ࡱ> OQN3bjbjOOW-- W]8,AB, 0 "R R R 1 1 1 ]___7TT>$ w",1 - 1 1 1 b R R , 1 R R ]""1 ]q 7D]R T8 7& Inhoudelijke voortgangsrapportage SUBBIED Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied ProjecttitelSenterNovem-projectnummerVerslagperiode1 april t/m 30 september1 oktober t/m 31 maartNaam aanvrager ContactpersoonMedeaanvragers(indien van toepassing)SenterNovem-contactpersoonLooptijd uitvoeringsplanDatum Afgeronde projecten Geef beknopt de afgeronde projecten weer in de verslagperiode, door per project onderstaande tabellen in te vullen. ProjectEinddatum in aanvraagWerkelijke einddatum projectHoeveelheid gebaggerde specie per klasse en per bestemmingin onderstaande tabel invullen Bestemming KlasseVerspreiden op het land Tijdelijke opslagStorten zonder tijdelijke opslagToepassen als bouwstof (incl. ophogingen landerijen)Verwerken (scheiden, reinigen e.d.)Klasse 0Klasse 1Klasse 2Klasse 3Klasse 4 ProjectEinddatum in aanvraagWerkelijke einddatum projectHoeveelheid gebaggerde specie per klasse en per bestemmingin onderstaande tabel invullen Bestemming KlasseVerspreiden op het land Tijdelijke opslagStorten zonder tijdelijke opslagToepassen als bouwstof (incl. ophogingen landerijen)Verwerken (scheiden, reinigen e.d.)Klasse 0Klasse 1Klasse 2Klasse 3Klasse 4 Voor invullen van meer projecten s.v.p. tabellen kopiren. Lopende projecten Vergelijk de stand van zaken in de lopende projecten met de oorspronkelijke planning en vermeld en motiveer de wijzigingen, door middel van het invullen van onderstaande tabel. ProjectStart- en einddatum in aanvraagStatus project*Verwachte start- en einddatumMotivatie * Onder status kan bijvoorbeeld ingevuld worden: voorbereiding, aanbesteding, gunning, gestart Kunt u, indien u heeft aangegeven dat voor het project een tijdelijk depot wordt aangelegd, aangeven wat de stand van zaken is? Planning nog op te starten projecten Vermeld en motiveer de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke planning in de aanvraag, door middel van het invullen van onderstaande tabel. ProjectStart- en einddatum in aanvraagVerwachte start- en einddatumMotivatie Wijzigingen in het uitvoeringsplan Indien inhoudelijke wijzigingen in het uitvoeringsplan aangebracht zijn of worden kunt u dit aangegeven door middel van het invullen van onderstaande tabel. Indien meerdere projecten gewijzigd worden in het uitvoeringsplan, kunt u onderstaande tabel kopiren. OmschrijvingProject 1Project 2Project 3ProjectnaamOmschrijving wijzigingMotivatie wijzigingGevolgen wijziging voor uitvoeringsplanGevolgen te baggeren m3 Ruimte voor overige opmerkingen Eventueel kunt u hier de opmerkingen nader toelichten bij onvoldoende ruimte in de tabellen. Retourneren aan: SenterNovem t.a.v. Maja Padt Postbus 8242 3503 RE UTRECHT PAGE PAGE 3 Formulier Inhoudelijke voortgangsrapportage Subbied -mnop} &AC\^df|%&I2367BCKcduv< z , 迺 jUmHCJOJQJhmHCJOJQJhmHCJOJQJmHCJOJQJmH OJQJmHOJQJmH5OJQJmHI,-mnop}~p & Fx$ & Fx$/$$F0 %Y x$ \,L$ ,-mnop}~ %&ABC\]^defgh¾|xsnjgd        /0 1 @A B RS j       % %&ABC\]^HDtl /$$F0 %Y x$:$$FF ]%Y J J ^defgh|12`|-$$F0[&$ & F/$$F0 %Y x$h|123n&JKTUVWXYZzupkfa]        < ] o            12 3 ;< #23n&Jp/$$F40EQ' !$$$-$$F0[&JKTUVWXYZ<H<Y$$FֈE } Q'$Y$$FֈE } Q'ZcdefghirstuvwxĿ{wrmhd_Z u                           "Zcdefghirstuvwx<<Y$$FֈE } Q'$<Y$$FֈE } Q'$ 34567BCDK`|p/$$F40EQ' !$$$-$$F0[&34567BCDKdv  Ŀ{vqlgb^  ! " # $ -. / 0 1 2 3 <= a           TU V st"Kdv<Y$$FֈE } Q'$      ' ( ) <<<$Y$$FֈE } Q'    ' ( ) * + , - 6 7 8 9 : ; < = x y z @ A I i y Ŀzupkfb]                         #) * + , - 6 7 8 9 : ; < = x y z < & F ,LY$$FֈE } Q'$ @ A I i y N$$FrW R%}~~ $ ,L ,L |wsnid_Z i j k l mn o p q r st u v w x yz { | } ~          " N$$FrW R%}~~ $ ,L , - . / ,L$ ,LN$$FrW R%}~~ , - . / q r z Ŀ{wrmhc_a b c d ef g h i jk u   Rw yz{ | }~`ab c d e f gh%/ q r z & F ,L"$$F%&$ ,L ,L $ ,LC$$F\W }%* (2<~vspkfa\    !D EFGH I J K LM N O P QR S T U VW X Y Z [\ ] ^ _ `# ,L<$ ,LC$$F\W }%* (2<=IJKLMdefgh@l`E$$F4\ b%> j i $ ,L< ,L< & F ,L<<=IJKLMdefgh|}~HIJKLM^_k}}zroomk b cdef g h i                 *h|}~p \,L<E$$F4\ b%> j i $ ,L<HIJKLM^_k}d \,L<"$$F%& $ \,L< \,L< & F ,L<" \,L<"h"&`#$ mH CJOJQJ0J#mH0J# j0J#U0&P P. A!n"^#n$%d....()()))()% [J@J Standaard1$ CJOJQJ_HkHmHsHtHNN Kop 1$d@& \,L5OJQJmHsHuBB Kop 2 $x@&5CJOJQJmHsHu44 Kop 3$@&6CJOJQJH@H Kop 4$$ @&a$5OJQJmHsHuDA@D Standaardalinea-lettertype.+@. Eindnoottekst6*@6 EindnootmarkeringH*.. Voetnoottekst6&@!6 VoetnootmarkeringH*X2X inhopg 1) $ 0*$]^`0 mH sH uTBT inhopg 2% $ 0*$]^`0 mH sH uTRT inhopg 3% $ p0*$]^p`0 mH sH uTbT inhopg 4% $ @ 0*$]^@ `0 mH sH uTrT inhopg 5% $ 0*$]^`0 mH sH uLL inhopg 6 $0*$^`0 mH sH uDD inhopg 70*$^`0 mH sH uLL inhopg 8 $0*$^`0 mH sH uLL inhopg 9 $ 0*$^`0 mH sH uR R Index 1% $ `*$]^`` mH sH uR R Index 2% $ 0*$]^`0 mH sH uHH bronvermelding *$ $ mH sH u(( bijschrift2O2 _Equation Caption00 Koptekst ! p#2 @"2 Voettekst " p#()@1( Paginanummer(U@A( Hyperlink>*B* V   VVVY *^2JZK) / h !#$&')hZ < "%( Y!!8@0( B S ? &@IOz_ j s w x | @\\FSUTR1\UAFD\D3MIL\BEER\MT\VOORTG\Adressen.SMT-nieuw-jan.99.doc#Afdeling AutomatiseringAfdeling AutomatiseringAfdeling AutomatiseringAfdeling AutomatiseringAfdeling AutomatiseringJos de RuiterJos de RuiterJos de RuiterbroJos de Ruiter\\172.22.17.8\uafd\_Lopende Novem programmas\0138 - Subbied uitvoering\Brieven\Bijlagen bij beschikking\Inhoudelijke Voortgangsrapportage Subbied SN okt04.docU{ \KWCH[]ޔ\-w."S8#c7$P -+,:Oe:\K{5f'bal$N. wR).Si$R/)=Ҕrm&~c]ﶵIEeZI ɼ̶oI7]_z`FI!J£#&^*s)24PZb ${ $ lÍ6PrJɢuq" hl=%1OTsyn:䖯,> l&tN RdgV{suP;sL<*&oz-\\utrsrv22\PN038? dXXLetter.HP LaserJet 5Si PCL 5e2xUn! W|J5JU+U9d R Ìx(Y!q 1plTasz 9ρ W z 񤠕HͲuDOڄ %AHz*->{5f'bal$N. wR).Si$R/)=Ҕrm&~c]ﶵIEeZI ɼ̶oI7]_z`FI!J£#&^*s)24PZb ${ $ lÍ6PrJɢuq" hl=%1OTsyn:䖯,> l&tN RdgV{suP;sL<*&oz- J 78DSELECT * FROM \\FSUTR1\UAFD\D3MIL\BEER\MT\VOORTG\Adressen.SMT-nieuw-jan.99.doc @GzTimes New Roman5Symbol3& zArialO1CourierCourier New;Wingdings&9A)"&"&ƒf !)P~0d ' VOORTGANGSRAPPORTAGE MILIEUTECHNOLOGIEAutomatiseringsafdelingJos de RuiterOh+'0( @L h t ( VOORTGANGSRAPPORTAGE MILIEUTECHNOLOGIEVOOAutomatiseringsafdelingutouto Normal.dotiJos de Ruitera2sMicrosoft Word 8.0l@F#@F@ː@ː ՜.+,D՜.+, px 4 Novem B.V.@ 1 ( VOORTGANGSRAPPORTAGE MILIEUTECHNOLOGIE( VOORTGANGSRAPPORTAGE MILIEUTECHNOLOGIE TitleTitel( VOORTGANGSRAPPORTAGE MILIEUTECHNOLOGIE|@%5] _PID_GUID_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayNameAN{8DE7C606-78D8-45EB-9759-828F21130B5C}xWSUBBIEDR.Broekhuizen@senternovem.nlECHBroekhuizen, Reneer !"#$%&'()*+-./0123456789:;<=?@ABCDEGHIJKLMPRoot Entry F#\+AR1Table,9#WordDocumentWSummaryInformation(>DocumentSummaryInformation8FCompObjjObjectPool+A+A FMicrosoft Word-document MSWordDocWord.Document.89q