes@ mZm@@mt m<mtmngm ; n ~ nv@ nn@@n n<nnogn oC ~ oew@ oZo@@ot o<otopgo ; p9 ~ pdx@ pZp@@pt p<ptpqgp ; q9 ~ qd{@ qZq@@qt q<qtqrgq ; r9 ~ rdp|@ rZr??rt r<rtrsgr ; s9 ~ sd|@ sZs@@st s<ststgs ; tC ~ te|@ tZt@@tt t<tttugt ; uC ~ uep}@ uZu@@ut u<utuvgu ; v9 ~ vdP~@ vZv??vt v<vtvwgv ; w9 ~ wdP@ wZw@@wt w<wtwxgw ; x9< xGx#xQ?z %;w^x y9< y yB z9 ~ zdw@ zZz@@zt z<zt9z|#Dzja $z Bz ; {9 ~ {dw@ {Z{@0@{t {{t{W D{{ ; |9 ~ |d x@ |Z|4@4@|t |<|t9|}#D|ja $| B| ; }9 ~ }d{@ }Z}@@}t }<}tW}AD|ja *D}ja $} "B} ; ~ ~ ~@|@ ~~@@~ ~<~9~{#D~ja $~ B~ 9 d Z$@$@t <t9#Dja $ B ;Dfla4 T0 ; 16 - #  8 C F I K fQ > 0 @ ;  w w@ 0 0 0  9< G# %z >LLM> 9< B 9< "B 92 d Z@@t < t9@#Dja $ B ;x ^? bDja KDn.v.t. )Dnvt ""B 92~ d`q@ Z??t < t?-#Lja , B ; ^? l bLja KLn.v.t. )Lnvt ""B 92~ d0r@ Z@@t < t@ ; ^? 92~ dr@ Z??t < t ; ^ 92~ d|@ Z@@t < t ; ^ 92~ dP}@ Z@@t < t ; ^ 92~ d`}@ Z@@t < t ; ^ Ci _> ? Z"D%%%  B{ >uJ eD OD /(beloning naar rato getroffen maatregelen "B 9< "N 92~ dy@ Z@@t <t9#Dja $ B ;x ^ bDja KDn.v.t. )Dnvt ""B 92~ dy@ Z$@$@t <t9#Dja $ B ;x ^ bDja KDn.v.t. )Dnvt ""B 92~ dy@ Z@@t <t9 #Dja $ B ;x ^bDja KDn.v.t. )Dnvt ""B Ci _> ?ZD%%%  B{ >u eD OD /(beloning naar rato getroffen maatregelen "B 9< "B  W AD )D D D" B{ >u>eD OD /(beloning naar rato getroffen maatregelen "B 9< y# @ % >LL}> LL}> 9< B 9< "B 92~ d v@ Z??t <t9#Dja $ B ;x bDja KDn.v.t. )Dnvt ""B 92~ d0w@ Z@@t <t9 #Dja $ B ;x bDja KDn.v.t. )Dnvt ""B 2~ y@ @@ <9#Dja $ B x bDja KDn.v.t. )Dnvt ""B 92~ d@y@ Z@@t <t9 #Dja $ B ;x bDja KDn.v.t. )Dnvt ""B Ci _> ZD%%%  B{ >u eD OD /(beloning naar rato getroffen maatregelen "B 9< "B 9 ~ :x@ Z??t <t9#Dja $ B ; 9 ~ :x@ Z??t <t9#Dja $ B ;Dla44)O-4%%%!4a44%%%%!4 T0  ;16 -@ #  8 ; ~ {@ @@ <WIADAja *Dja $ "B 9 ~ : |@ Z@@t <t9#Dja $ B ; 9< G?@vAA#b0 % > q w  jbD7~ .@ jbQ?Dx~ .@ jbD~ .@ jb @D~ .@ jbD z#kHz @ %m~ @_@ a4IIII;>@A @  Oh+'0@H\l R.Koumans SmeetsnMicrosoft Excel@ y@<%{t՜.+,D՜.+,( PXl t| Novem B.V.1 BasiseisenKeuzemaatregelen Werkbladen 6> _PID_GUIDAN{F40030F5-015B-4EA8-A25E-32B999E3ED59} !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy{|}~Root Entry F hdwyWorkbook]SummaryInformation(zDocumentSummaryInformation8